Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w marcu.

Wielka wyprawa

 • rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń; kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności wspinania się; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno-tanecznych; rozwijanie logicznego myślenia; rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie 6;
 • poznawanie różnych sposobów podróżowania, nazywanie ich; czytanie globalne wyrazu rower, ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowej; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych; rozwijanie logicznego myślenia; poszerzenie słownika czynnego;
 • poznawanie różnych sposobów podróżowania, nazywanie ich; poszerzenie słownika czynnego; rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń; rozwijanie logicznego myślenia; ćwiczenie orientacji na kartce; posługiwanie się liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanieumiejętności wspinania się; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno-tanecznych; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; przewidywanie następstw wydarzeń; poszerzanie słownika czynnego;
 • poznawanie różnych sposobów podróżowania – nazywanie ich, rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych, poszerzanie słownika czynnego; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno-tanecznych.

Nasze podróże

 • rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń; kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności wspinania się; kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania; rozwijanie logicznego myślenia; poznanie wyglądu i nazw niektórych roślin egzotycznych;
 • rozwijanie słownika czynnego i rozwijanie logicznego myślenia; rozwijanie słuchu fonemowego, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych;
 • ćwiczenia w przeliczaniu, odwzorowywanie liczby elementów za pomocą symboli; ćwiczenia percepcji wzrokowej;
 • wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach muzyczno-ruchowych; rozwijanie słuchu fonemowego;
 • zachęcanie do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności; rozwijanie logicznego myślenia; nabywanie umiejętności rozróżniania warunków pogodowych – wilgotności; rozwijanie słownika czynnego, wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach plastycznych.

Mali odkrywcy – Kosmos

 • wyrażanie radości z uczestniczenia w zabawach ruchowych; operowanie pojęciami: kosmos, planety, gwiazdy, Słońce; poznawanie świata różnymi zmysłami; rozwijanie słownika czynnego, kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności skoku i przeskoku obunóż;
 • rozwijanie słuchu fonemowego; czytanie globalne wyrazu parasol; rozwijanie percepcji wzrokowej; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych; operowanie pojęciami związanymi z kosmosem;
 • operowanie pojęciami: astronom, luneta, teleskop; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych; rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 7; ćwiczenie orientacji przestrzennej; rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 • kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności skoku i przeskoku obunóż; rozwijanie logicznego myślenia i percepcji wzrokowej; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych i muzycznych; rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia;
 • rozwijanie kreatywności i logicznego myślenia; rozwijanie sprawności grafomotorycznej; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastyczno-technicznych; rozwiązywanie przez dzieci zagadek słownych.

Nadchodzi wiosna

 • kształtowanie wartości, jaką jest wytrwałość w dążeniu do celu; rozwijanie słownika czynnego; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych; rozwijanie logicznego myślenia; kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności czworakowania, ćwiczenia przeciw płaskostopiu; poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich;
 • kształtowanie wartości, jaką jest wytrwałość w dążeniu do celu; rozwijanie słownika czynnego; rozwijanie logicznego myślenia, przewidywanie następstw; operowanie pojęciami: cebule jadalne i ozdobne; rozwijanie słuchu fonemowego; wyrażanie radości z wykonywania prac plastycznych;
 • poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich, przewidywanie następstw; rozwijanie słownika czynnego; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych; rozwijanie logicznego myślenia; kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym; wyrażanie radości z wykonywania prac plastycznych; rozwijanie sprawności manualnej;
 • wyrażanie radości z obcowania z muzyką, utrwalenie pojęć: cicho – głośno; rozwijanie logicznego myślenia; kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie 8 w aspekcie kardynalnym i porządkowym;
 • rozwijanie percepcji słuchowej; budowanie wypowiedzi – praca z wierszem, rozwijanie słownika czynnego; wyrażanie radości z wykonywania prac twórczych i plastycznych; różnicowanie zdań prawdziwych i fałszywych – rozwijanie logicznego myślenia; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzycznych.

Wiosna tuż – tuż

 • kształtowanie wartości, jaką jest wytrwałość w dążeniu do celu; rozwijanie słownika czynnego; rozwijanie logicznego myślenia; poznanie zawodu rolnika; kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności czworakowania, ćwiczenia przeciw płaskostopiu; poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i nazywanie ich;
 • rozwijanie słownika czynnego; rozwijanie logicznego myślenia; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych; rozwijanie słuchu fonemowego (w tym rozwijanie percepcji słuchowej); wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych; poznanie pracy i obowiązków rolnika, określenie i nazwanie cech, jakimi jest obdarzony rolnik;
 • nazywanie zwierząt gospodarskich, czytanie globalne wyrazów; przeliczanie elementów częściowo niewidocznych; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej; klasyfikowanie według rodzaju zwierząt i liczby; kształtowanie umiejętności przeliczania, dokładania do 8; rozwijanie małej motoryki; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach techniczno-plastycznych;
 • przewidywanie następstw wydarzeń – rozwój wzrostu ziemniaka; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno-rytmicznych; poznanie obowiązków rolnika i jego rytmu dnia; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach techniczno-plastycznych;
 • dopasowywanie produktów do źródeł ich pochodzenia; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych; wyrażanie radości z możliwości zaprezentowania swojej wiedzy; rozwijanie małej motoryki.