Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w maju

Baśnie, bajki i legendy:

 • kształtowanie szacunku do książek, poznanie pojęcia morał, rozwijanie słownika, czynnego, poznanie różnych rodzajów literatury dziecięcej,
 • poznawanie roli książki w życiu codziennym,
 • poznanie polskich legend,
 • wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych, rozwijanie percepcji ,wzrokowej i logicznego myślenia, kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, ćwiczenia przeciwko płaskostopiu,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia, rozwijanie wyobraźni i spostrzegawczości,
 • wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych i plastycznych,
 • wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastyczno-technicznych,
 • poznanie liczby 10 w aspektach kardynalnym i porządkowym,
 • rozwijanie sprawności motoryki małej
 • wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno-ruchowych, rozwijanie pamięci muzycznej.

Na łące:

 • rozpoznawanie środowiska naturalnego – łąki oraz jej flory i fauny; podawanie znaczenia łąki dla zwierząt i ludzi,
 • poznawanie warunków życia wybranych zwierząt oraz środowiska wodnego,
 • poznawanie stadium rozwoju motyla,
 • zapoznanie ze sposobami ochrony przed kleszczami ,
 • poznawanie formy porozumiewania się – wywiadu,
 • kształtowanie logicznego myślenia w trakcie rozwiązywania zagadek,
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej,
 • kształtowanie wartości akceptacji siebie takim, jakim się jest, na podstawie zachowania bohaterów tekstu,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, doliczania, odliczania i ustalania wyniku w zakresie 10,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • rozwijanie umiejętności śpiewania piosenek zbiorowo i indywidualnie,
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni.

Projekt badawczy „ Miód”

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci,
 • rozwijanie ciekawości i chęci aktywnego poznawania świata,
 • kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych,
 • nabywanie umiejętności poszukiwania informacji,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania obserwacji i wnioskowania,
 • doskonalenie umiejętności wykonywania eksperymentów i ćwiczeń badawczych,
 • doskonalenie umiejętności formułowania pytań i wypowiedzi,
 • budowanie poczucia własnej wartości i wzmacnianie poczucia sprawstwa,
 • nabywanie umiejętności występowania w roli eksperta,
 • wzbogacanie słownictwa czynnego dzieci, 
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, 
 • rozwijanie twórczego i logicznego myślenia,
 • wyrażanie swoich spostrzeżeń w formie słownej i plastycznej,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji werbalnie i w innych formach przekazu,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

Rodzina razem się trzyma

 • kształtowanie umiejętności wyrażania miłości wobec członków swojej najbliższej rodziny,
 • rozwijanie słownika czynnego,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności szybkiego przeliczania
 • rozwijanie sprawności motoryki małej,
 • kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych
 • rozwijanie logicznego myślenia i umiejętności przewidywania następstw wydarzeń,
 • rozwijanie słownika czynnego,
 • rozwijanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków,
 • wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych i muzycznych,
 • poznawanie świata różnymi zmysłami.