Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE W LUTYM

Siły przyrody/Mamo, tato wolę wodę

 • kształtowanie poczucia szacunku wobec sił przyrody; poznanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii;
 • wdrażanie do dbania o środowisko naturalne;
 • wyrażanie radości z uczestniczenia w różnych formach muzyczno-tanecznych;
 • rozwijanie słownika czynnego dzieci; rozwijanie percepcji wzrokowej, odszukiwanie właściwych i niewłaściwych zachowań;
 • zachęcanie do obserwacji i wyciągania wniosków;
 • zachęcanie do zdrowych nawyków żywieniowych;

Tajemnice świata

 • kształtowanie wartości, jaką jest dążenie do wiedzy;
 • poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków;
 • rozwijanie umiejętności skoku i przeskoku obunóż; utrwalenie nazw środków lokomocji
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków;
 • kształtowanie kompetencji cyfrowych;
 • wdrażanie do higieny cyfrowej oraz umiejętnego korzystania narzędzi multimedialnych
 • utrwalenie znajomości numerów alarmowych

Nasze podróże

 • rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń;
 • poznanie wyglądu i nazw niektórych roślin egzotycznych;
 • ćwiczenia w przeliczaniu, odwzorowywanie liczby elementów za pomocą symboli;
 • zachęcanie do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności;
 • rozwijanie logicznego myślenia;
 • nabywanie umiejętności rozróżniania warunków pogodowych – wilgotności;

Podróże małe i duże- Europa. Francja

 • budowanie i rozwijanie zainteresowania innym krajem europejskim -  Francja;
 • zapoznanie z flagą i godłem Francji;
 • oswajanie się z mapą Europy;
 • Kształcenie poczucia przynależności do Europy;
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia;
 • Kształtowanie sprawności manualnej.