Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zmierzenia dydaktyczno-wychowawcze w styczniu

Płynie czas

 • kształtowanie poczucia szacunku wobec ludzi starszych; poznanie tradycji związanych z mijającym rokiem; kształtowanie umiejętności wykonywania ćwiczeń gimnastycznych zgodnie z instrukcją; rozwijanie pamięci słuchowej
 • utrwalenie nazw pór roku; kształtowanie słuchu fonematycznego, czytanie globalne wyrazów; uwrażliwienie na sztukę w trakcie wykonywania zadań plastycznych
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 7 w sytuacjach życiowych; operowanie pojęciami – nazwami miesięcy; kształtowanie poczucia upływającego czasu; wdrażanie do udziału w zabawach zespołowych
 • rozwijanie sprawności ogólnej; utrwalenia nazw dni tygodnia; uwrażliwienie na zmianę tempa, rytmu; wyrażanie radości ze wspólnych zabaw
 • wyrażanie radości z doświadczania i eksperymentowania; utrwalenie wiadomości i umiejętności dotyczących upływu czasu i sposobu jego pomiaru; wyrażanie radości z wykonywania prac technicznych według instrukcji N.; utrwalanie wiadomości dotyczących następstw lat, pór roku, miesięcy, dni tygodnia, pór dnia

 

Młodsi i starsi

 • kształtowanie poczucia szacunku w stosunku do osób starszych; rozwijanie słownika czynnego; operowanie pojęciami: najpierw, potem, na początku, na koniec; kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny oraz zachęcanie do pomocy osobom starszym
 • kształtowanie słuchu fonematycznego; rozwijanie słownika czynnego dzieci; rozwijanie umiejętności porządkowania, dobierania w pary; czytanie globalne wyrazu but, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów; zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemów; kształtowanie poczucia rytmu, rozwijanie umiejętności wokalnych
 • kształtowanie pojęcia liczby; rozwijanie umiejętności przeliczania w sytuacjach życiowych; zachęcanie do samodzielności; kształtowanie poczucia opiekuńczości w stosunku do osób starszych; nabywanie umiejętności współdziałania, wyrażanie radości z osiągniętych efektów; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach twórczych
 • rozwijanie sprawności ogólnej; kształtowanie właściwej postawy ciała; rozwijanie poczucia rytmu; kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie; wyrażanie radości poprzez taniec; rozwijanie percepcji wzrokowej; rozwijanie słownika czynnego; zachęcanie do samodzielności i poszukiwań w rozwiązywaniu problem
 • poznawanie zjawisk przyrodniczych (fizycznych), obserwowanie i omawianie ich; wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją; kształtowanie poczucia odpowiedzialności w stosunku do osób starszych; wyrażanie radości z możliwości robienia niespodzianek dla najbliższych; nabywanie umiejętności planowania pracy oraz przedstawiania jej efektów; wdrażanie do przedstawiania swoich umiejętności i wiedzy na forum

 

Sport to zdrowie

 • kształtowanie świadomości, że sprawność fizyczna jest podstawą zdrowia w życiu człowieka; rozwijanie słownika czynnego; operowanie nowymi pojęciami dotyczącymi dyscyplin sportowych; kształtowanie właściwej postawy ciała ; rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej oraz umiejętności zdrowej rywalizacji
 • rozwijanie słownika czynnego, operowanie pojęciami związanymi z dyscyplinami sportów zimowych; utrwalenie umiejętności łączenia w pary, rozwijanie percepcji wzrokowej; kształtowanie słuchu fonematycznego, czytanie globalne wyrazu nos; zachęcanie do dzielenia się z innymi swoją wiedzą i spostrzeżeniami; wyrażanie radości z możliwości uczestniczenia w zabawach twórczych
 • kształtowanie umiejętności przeliczania w sytuacjach życiowych; zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemu; rozwijanie małej motoryki
 • wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach twórczych; ćwiczenia grafomotoryczne – rozwijanie percepcji wzrokowo-słuchowo-ruchowej; kształtowanie właściwej postawy ciała; rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej oraz umiejętności zdrowej rywalizacji; rozwijanie słuchu fonematycznego; kształtowanie właściwych postaw dotyczących bezpieczeństwa
 • wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach twórczych; poznawanie nowych zjawisk fizycznych; wykonywanie działań zgodnie z instrukcją, obserwowanie i wyciąganie wniosków; ćwiczenia w rozwijaniu małej motoryki; poznawanie świata wieloma zmysłami; rozwijanie umiejętności liczenia w sytuacjach życiowych

 

Dbam o zdrowie

 • poznawanie symboli igrzysk olimpijskich; rozwijanie sprawności fizycznej w trakcie zabaw i ćwiczeń; kształtowanie pożądanych cech charakteru do uprawiania sportu
 • poznanie zasad zdrowego odżywiania; doskonalenie umiejętności dokonywania analizy dźwiękowej wyrazów; rozwijanie zainteresowań różnymi dyscyplinami sportowymi; czytanie globalne wyrazu ser
 • poznawanie symboli na metkach ubrań; doskonalenie umiejętności klasyfikowania i definiowania; poszerzanie wiedzy o rodzajach sportowego obuwia i amortyzowaniu uderzeń poprzez stosowanie różnych materiałów
 • rozpoznawanie znanych dzieciom piosenek i melodii; kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i poznawanie zasad zdrowego stylu życia
 • rozumienie racjonalnego sposobu odżywiania się i zdrowego stylu życia; rozwijanie umiejętności rozróżniania zdrowych i niezdrowych produktów żywnościowych