Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze wrzesień

  1. W przedszkolu

-Poznanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych;

-Stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka;

- Poznanie roli znaczków indywidualnych w przedszkolu;

-Kształcenie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie;

-Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych „proszę”, „dziękuję”;

-Tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;

  1. Nasze przedszkole

- Poznanie wartości „przyjaźni”;

-Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół;

-Wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie;

-Zachęcanie do dzielenia się przyniesionymi z domu zabawkami;

-Poznanie roli pracowników przedszkola;

-Rozwijanie kompetencji matematycznych: doskonalenie umiejętności klasyfikowania i logicznego myślenia;

-Wdrażanie do szanowania wszystkich ludzi niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu;

-Dostrzeganie wkładu wszystkich członków grupy w jej dobre codzienne funkcjonowanie;

  1. Jestem bezpieczny

-Poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości;

-Poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak);

-Poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych;

-Rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw;

-Wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów;

  1. Pomocna dłoń

-Poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest odwaga;

-Nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

-Poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych działań;

-Utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112;

-Poznanie wyglądu cyfr 1 i 2;

-Poznanie różnych dźwięków związanych z ulicą i pojazdami;

-Utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym;

-Utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka;

 

Propozycje zajęć indywidualnych:

- kolorowanie obrazków ograniczonych konturem
- kolorowanie obrazków wg kodu
- kalkowanie obrazków
- rysowanie i malowanie na dużych płaszczyznach z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi (kredki ołówkowe, pędzle, stempelki na palce)
- obrysowywanie szablonów
- rysowanie po konturach

- spontaniczne zabawy konstrukcyjne z poleceniem połóż z lewej strony, z prawej strony, przed sobą, obok itp.
- naturalne sytuacje określające położenie przedmiotów w sali i terenie

- rysowanie w powietrzu
- rysowanie równoległych linii obiema rękami
- ćwiczenia grafomotoryczne: zabawy palcami: uderzanie czubkami palców o blat stołu w różnym tempie, uderzanie palcem wskazującym jednej ręki w przestrzenie między palcami drugiej ręki, przeplatanie swoich palców;

- rozmowy na temat rodziny, różnych sytuacji dnia codziennego, przeczytanych wspólnie książeczek, historyjek obrazkowych
- wprowadzenie zabaw w czasie których nazywane są uczucia i stany emocjonalne
- czytanie dziecku bajek i opowiadań w których dobro zawsze wygrywa, gdzie akcentowane są poprawne zachowania