Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w październiku

Idzie jesień przez świat

   • dostrzeganie i nazywanie piękna w najbliższym otoczeniu, uwrażliwienie na piękno jako wartość subiektywną, indywidualną, rozwijanie wrażliwości estetycznej
   • poznawanie sposobów spędzania wolnego czasu, kształtowanie słuchu fonematycznego i spostrzegawczości słuchowej, budowanie pozytywnej więzi z najbliższymi, wdrażanie do współdziałania w zespole
   • poszerzanie wiedzy na temat gatunków drzew, doskonalenie umiejętności przeliczania elementów zbiorów, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej, słuchowej, współdziałanie w zespole, uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody oraz zmiany zachodzące w różnych porach roku
   • poznanie słów i melodii piosenki, śpiewanie jej, rozpoznawanie wybranych gatunków drzew, rozwijanie poczucia rytmu, ćwiczenie pamięci i uwagi
   • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie – kolory jesieni, poznanie symboliki wybranych roślin, rozwijanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku w trakcie wykonywania pracy i stosowania się do poleceń N., zwracanie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa w trakcie posługiwania się nożyczkami i innymi przyborami

Jesienna przyroda

   • poznawanie warunków życia wybranych gatunków zwierząt, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, w tym również przygotowań zwierząt do zimy, budzenie wrażliwości na otaczające piękno przyrody
   • poznawanie wybranych gatunków zwierząt i środowiska ich życia, zapoznanie ze zmianami w wyglądzie i zachowaniu zwierząt ze względu na porę roku, inspirowanie zabaw z elementami dramy, doskonalenie percepcji wzrokowo-słuchowo-ruchowej
   • poznawanie warunków życia wybranych gatunków zwierząt wraz ze zmieniającą się porą roku, doskonalenie umiejętności prawidłowego liczenia obiektów, budzenie zainteresowań otaczającą przyrodą, w tym potrzeb zwierząt w związku z nadchodzeniem zimy
   • poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy, przypomnienie słów i melodii piosenki, kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole
   • poznawanie zmian w wyglądzie zwierząt jako element przygotowań do zimy, rozwijanie umiejętności i sprawności manualnych w trakcie wykonywania prac plastyczno-technicznych, rozwijanie spostrzegawczości

Koszyk Pani Jesieni

   • poznanie wartości jaką jest pracowitość i jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt, wyjaśnianie znaczenia wyrazu plon, doskonalenie percepcji wzrokowej
   • poznawanie roślinności uprawianej na polu, rozumienie potrzeby i celów uprawiania roślin przez człowieka, doskonalenie percepcji słuchowej, czytanie globalne wyrazu tata
   • poznawanie gatunków owoców, porównywanie ich wyglądu, miejsca pochodzenia, ciężaru, kształtu itp., kształtowanie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów
   • poznawanie wybranych środowisk i ich charakterystycznej roślinności, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności słuchania utworów muzycznych, doskonalenie sprawności fizycznej
   • dostrzeganie różnorodnych materiałów jako źródło ekspresji twórczej, łączenie ich, poznawanie urządzeń elektrycznych i zasad bezpieczeństwa w trakcie korzystania z nich, rozwijanie umiejętności wyrażania własnych obserwacji w formie plastycznej

Projekt badawczy- Jabłko

  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci,
  • rozwijanie ciekawości i chęci aktywnego poznawania świata,
  • kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych
  • nabywanie umiejętności poszukiwania informacji,
  • rozwijanie umiejętności dokonywania obserwacji i wnioskowania,
  • doskonalenie umiejętności wykonywania eksperymentów i ćwiczeń badawczych,
  • doskonalenie umiejętności formułowania pytań i wypowiedzi,
  • budowanie poczucia własnej wartości i wzmacnianie poczucia sprawstwa,
  • nabywanie umiejętności występowania w roli eksperta,
  • wzbogacanie słownictwa czynnego dzieci, 
  • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, 
  • rozwijanie twórczego i logicznego myślenia,
  • wyrażanie swoich spostrzeżeń w formie słownej i plastycznej,
  • rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji werbalnie i w innych formach przekazu,
  • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.