Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc luty

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
na miesiąc luty 2023 gr. III Motylki

1. Karnawałowe zabawy
-Czerpanie radości ze wspólnej zabawy;
-Utrwalanie nazw kolorów;
-rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci;
-Poszerzanie słownika o wyrażenia: karnawał, girlandy, serpentyny, nazywanie strojów balowych;
-rozwijanie kreatywności i sprawności manualnej;
-wdrażanie do radzenia sobie z porażką podczas zabawy;
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnym zdaniem.

2. Siły przyrody
- poznanie nowej wartości „odpowiedzialność”, uświadamianie dzieciom sytuacji, w których trzeba być odpowiedzialnym;
-rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci;
-rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
- rozwijanie empatii i pozytywnych cech charakteru;
- poznanie obiegu wody w przyrodzie;
-uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody;
- rozwijanie umiejętności liczenia;
- poszerzanie doświadczeń plastycznych.


3. Mój przyjaciel Necio
- zapoznanie dzieci z internetem;
- omówienie do czego można wykorzystywać urządzenia ekranowe;
-uwrażliwienie dzieci na korzyści i zagrożenia związane z korzystaniem z sieci;
- uwrażliwienie dzieci na konieczność zgłaszania wszelkich niepokojących sytuacji dorosłym, zaufanym osobom
-uświadomienie, czym są zła i dobra tajemnica i czym się od siebie różnią;
- zapoznanie dzieci z zagrożeniami, jakie niesie ze sobą nadużywanie urządzeń ekranowych i internetu;
- kształtowanie umiejętności manualnych.


4. Wielka wyprawa
-poznanie nowej wartości „oszczędność”;
-zachęcanie do oszczędzania poprzez ukazanie korzyści;
-poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych;
-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat;
-zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas różnych aktywności
-doskonalenie umiejętności matematycznych;
-budowanie pewności siebie płynących z tego działania;
-kształtowanie poczucia rytmu,;
-rozwijanie sprawności fizycznej;
-rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
-rozwijanie kreatywności i motoryki małej;
-motywowanie do samodzielnego działania podczas różnych aktywności.


Propozycje zajęć indywidualnych:
- kolorowanie obrazków ograniczonych konturem
- rysowanie i malowanie na dużych płaszczyznach z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi (kredki ołówkowe, pędzle, stempelki na palce)
- obrysowywanie szablonów
- rysowanie po konturach.