Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień

  1. W przedszkolu

-Poznanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych;

-Stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka;

- Poznanie roli znaczków indywidualnych w przedszkolu;

-Kształcenie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie;

-Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych „proszę”, „dziękuję”;

-Tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

  1. Nasze przedszkole

- Poznanie wartości „przyjaźni”;

-Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół;

-Wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie;

-Zachęcanie do dzielenia się przyniesionymi z domu zabawkami;

-Poznanie roli pracowników przedszkola;

-Rozwijanie kompetencji matematycznych: doskonalenie umiejętności klasyfikowania i logicznego myślenia;

-Wdrażanie do szanowania wszystkich ludzi niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu;

-Dostrzeganie wkładu wszystkich członków grupy w jej dobre codzienne funkcjonowanie;

  1. Jestem bezpieczny

-Poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości;

-Poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak);

-Poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych;

-Rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw;

-Wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów;

  1. Pomocna dłoń

-Poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest odwaga;

-Nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

-Poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych działań;

-Utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112;

-Poznanie wyglądu cyfr 1 i 2;

-Poznanie różnych dźwięków związanych z ulicą i pojazdami;

-Utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym;

-Utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka;

 

Propozycje zajęć indywidualnych:

- kolorowanie obrazków ograniczonych konturem
- kolorowanie obrazków wg kodu
- kalkowanie obrazków
- rysowanie i malowanie na dużych płaszczyznach z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi (kredki ołówkowe, pędzle, stempelki na palce)
- obrysowywanie szablonów
- rysowanie po konturach

- spontaniczne zabawy konstrukcyjne z poleceniem połóż z lewej strony, z prawej strony, przed sobą, obok itp.
- naturalne sytuacje określające położenie przedmiotów w sali i terenie

- rysowanie w powietrzu
- rysowanie równoległych linii obiema rękami
- ćwiczenia grafomotoryczne: zabawy palcami: uderzanie czubkami palców o blat stołu w różnym tempie, uderzanie palcem wskazującym jednej ręki w przestrzenie między palcami drugiej ręki, przeplatanie swoich palców;

- rozmowy na temat rodziny, różnych sytuacji dnia codziennego, przeczytanych wspólnie książeczek, historyjek obrazkowych
- wprowadzenie zabaw w czasie których nazywane są uczucia i stany emocjonalne
- czytanie dziecku bajek i opowiadań w których dobro zawsze wygrywa, gdzie akcentowane są poprawne zachowania