Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad

Jesienna pogoda

 • kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi (obiegowym i obrotowym); doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo- -skutkowych; utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur; doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji
 • doskonalenie motoryki małej; poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter; przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchani

Mój dom - Polska

 • poznawanie wartości jaką jest miłość do ojczyzny poprzez słuchanie utworów literackich, doskonalenie pamięci i spostrzegawczości, budzenie zainteresowania historią państwa polskiego
 • przypomnienie znaczenia symboli narodowych Polski, doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów oraz dobieranie wyrazów – rymów, przyjmowanie właściwej postawy podczas hymnu narodowego; wprowadzenie litery „d”
 • zapoznanie z charakterystycznymi miejscami i budowlami w Warszawie, kształtowanie umiejętności sprawnego dokładania i odkładania w zakresie siedmiu – liczenia na konkretach, poznanie legendy o powstaniu Warszawy „Wars i Sawa”
 • obchody Dnia Niepodległości w przedszkolu – uroczyste śpiewanie hymnu , wspólne śpiewanie piosenek powstańczych z członkami Klubu Seniora

Podróże małe i duże - Niemcy

 • Budowanie i rozwijanie zainteresowania innym krajem europejskim -  Niemcy
 • Poznanie charakterystycznych wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej: Niemiec
 • Kształcenie poczucia przynależności do Europy
 • Zapoznanie z sylwetkami wybitnych niemieckich twórców z wykorzystaniem zestawu ilustracji m.inn. Bracia Grimm, Jan Gutenberg (wynalazca druku), Johann Wolfgang von Goethe (wybitny niemiecki poeta i uczony), Jan Sebastian Bach (kompozytor), Ludwig van Beethoven (kompozytor, twórca hymnu Unii Europejskiej), Michael Schumacher (sportowiec, kierowca Formuły I, Swen Hannawald – skoczek narciarski, Steffi Graf – tenisistka itd.
 • Rozpoznawanie znanych marek samochodów niemieckich. Prezentacja fotografii pierwszego auta na świecie, wzmianka, że zaprojektował go Karl Benz - Niemiec

Projekt badawczy- Ziemniak

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci,
 • rozwijanie ciekawości i chęci aktywnego poznawania świata,
 • kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych
 • nabywanie umiejętności poszukiwania informacji,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania obserwacji i wnioskowania,
 • doskonalenie umiejętności wykonywania eksperymentów i ćwiczeń badawczych,
 • doskonalenie umiejętności formułowania pytań i wypowiedzi,
 • budowanie poczucia własnej wartości i wzmacnianie poczucia sprawstwa,
 • nabywanie umiejętności występowania w roli eksperta,
 • wzbogacanie słownictwa czynnego dzieci, 
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, 
 • rozwijanie twórczego i logicznego myślenia,
 • wyrażanie swoich spostrzeżeń w formie słownej i plastycznej,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji werbalnie i w innych formach przekazu,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

Dbam o siebie

 • poznanie wartości jaką jest pracowitość i jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt, doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji; poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji; rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów
 • budowanie świadomości dzieci na temat higieny; pogłębianie wiedzy na temat słuchu: zagrożeń, niepełnosprawności oraz higieny
 • poszerzenie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku i węchu; doświadczanie polisensoryczne; doskonalenie sprawności ruchowe
 • wprowadzenie liczby 2; utrwalenie wiadomości na temat zmysłów człowieka; budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska