Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze w styczniu

Skok w nowy rok:

 • rozwijanie sprawności językowych – tworzenie wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym;
 • wdrażanie do rozumienia następstw czasowych – posługiwanie się kalendarzem, zegarem;
 • kształtowanie samodzielności w nakładaniu ubrań wierzchnich;
 • rozwijanie myślenia logicznego – uświadamianie sobie zmian w przyrodzie związanych z porami roku;
 • kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej – przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter p, P;
 • rozwijanie umiejętności interpretacji piosenki za pomocą rytmu;
 • kształtowanie logicznego myślenia – rozumienie następstw czasowych;
 • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi;
 • posługiwanie się nazwami miesięcy;
 • rozwijanie percepcji słuchowej;
 • rozwijanie zainteresowania czytaniem – pokazywanie i nazywanie liter p, P;
 • kształtowanie myślenia logicznego – posługiwanie się nazwami dni tygodnia;
 • kształtowanie sprawności fizycznej – wzmacnianie mięśni ramion i nóg;
 • rozwijanie umiejętności improwizacyjnych dzieci.

Wszędzie biało:

 • wiedzy o śniegu podczas zabaw badawczych;
 • rozwijanie słownictwa związanego ze śniegiem;
 • rozwijanie wyobraźni podczas pracy plastycznej;
 • kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej – przygotowanie do rozpoznawania i nazywania litery y;
 • kształcenie myślenia logicznego – wyciąganie wniosków na podstawie obserwacji;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw z piosenką;
 • rozwijanie umiejętności współpracy;
 • rozwijanie wiedzy na temat zimowych zjawisk przyrodniczych;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci – klasyfikowanie, przeliczanie;
 • budzenie zainteresowania czytaniem – pokazywanie i nazywanie litery y;
 • poznanie zwyczajów ludności oraz zwierząt zamieszkujących bieguny;
 • rozwijanie sprawności fizycznej podczas zabaw z chustą animacyjną;
 • kształtowanie umiejętności przeliczania podczas zabaw matematycznych;
 • kształtowanie sprawności fizycznej – wzmacnianie mięśni całego ciała;
 • rozwijanie słownika dziecka;
 • rozwijanie myślenia matematycznego – wprowadzenie liczby i cyfry 4 w trzech aspektach.

Babcia i dziadek:

 • rozwijanie umiejętności językowych dzieci;
 • doskonalenie umiejętności manualnych i plastycznych dzieci;
 • kształtowanie postawy empatii i szacunku wobec osób starszych;
 • rozwijanie zmysłów podczas zabaw sensorycznych;
 • kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej – przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter b, B;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- -słuchowo-wzrokowej podczas zabaw przy piosence;
 • budowanie świadomości o znaczeniu babci i dziadka w życiu rodziny;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych;
 • rozwijanie umiejętności współpracy w działaniu;
 • rozwijanie koncentracji uwagi podczas słuchania tekstu literackiego;
 • rozwijanie zainteresowania czytaniem – pokazywanie i nazywanie liter b, B;
 • rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie umiejętności rywalizacji;
 • kształtowanie myślenia logicznego – planowanie, działanie wg planu.

Zimowe zabawy:

 • rozwijanie słownika czynnego; kształtowanie myślenia logicznego podczas klasyfikowania;
 • doskonalenie wrażliwości sensorycznej i sprawności manualnej;
 • wdrażanie do przestrzegania zasad i reguł bezpiecznej zabawy;
 • rozwijanie słownika o nazwy dyscyplin sportowych;
 • kształtowanie umiejętności ilustrowania ruchem utworu literackiego;
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • rozwijanie myślenia matematycznego – wprowadzenie liczby i cyfry 5 w trzech aspektach;
 • rozwijanie umiejętności językowych;
 • rozwijanie zainteresowania czytaniem;
 • kształtowanie umiejętności przeliczania, planowania i mierzenia podczas projektowania gry;
 • rozwijanie kreatywności podczas wymyślania i rysowania wymarzonej czapki i szalika;
 • rozwijanie sprawności fizycznej, przestrzeganie zasady fair play.