Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w marcu.

Wielka wyprawa

 • rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń; kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności wspinania się; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno-tanecznych; rozwijanie logicznego myślenia; rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie 6;
 • poznawanie różnych sposobów podróżowania, nazywanie ich; czytanie globalne wyrazu rower, ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowej; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych; rozwijanie logicznego myślenia; poszerzenie słownika czynnego;
 • poznawanie różnych sposobów podróżowania, nazywanie ich; poszerzenie słownika czynnego; rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń; rozwijanie logicznego myślenia; ćwiczenie orientacji na kartce; posługiwanie się liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanieumiejętności wspinania się; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno-tanecznych; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; przewidywanie następstw wydarzeń; poszerzanie słownika czynnego;
 • poznawanie różnych sposobów podróżowania – nazywanie ich, rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych, poszerzanie słownika czynnego; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno-tanecznych.

Nasze podróże

 • rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń; kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności wspinania się; kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania; rozwijanie logicznego myślenia; poznanie wyglądu i nazw niektórych roślin egzotycznych;
 • rozwijanie słownika czynnego i rozwijanie logicznego myślenia; rozwijanie słuchu fonemowego, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych;
 • ćwiczenia w przeliczaniu, odwzorowywanie liczby elementów za pomocą symboli; ćwiczenia percepcji wzrokowej;
 • wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach muzyczno-ruchowych; rozwijanie słuchu fonemowego;
 • zachęcanie do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności; rozwijanie logicznego myślenia; nabywanie umiejętności rozróżniania warunków pogodowych – wilgotności; rozwijanie słownika czynnego, wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach plastycznych.

Mali odkrywcy – Kosmos

 • wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach ruchowych; operowanie pojęciami: kosmos, planety, gwiazdy, Słońce; poznawanie świata różnymi zmysłami; rozwijanie słownika czynnego, kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności skoku i przeskoku obunóż;
 • rozwijanie słuchu fonemowego; czytanie globalne wyrazu parasol; rozwijanie percepcji wzrokowej; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych; operowanie pojęciami związanymi z kosmosem;
 • operowanie pojęciami: astronom, luneta, teleskop; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych; rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 7; ćwiczenie orientacji przestrzennej; rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 • kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności skoku i przeskoku obunóż; rozwijanie logicznego myślenia i percepcji wzrokowej; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych i muzycznych; rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia;
 • rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia; rozwijanie sprawności grafomotorycznej; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastyczno-technicznych; rozwiązywanie przez dzieci zagadek słownych.

Nadchodzi wiosna

 • kształtowanie wartości, jaką jest wytrwałość w dążeniu do celu; rozwijanie słownika czynnego; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych; rozwijanie logicznego myślenia; kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności czworakowania, ćwiczenia przeciw płaskostopiu; poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich;
 • kształtowanie wartości, jaką jest wytrwałość w dążeniu do celu; rozwijanie słownika czynnego; rozwijanie logicznego myślenia, przewidywanie następstw; operowanie pojęciami: cebule jadalne i ozdobne; rozwijanie słuchu fonemowego; wyrażanie radości z wykonywania prac plastycznych;
 • poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich, przewidywanie następstw; rozwijanie słownika czynnego; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych; rozwijanie logicznego myślenia; kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym; wyrażanie radości z wykonywania prac plastycznych; rozwijanie sprawności manualnej;
 • wyrażanie radości z obcowania z muzyką, utrwalenie pojęć: cicho – głośno; rozwijanie logicznego myślenia; kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym;
 • rozwijanie percepcji słuchowej; budowanie wypowiedzi – praca z wierszem, rozwijanie słownika czynnego; wyrażanie radości z wykonywania prac twórczych i plastycznych; różnicowanie zdań prawdziwych i fałszywych – rozwijanie logicznego myślenia; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzycznych.

Wiosna tuż – tuż

 • kształtowanie wartości, jaką jest wytrwałość w dążeniu do celu; rozwijanie słownika czynnego; rozwijanie logicznego myślenia; poznanie zawodu rolnika; kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności czworakowania, ćwiczenia przeciw płaskostopiu; poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich;
 • rozwijanie słownika czynnego; rozwijanie logicznego myślenia; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych; rozwijanie słuchu fonemowego (w tym rozwijanie percepcji słuchowej); wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych; poznanie pracy i obowiązków rolnika, określenie i nazwanie cech, jakimi jest obdarzony rolnik;
 • nazywanie zwierząt gospodarskich, czytanie globalne wyrazów; przeliczanie elementów częściowo niewidocznych; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej; klasyfikowanie według rodzaju zwierząt i liczby; kształtowanie umiejętności przeliczania, dokładania do 8; rozwijanie małej motoryki; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach techniczno-plastycznych;
 • przewidywanie następstw wydarzeń – rozwój wzrostu ziemniaka; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno-rytmicznych; poznanie obowiązków rolnika i jego rytmu dnia; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach techniczno-plastycznych;
 • dopasowywanie produktów do źródeł ich pochodzenia; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych; wyrażanie radości z możliwości zaprezentowania swojej wiedzy; rozwijanie małej motoryki.