Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w lutym

Siły przyrody

 • kształtowanie poczucia szacunku wobec sił przyrody; poznanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii; wdrażanie do dbania o środowisko naturalne; kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych; wyrażanie radości z uczestniczenia w różnych formach muzyczno-tanecznych; rozwijanie pamięci słuchowej
 • poznanie nowego pojęcia globus; rozwijanie słuchu fonemowego; czytanie globalne, wyróżnianie głosek w wyrazie i przeliczanie ich; ćwiczenia grafomotoryczne; rozwijanie percepcji słuchowo-wzrokowo-ruchowej; ćwiczenia motoryki małej obu rąk w zakresie kreślenia linii falistych; wyrażanie radości z uczestniczenia w różnych formach muzyczno-tanecznych; wyrażanie radości z wykonywania i tworzenia dzieł plastycznych
 • uwrażliwienie na piękno przyrody; operowanie pojęciami skały, minerały, rozwijanie słownika czynnego; poznanie nowych wiadomości dotyczących soli (miejsca jej wydobywania w Polsce, sposoby jej produkcji na świecie); przygotowanie do dodawania – rozwijanie prawidłowego liczenia w sytuacjach życiowych; poznanie zawodu jubilera
 • wyrażanie radości z uczestniczenia w różnych formach muzyczno-tanecznych; rozwijanie słownika czynnego dzieci; rozwijanie percepcji wzrokowej, odszukiwanie właściwych i niewłaściwych zachowań; kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych; poznawanie świata różnymi zmysłami
 • zachęcanie do obserwacji i wyciągania wniosków; rozwijanie słownika czynnego; zachęcanie do integracji w grupie; wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją; rozwijanie analizy i syntezy słuchowej; uwrażliwienie na zmianę tempa w trakcie zabaw tanecznych

Cztery żywioły

 • kształtowanie poczucia szacunku do sił przyrody; rozwijanie słownika czynnego; wyrażanie radości z uczestnictwa w różnych formach muzyczno-tanecznych; dobieranie zjawiska przyrodniczego do właściwego żywiołu, czytanie globalne; kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych
 • rozwijanie słownika czynnego; poznawanie świata poprzez doświadczenia i eksperymenty; wyrażanie radości z uczestnictwa w różnych formach plastycznych; rozróżnianie głosek s, z w nagłosie; ćwiczenia grafomotoryczne
 • rozwijanie słownika czynnego; rozwijanie umiejętności przewidywania następstw; poznawanie świata poprzez doświadczenia i eksperymenty; rozwijanie pojęć ciężki– lekki; poznawanie świata wieloma zmysłami
 • kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych; ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej; wyrażanie radości z uczestnictwa w różnych formach muzyczno-tanecznych; rozwijanie słownika czynnego, poznanie charakteru pracy strażaka
 • poznawanie świata poprzez doświadczenia i eksperymenty; wyrażanie radości z uczestnictwa w różnych formach muzyczno-tanecznych; wyrażanie radości z uczestnictwa w różnych formach plastycznych

Tajemnice świata

 • kształtowanie wartości, jaką jest dążenie do wiedzy; poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków; rozwijanie słownika czynnego; zachęcanie do zdobywania wiedzy; kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności skoku i przeskoku obunóż; utrwalenie nazw środków lokomocji; rozwijanie logicznego myślenia
 • poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków; rozwijanie słuchu fonemowego;ćwiczenie sprawności manualnej; rozwijanie słownika czynnego; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych; rozwijanie logicznego myślenia
 • rozwijanie słownika czynnego; zachęcanie do zdobywania wiedzy; kształtowanie kompetencji cyfrowych; nabywanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie 7, rozwijanie umiejętności porównywania wielkości; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych; rozwijanie sprawności grafomotorycznej
 • kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności skoku i przeskoku obunóż; rozwijanie słuchu fonemowego; rozwijanie logicznego myślenia; kształtowanie umiejętności rozpoznawania wysokości melodii; utrwalenie znajomości numerów alarmowych
 • poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków; zachęcanie do zdobywania wiedzy; rozwijanie słownika czynnego; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastyczno-technicznych; rozwijanie sprawności grafomotorycznej

Wielka wyprawa

 • rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń; kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności wspinania się; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno-tanecznych; rozwijanie logicznego myślenia; rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie 6
 • poznawanie różnych sposobów podróżowania, nazywanie ich; czytanie globalne wyrazu rower, ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowej; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych; rozwijanie logicznego myślenia; poszerzenie słownika czynnego
 • poznawanie różnych sposobów podróżowania, nazywanie ich; poszerzenie słownika czynnego; rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń; rozwijanie logicznego myślenia; ćwiczenie orientacji na kartce; posługiwanie się liczebnikami porządkowymi
 • kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności wspinania się; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno-tanecznych; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; przewidywanie następstw wydarzeń; poszerzanie słownika czynnego
 • poznawanie różnych sposobów podróżowania – nazywanie ich, rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych, poszerzanie słownika czynnego; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno-tanecznych