Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w lutym

Siły przyrody

 • kształtowanie poczucia szacunku wobec sił przyrody; poznanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii; wdrażanie do dbania o środowisko naturalne; kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych; wyrażanie radości z uczestniczenia w różnych formach muzyczno-tanecznych; rozwijanie pamięci słuchowej
 • poznanie nowego pojęcia globus; rozwijanie słuchu fonemowego; czytanie globalne, wyróżnianie głosek w wyrazie i przeliczanie ich; ćwiczenia grafomotoryczne; rozwijanie percepcji słuchowo-wzrokowo-ruchowej; ćwiczenia motoryki małej obu rąk w zakresie kreślenia linii falistych; wyrażanie radości z uczestniczenia w różnych formach muzyczno-tanecznych; wyrażanie radości z wykonywania i tworzenia dzieł plastycznych
 • uwrażliwienie na piękno przyrody; operowanie pojęciami skały, minerały, rozwijanie słownika czynnego; poznanie nowych wiadomości dotyczących soli (miejsca jej wydobywania w Polsce, sposoby jej produkcji na świecie); przygotowanie do dodawania – rozwijanie prawidłowego liczenia w sytuacjach życiowych; poznanie zawodu jubilera
 • wyrażanie radości z uczestniczenia w różnych formach muzyczno-tanecznych; rozwijanie słownika czynnego dzieci; rozwijanie percepcji wzrokowej, odszukiwanie właściwych i niewłaściwych zachowań; kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych; poznawanie świata różnymi zmysłami
 • zachęcanie do obserwacji i wyciągania wniosków; rozwijanie słownika czynnego; zachęcanie do integracji w grupie; wykonywanie zadań zgodnie z instrukcją; rozwijanie analizy i syntezy słuchowej; uwrażliwienie na zmianę tempa w trakcie zabaw tanecznych

Cztery żywioły

 • kształtowanie poczucia szacunku do sił przyrody; rozwijanie słownika czynnego; wyrażanie radości z uczestnictwa w różnych formach muzyczno-tanecznych; dobieranie zjawiska przyrodniczego do właściwego żywiołu, czytanie globalne; kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych
 • rozwijanie słownika czynnego; poznawanie świata poprzez doświadczenia i eksperymenty; wyrażanie radości z uczestnictwa w różnych formach plastycznych; rozróżnianie głosek s, z w nagłosie; ćwiczenia grafomotoryczne
 • rozwijanie słownika czynnego; rozwijanie umiejętności przewidywania następstw; poznawanie świata poprzez doświadczenia i eksperymenty; rozwijanie pojęć ciężki– lekki; poznawanie świata wieloma zmysłami
 • kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych; ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej; wyrażanie radości z uczestnictwa w różnych formach muzyczno-tanecznych; rozwijanie słownika czynnego, poznanie charakteru pracy strażaka
 • poznawanie świata poprzez doświadczenia i eksperymenty; wyrażanie radości z uczestnictwa w różnych formach muzyczno-tanecznych; wyrażanie radości z uczestnictwa w różnych formach plastycznych

Tajemnice świata

 • kształtowanie wartości, jaką jest dążenie do wiedzy; poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków; rozwijanie słownika czynnego; zachęcanie do zdobywania wiedzy; kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności skoku i przeskoku obunóż; utrwalenie nazw środków lokomocji; rozwijanie logicznego myślenia
 • poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków; rozwijanie słuchu fonemowego;ćwiczenie sprawności manualnej; rozwijanie słownika czynnego; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych; rozwijanie logicznego myślenia
 • rozwijanie słownika czynnego; zachęcanie do zdobywania wiedzy; kształtowanie kompetencji cyfrowych; nabywanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie 7, rozwijanie umiejętności porównywania wielkości; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych; rozwijanie sprawności grafomotorycznej
 • kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności skoku i przeskoku obunóż; rozwijanie słuchu fonemowego; rozwijanie logicznego myślenia; kształtowanie umiejętności rozpoznawania wysokości melodii; utrwalenie znajomości numerów alarmowych
 • poznanie najważniejszych dla ludzkości wynalazków; zachęcanie do zdobywania wiedzy; rozwijanie słownika czynnego; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastyczno-technicznych; rozwijanie sprawności grafomotorycznej

Wielka wyprawa

 • rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń; kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności wspinania się; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno-tanecznych; rozwijanie logicznego myślenia; rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie 6
 • poznawanie różnych sposobów podróżowania, nazywanie ich; czytanie globalne wyrazu rower, ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowej; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych; rozwijanie logicznego myślenia; poszerzenie słownika czynnego
 • poznawanie różnych sposobów podróżowania, nazywanie ich; poszerzenie słownika czynnego; rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń; rozwijanie logicznego myślenia; ćwiczenie orientacji na kartce; posługiwanie się liczebnikami porządkowymi
 • kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych, rozwijanie umiejętności wspinania się; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno-tanecznych; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; przewidywanie następstw wydarzeń; poszerzanie słownika czynnego
 • poznawanie różnych sposobów podróżowania – nazywanie ich, rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych, poszerzanie słownika czynnego; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno-tanecznych