Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc luty 2023 gr. III Motylki

1. Karnawałowe zabawy
-Czerpanie radości ze wspólnej zabawy;
-Utrwalanie nazw kolorów;
-rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci;
-Poszerzanie słownika o wyrażenia: karnawał, girlandy, serpentyny, nazywanie strojów balowych;
-rozwijanie kreatywności i sprawności manualnej;
-wdrażanie do radzenia sobie z porażką podczas zabawy;
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem.

2. Siły przyrody
- poznanie nowej wartości „odpowiedzialność”, uświadamianie dzieciom sytuacji, w których trzeba być odpowiedzialnym;
-rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci;
-rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
- rozwijanie empatii i pozytywnych cech charakteru;
- poznanie obiegu wody w przyrodzie;
-uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody;
- rozwijanie umiejętności liczenia;
- poszerzanie doświadczeń plastycznych.


3. Mój przyjaciel Necio
- zapoznanie dzieci z internetem;
- omówienie do czego można wykorzystywać urządzenia ekranowe;
-uwrażliwienie dzieci na korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem z sieci;
- uwrażliwienie dzieci na konieczność zgłaszania wszelkich niepokojących sytuacji dorosłym, zaufanym osobom
-uświadomienie, czym są zła i dobra tajemnica i czym się od siebie różnią;
- zapoznanie dzieci z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą nadużywanie urządzeń ekranowych i internetu;
- kształtowanie umiejętności manualnych.


4. Wielka wyprawa
-poznanie nowej wartości „oszczędność”;
-zachęcanie do oszczędzania poprzez ukazanie korzyści;
-poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych;
-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
-zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas różnych aktywności
-doskonalenie umiejętności matematycznych;
-budowanie pewności siebie płynących z tego działania;
-kształtowanie poczucia rytmu,;
-rozwijanie sprawności fizycznej;
-rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
-rozwijanie kreatywności i motoryki małej;
-motywowanie do samodzielnego działania podczas różnych aktywności.


Propozycje zajęć indywidualnych:
- kolorowanie obrazków ograniczonych konturem
- rysowanie i malowanie na dużych płaszczyznach z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi (kredki ołówkowe, pędzle, stempelki na palce)
- obrysowywanie szablonów
- rysowanie po konturach.