Aktualne informacje w naszym przedszkolu.

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZOLA, DO KTÓREGO ZOSTAŁO ZAKWALIFIKOWANE należy składać
od dnia 23 kwietnia 2021 r.
(od godz. 13.00)
do dnia 29 kwietnia 2021 r. (do godz. 16.00)
 

Wolę zapisu można potwierdzić:

  • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata,

lub

  • składając druk w sekretariacie Przedszkola w godz. 8.00 – 16.00, ponadto dnia  28 kwietnia 2021 r.  w  godz. 8.00 – 17.30

Informacja dla Rodziców

16 kwietnia, 2021

W związku z trudną sytuacją pandemiczną, rząd podjął decyzję o przedłużeniu obowiązujących restrykcji do 25 kwietnia br.

Jedynym wyjątkiem jest otwarcie od poniedziałku 19 kwietnia żłobków i przedszkoli. Ponadto od 19 kwietnia dopuszcza się możliwość uprawiania sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu (do 25 osób) i uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Bezpieczeństwo to nasz priorytet, dlatego w trosce o zdrowie i życie dzieci oraz nauczycieli i pracowników, prosimy Państwa o stosowanie zasad reżimu sanitarnego. Przypominamy najważniejsze wytyczne, które obowiązują w naszym przedszkolu:

  • Do przedszkola mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przebywają na kwarantannie.
  • Osoby przyprowadzające i odprowadzające dzieci muszą przestrzegać środków ostrożności – osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe.
  • Opiekunowie dzieci z grupy I i II (zasada: jedno dziecko – jeden opiekun) mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej wyznaczonej przez dyrektora pod warunkiem zachowania 1,5 m dystansu.
  • Rodzice dzieci z pozostałych grup komunikują się z nauczycielem przez wideodomofon, oczekują na dziecko przed wejściem do placówki.
  • Inne osoby z zewnątrz mogą przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

 

Informacja dla Rodziców

9 kwietnia, 2021

W związku z przedłużeniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa do 18 kwietnia:

Żłobki i przedszkolanadal są nieczynne.

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego:

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce. Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola /szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Bez zmian pracują przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziały przedszkolne specjalne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEiN z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 651)

 

Informacja dla Rodziców

26 marca, 2021

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, w dniach 27 marca – 9 kwietnia zamknięte zostaną żłobki i przedszkola.  Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

21 marca jest nie tylko pierwszym dniem wiosny, ale również od 2005 roku Światowym Dniem Zespołu Downa (taka data z racji na powielone chromosomy w 21 parze).  W tym wyjątkowym dniu  zwraca się szczególną uwagę na prawa osób z Zespołem Downa, a zwłaszcza na ich pełne uczestnictwo w życiu społecznym oraz zwiększa się świadomość otoczenia.

W poniedziałek, po Światowym Dniu Zespołu Downa zachęcamy dzieci do założenia do przedszkola kolorowych skarpetek – w paski, kropki, kwiatki, a nawet nie do pary 🙂

Jeśli skarpetki to za mało – można założyć kolorowe ubrania!

 

Zawieszenie zajęć

9 marca, 2021

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemiologiczny,  spowodowanym pozytywnym wynikiem testu na COVID 19 , u jednego z pracowników,  zostają zawieszone zajęcia w grupach:

III “Motylki”; VII “Biedronki”; VIII “Jeżyki”

Zawieszenie zajęć w tych grupach obowiązuje

                                                   od 10 do 15 marca 2021 r..

Życzę dużo zdrowia

Izabella Rudzka

Szanowni Państwo,

wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny 2021/22 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów,  należy składać :

w “punkcie podawczym”, w holu głównym Przedszkola nr 338 “Sosnowa Stacyjka”,   codziennie w godz. 10.00 -14.30;

ponadto w dniach :

10 marca 2021 r.  i  17 marca 2021 r.  w godz. 16.00 – 17.30.

Wyznaczając powyższe godziny przyjmowania wniosków, chcemy ograniczyć liczbę osób przebywających  w holu głównym placówki.

 

 

 

Skip to content