Aktualne informacje w naszym przedszkolu.

Życzenia Wielkanocne

8 kwietnia, 2020

Szanowni Państwo,
Drogie dzieci,

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Życzymy Wam, żeby te Święta napełniły Was siłą i radością. Niech uśmiech, optymizm towarzyszy Wam każdego dnia, abyście z ufnością i nadzieją patrzyli w przyszłość.

Dyrektor i Pracownicy
Przedszkola nr 338 ,,Sosnowa Stacyjka”
w Warszawie

 

 

 

 

Mazowiecka Policja Apeluje! 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

– a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do         23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki:   p338@edu.um.warszawa.pl . Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.

Drodzy uczniowie! W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich.

Szanowni Państwo, hasła dostępu do logowania na dyżur wakacyjny zostały do Państwa wysłane na adresy mailowe. Rodzice dzieci sześcioletnich logują się na hasło dostępu, które zostało założone w procesie rekrutacji do szkoły podstawowej.

Szanowni Państwo,

Z uwagi na trwający stan epidemii oraz zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie informuję, że Dyrektor Przedszkola nr 338 zarządził realizację zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z powyższym nauczyciele realizują zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez:

a)umieszczanie na stronie internetowej przedszkola, w zakładkach każdej grupy (menu górne – nasze grupy) propozycji zajęć, instrukcji, zadań na każdy dzień;

b)przesyłanie drogą mailową z wykorzystaniem utworzonych skrzynek pocztowych dla każdej grupy (adresy na stronie internetowej przedszkola w zakładkach dla grup).

c)umieszczenie propozycji z zakresu rozbudzania zainteresowania językiem nowożytnym – językiem angielskim, w zakładce na stronie internetowej – język angielski.

Pomoc specjalistyczna – logopedyczna organizowana jest w analogiczny sposób jak praca grup przedszkolnych. Nauczyciel logopeda udostępnia ćwiczenia, zadania:

a) na stronie internetowej Przedszkola nr 338, co najmniej dwa razy a tygodniu,

b) przesyłając drogą mailową wykorzystując adres: logopeda338@gmail.com, indywidualne ćwiczenia dla każdego dziecka objętego terapią logopedyczną.

Nauczyciele przekazują dzieciom i rodzicom materiały edukacyjne, informacje o  ogólnodostępnych kanałach, programach telewizyjnych i radiowych z poszanowaniem obowiązujących praw autorskich.

Narzędziem komunikacji bezpośredniej między:

a) rodzicami a nauczycielami jest droga mailowa z wykorzystaniem adresów grupowych;

b) dyrektorem a rodzicami jest droga mailowa lub kontakt telefoniczny, 

c) nauczyciele odpowiadają na mailową  korespondencję z rodzicami w godzinach 10.00-12.00.