Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze we wrześniu

W przedszkolu

 • wprowadzenie pojęcia dobre maniery rozumianego jako znajomość zwyczajów i norm towarzyskich obowiązujących w danej grupie, wskazanie przejawów dobrych manier;
 • doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych i właściwego zachowania się w różnych sytuacjach;
 • nabieranie przeświadczenia o konieczności odpowiedniego zachowania się w codziennych sytuacjach w grupie, integracja grupy przedszkolnej;
 • ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, słuchowe różnicowanie samogłosek o, a, u, i;
 • rozumienie konieczności przestrzegania ustalonych zasad;
 • różnicowanie pojęć prawa, lewa; kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych;
 • poznanie słów, rytmu i melodii piosenki „Planeta dzieci”, podawanie nazw części ciała; rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
 • nabieranie przeświadczenia o konieczności właściwego zachowania się w codziennych sytuacjach w grupie;
 • globalne odczytywanie swojego imienia, podawanie nazw kącików w sali;
 • rozwijanie inwencji twórczej dzieci;
 • nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu.

Nasze przedszkole

 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie umiejętności słuchania i kulturalnego prowadzenia rozmowy;
 • uświadamianie roli właściwego zachowania się w różnych sytuacjach;
 • poszerzanie zasobu słownika dzieci w zabawie słowotwórczej;
 • kształtowanie percepcji słuchowej – odszukiwanie słowa w słowie;
 • podawanie nazw zawodów wykonywanych przez pracowników przedszkola lub szkoły;
 • poznanie zasady oznaczania strony prawej i lewej u innej osoby;
 • rozwijanie świadomości w schemacie ciała w odniesieniu do innej osoby i umiejętności poruszania się w przestrzeni;
 • uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola lub szkoły i szacunku do wykonywanej przez nie pracy;
 • wprowadzenie rytmu w metrum 2/4;
 • rozwijanie sprawności motorycznej, przekładanie rytmu na ruch, rozwijanie wrażliwości słuchowej;
 • pamięciowe opanowanie wiersza „Felek”;
 • praca według instrukcji, rozwijanie sprawności manualnej.

Jestem bezpieczny

 • wprowadzenie pojęcia odwaga rozumianego jako podejmowanie trudnych decyzji służących dobru oraz przeciwstawianie się złu;
 • rozwijanie umiejętności porozumiewania się za pomocą werbalnych i niewerbalnych środków wypowiedzi;
 • uświadamianie roli odwagi w codziennych sytuacjach w domu, przedszkolu lub szkole;
 • poznanie liter o, O, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów (budowanie modelu wyrazu);
 • podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości w sytuacji zabawy;
 • wskazywanie i podawanie nazw figur geometrycznych,;
 • utrwalanie zasad przechodzenia przez jezdnię;
 • rozwijanie umiejętności przekształcania rytmu ruchowego w graficzny;
 • uświadamianie konieczności bezpiecznego zachowania się w ruchu pieszym;
 • nauka piosenki „Zawody”, utrwalanie nazw figur geometrycznych;
 • rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
 • kształtowanie umiejętności kulturalnego prowadzenia rozmowy;
 • kształtowanie szacunku do zawodu policjanta;
 • utrwalanie w zabawie zasad ruchu drogowego;
 • utrwalenie litery o, O;
 • budowanie właściwych relacji między dziećmi podczas współpracy w zabawie, podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości.

Pomocna dłoń

 • rozwijanie słownika czynnego dzieci – poszerzanie znaczenia pojęcia odwaga;
 • kształtowanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie;
 • poznanie liter a, A; kształcenie umiejętności dokonywania analizy oraz syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów (budowanie modelu wyrazu);
 • podejmowanie prób kulturalnego mówienia o swoich potrzebach;
 • utrwalanie nazw figur geometrycznych;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji;
 • stwarzanie sytuacji do rozwijania odwagi – wspieranie i rozwijanie asertywności dzieci;
 • utrwalanie rytmu 2/4, wprowadzenie tańca „Polka doudlebska” – poznanie figur;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas tańca;
 • stwarzanie sytuacji do przezwyciężania nieśmiałości i lęków;
 • wykorzystanie materiałów odpadowych do konstruowania zabawek;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności dzieci.