Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze w listopadzie

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze w listopadzie

Nasze prawa - 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży Fundacja Po Drugie.

 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie koncentracji, uwagi i pamięci;
 • budzenie poczucia zaufania do drugiej osoby, pokonywanie lęków;
 • poznawanie praw dziecka oraz sposobów uzyskania pomocy;
 • budowanie szacunku do siebie i innych osób
 • szanowanie praw drugiego człowieka.

Mój dom - Polska

 • poznawanie wartości jaką jest miłość do ojczyzny poprzez słuchanie utworów literackich, doskonalenie pamięci i spostrzegawczości, budzenie zainteresowania historią państwa polskiego;
 • przypomnienie znaczenia symboli narodowych Polski, doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów oraz dobieranie wyrazów – rymów, przyjmowanie właściwej postawy podczas hymnu narodowego; wprowadzenie litery „d”;
 • zapoznanie z charakterystycznymi miejscami i budowlami w Warszawie, kształtowanie umiejętności sprawnego dokładania i odkładania w zakresie siedmiu – liczenia na konkretach, poznanie legendy o powstaniu Warszawy „Wars i Sawa”;
 • obchody Dnia Niepodległości w przedszkolu – uroczyste śpiewanie hymnu , wspólne śpiewanie piosenek powstańczych z członkami Klubu Seniora.

Dbam o siebie

 • poznanie wartości jaką jest pracowitość i jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt, doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji; poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji; rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów;
 • budowanie świadomości dzieci na temat higieny; pogłębianie wiedzy na temat słuchu: zagrożeń, niepełnosprawności oraz higieny;
 • poszerzenie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku i węchu; doświadczanie polisensoryczne; doskonalenie sprawności ruchowe;
 • wprowadzenie liczby 2; utrwalenie wiadomości na temat zmysłów człowieka; budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowiska.

Jesienna pogoda

 • kształtowanie wiedzy dzieci na temat zmian związanych z ruchami Ziemi (obiegowym i obrotowym); doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo- -skutkowych; utrwalanie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zjawisk atmosferycznych takich, jak powstawanie chmur; doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i obserwacji;
 • doskonalenie motoryki małej; poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krążeniem wody w przyrodzie;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania poznanych do tej pory liter; przewidywanie i doskonalenie umiejętności uważnego słuchani.

Projekt badawczy- Ziemniak

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci,
 • rozwijanie ciekawości i chęci aktywnego poznawania świata,
 • kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych
 • nabywanie umiejętności poszukiwania informacji,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania obserwacji i wnioskowania,
 • doskonalenie umiejętności wykonywania eksperymentów i ćwiczeń badawczych,
 • doskonalenie umiejętności formułowania pytań i wypowiedzi,
 • budowanie poczucia własnej wartości i wzmacnianie poczucia sprawstwa,
 • nabywanie umiejętności występowania w roli eksperta,
 • wzbogacanie słownictwa czynnego dzieci, 
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie, 
 • rozwijanie twórczego i logicznego myślenia,
 • wyrażanie swoich spostrzeżeń w formie słownej i plastycznej,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji werbalnie i w innych formach przekazu,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.