Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze w listopadzie

Mój dom – Polska:

 • poznanie historii powstania państwa polskiego na podstawie legendy ,,O Lechu i orle białym”;
 • kształtowanie szacunku do własnego państwa;
 • kształtowanie postaw patriotycznych;
 • rozwijanie zainteresowań historią kraju;
 • utrwalenie znajomości polskich symboli narodowych (godło, hymn, flaga);
 • kształtowanie świadomości potrzeby przyjmowania odpowiedniej postawy podczas śpiewania hymnu;
 • zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości;
 • rozwijanie pamięci słuchowej podczas zapamiętywania słów wiersza ,,11 listopada”;
 • poznanie nazw kolejnych stolic Polski;
 • kształtowanie myślenia matematycznego – wprowadzenie liczby i cyfry 1 w trzech aspektach
 • rozwijanie zainteresowania uważnego słuchania muzyki instrumentalnej;
 • przybliżenie wiadomości o sławnych Polakach;
 • rozwijanie umiejętności cięcia nożyczkami po linii falistej.;
 • obchody Święta Niepodległości w przedszkolu.

Jesienna muzyka:

 • rozwijanie słownika czynnego o określenia cech jesiennej pogody;
 • kształtowanie myślenia matematycznego – wprowadzenie liczby i cyfry 2 w trzech aspektach;
 • rozwijanie umiejętności językowych;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą rytmu i ruchu;
 • rozwijanie czynnego słownika o pojęcia: dyrygent, orkiestra, nuty;
 • wdrażanie do ubierania się odpowiednio do pogody;
 • rozwijanie koncentracji uwagi podczas słuchania tekstu literackiego;
 • wzbogacenie słownika o pojęcie filharmonia;
 • nazywanie i wyrażanie uczuć i emocji;
 • kształtowanie umiejętności improwizacji ruchowej i plastycznej;
 • rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej – przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter t, T;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej;
 • rozwijanie ciekawości poznawczej;
 • kształtowanie umiejętności recytatorskich;
 • rozwijanie zainteresowania czytaniem – pokazywanie i nazywanie liter t, T;
 • rozwijanie szybkości i zwinności;
 • kształtowanie właściwej reakcji emocjonalnej w sytuacji rywalizacji sportowej.

Mali artyści:

 • rozwijanie słownika czynnego o pojęcia: muzeum, eksponat, sztuka;
 • kształtowanie umiejętności językowych – argumentowanie swojego stanowiska;
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych;
 • rozwijanie czynnego słownika – rozumienie wieloznaczności słowa malarz;
 • kształtowanie sprawności manualnej i wrażliwości estetycznej;
 • wdrażanie do odkładania zabawek i narzędzi na miejsce;
 • kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej – przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter d, D;
 • rozwijanie słownika o pojęcie rzeźbiarz;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo- -wzrokowej;
 • wdrażanie do szybkiego ustawiania się na zbiórkę;
 • budzenie ciekawości poznawczej dziecka – obserwacja, wnioskowanie;
 • rozwijanie zainteresowania czytaniem – pokazywanie i nazywanie liter d, D;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych podczas zabaw;
 • rozwijanie słownika czynnego – posługiwanie się pojęciem graffiti;
 • rozwijanie inwencji twórczej;
 • kształtowanie szybkości i siły mięśni;
 • usprawnianie pamięci słuchowo-wzrokowej – wskazywanie i nazywanie poznanych liter;
 • uświadamianie konieczności przestrzegania norm społecznych.

Ciepło i miło:

 • :kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej – przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter i, I;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw graficznych;
 • rozwijanie umiejętności rytmicznych;
 • rozwijanie czynnego słownika dziecka – określanie cech materiałów;
 • kształtowanie wrażliwości sensorycznej;
 • rozwijanie myślenia logicznego podczas układania historyjki obrazkowej;
 • kształtowanie samodzielności – sprawne nakładanie ubrań wierzchnich;
 • kształtowanie myślenia matematycznego – wprowadzenie liczby 3 w trzech aspektach;
 • rozwijanie kreatywności podczas projektowania ubrań;
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego wkładania i wiązania lub zapinania butów;
 • rozwijanie sprawności językowej podczas wypowiedzi na zadany temat;
 • kształtowanie świadomości ekologicznej – znaczenie wiatru, wody i słońca w przyrodzie;
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego wkładania i wiązania lub zapinania butów;
 • kształtowanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dopełnianie do wskazanej liczby;
 • rozwijanie sprawności fizycznej i umiejętności współpracy;
 • rozwijanie sprawności manualnej

Nasze prawa – obchody Dnia Praw Dziecka

 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie koncentracji, uwagi i pamięci
 • budzenie poczucia zaufania do drugiej osoby, pokonywanie lęków;
 • poznawanie praw dziecka oraz sposobów uzyskania pomocy;
 • budowanie szacunku do siebie i innych osób
 • szanowanie praw drugiego człowieka.