Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w październiku

Idzie jesień przez świat

   • dostrzeganie i nazywanie piękna w najbliższym otoczeniu, uwrażliwienie na piękno jako wartość subiektywną, indywidualną, rozwijanie wrażliwości estetycznej
   • poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu, kształtowanie słuchu fonematycznego i spostrzegawczości słuchowej, budowanie pozytywnej więzi z najbliższymi, wdrażanie do współdziałania w zespole
   • poszerzanie wiedzy na temat gatunków drzew, doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbiorów, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, słuchowej, współdziałanie w zespole, uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody oraz zmiany zachodzące w różnych porach roku
   • poznanie słów i melodii piosenki, śpiewanie jej, rozpoznawanie wybranych gatunków drzew, rozwijanie poczucia rytmu, ćwiczenie pamięci i uwagi
   • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie – kolory jesieni, poznanie symboliki wybranych roślin, rozwijanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku w trakcie wykonywania pracy i stosowania się do poleceń N., zwracanie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa w trakcie posługiwania się nożyczkami i innymi przyborami

Jesienna przyroda

   • poznawanie warunków życia wybranych gatunków zwierząt, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, w tym również przygotowań zwierząt do zimy, budzenie wrażliwości na otaczające piękno przyrody
   • poznawanie wybranych gatunków zwierząt i środowiska ich życia, zapoznanie ze zmianami w wyglądzie i zachowaniu zwierząt ze względu na porę roku, inspirowanie zabaw z elementami dramy, doskonalenie percepcji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
   • poznawanie warunków życia wybranych gatunków zwierząt wraz ze zmieniającą się porą roku, doskonalenie umiejętności prawidłowego liczenia obiektów, budzenie zainteresowań otaczającą przyrodą, w tym potrzeb zwierząt w związku z nadchodzeniem zimy
   • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy, przypomnienie słów i melodii piosenki, kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole
   • poznawanie zmian w wyglądzie zwierząt jako element przygotowań do zimy, rozwijanie umiejętności i sprawności manualnych w trakcie wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie spostrzegawczości

Koszyk Pani Jesieni

   • poznanie wartości jaką jest pracowitość i jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt, wyjaśnianie znaczenia wyrazu plon, doskonalenie percepcji wzrokowej
   • poznawanie roślinności uprawianej na polu, rozumienie potrzeby i celów uprawiania roślin przez człowieka, doskonalenie percepcji słuchowej, czytanie globalne wyrazu tata
   • poznawanie gatunków owoców, porównywanie ich wyglądu, miejsca pochodzenia, ciężaru, kształtu itp., kształtowanie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów
   • poznawanie wybranych środowisk i ich charakterystycznej roślinności, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności słuchania utworów muzycznych, doskonalenie sprawności fizycznej
   • dostrzeganie różnorodnych materiałów jako źródło ekspresji twórczej, łączenie ich, poznawanie urządzeń elektrycznych i zasad bezpieczeństwa w trakcie korzystania z nich, rozwijanie umiejętności wyrażania własnych obserwacji w formie plastycznej

Projekt badawczy- Jabłko

  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci,
  • rozwijanie ciekawości i chęci aktywnego poznawania świata,
  • kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych
  • nabywanie umiejętności poszukiwania informacji,
  • rozwijanie umiejętności dokonywania obserwacji i wnioskowania,
  • doskonalenie umiejętności wykonywania eksperymentów i ćwiczeń badawczych,
  • doskonalenie umiejętności formułowania pytań i wypowiedzi,
  • budowanie poczucia własnej wartości i wzmacnianie poczucia sprawstwa,
  • nabywanie umiejętności występowania w roli eksperta,
  • wzbogacanie słownictwa czynnego dzieci, 
  • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, 
  • rozwijanie twórczego i logicznego myślenia,
  • wyrażanie swoich spostrzeżeń w formie słownej i plastycznej,
  • rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji werbalnie i w innych formach przekazu,
  • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.