Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w kwietniu

Wielkanoc:

 • kształtowanie wartości związanej z wyrażaniem i przeżywaniem radości; rozwijanie percepcji wzrokowej, kodowanie i odkodowywanie;
 • rozwijanie słownika czynnego, przewidywanie następstw wydarzeń; poznanie tradycji związanych z Wielkanocą; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych; rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchu fonemowego; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych
 • opowiadanie treści obrazka; rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 8 i więcej; rozwijanie logicznego myślenia; rozwijanie małej motoryki
 • poznanie tradycji związanych z Wielkanocą; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzyczno-ruchowych; rozwijanie percepcji wzrokowej podczas uzupełniania brakujących elementów na obrazku przedstawiającym wielkanocny stół; kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych
 • poznanie właściwości i budowy jajka; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach muzycznych; kształtowanie wartości związanej z wyrażaniem i przeżywaniem radości

Z kulturą za pan brat:

 • kształtowanie wartości dotyczącej szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej; rozwijanie słownika czynnego; nabywanie umiejętności dotyczących używania zwrotów grzecznościowych w życiu codziennym; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych. Kształtowanie właściwej postawy ciała; rozwijanie wielu grup mięśniowych; rozwijanie pamięci słuchowej; poznanie nowych pojęć: kultura masowa, kultura materialna, kultura fizyczna, kultura ludowa; czytanie globalne wyrazów: proszę, dziękuję, przepraszam
 • nabywanie wiedzy i umiejętności dotyczących właściwego zachowania się w miejscach publicznych; wdrażanie do odbierania świata poprzez różne zmysły; rozwijanie percepcji słuchowej, czytanie globalne wyrazu fotel; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych; rozwijanie percepcji wzrokowej
 • kształtowanie wartości dotyczącej szeroko rozumianej kultury, w tym kultury osobistej; poznanie pojęć związanych z teatrem: scena, widownia, aktor, rekwizyty, dekoracja, kostiumy; rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 8, odkodowywania; rozwijanie percepcji wzrokowej; rozwijanie małej motoryki; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych
 • rozwijanie poczucia rytmu; rozwijanie percepcji wzrokowej, rozwijanie słuchu fonematycznego, nazywanie instrumentów muzycznych
 • poznanie pojęć związanych z muzeum: eksponat, wystawa; rozwijanie sprawności motoryki małej; rozwijanie poczucia rytmu; wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych oraz plastyczno-technicznych
 •  

Książka  - mój przyjaciel:

 • kształtowanie szacunku do książek, rozumienie roli książki w życiu codziennym, poznanie różnych rodzajów książek, rozwijanie słownika czynnego, wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych, kształtowanie właściwej postawy ciała, poznawanie świata różnymi zmysłami, rozwijanie pamięci słuchowej i logicznego myślenia
 • rozwijanie pamięci słuchowej i logicznego myślenia, rozwijanie słownika czynnego, wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych oraz plastycznych, rozwijanie małej motoryki
 • poznawanie roli książki w życiu codziennym, przewidywanie następstw wydarzeń, poznanie pojęć: autor, ilustrator, drukarz, księgarnia, biblioteka, czytelnik,
 • wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych, rozwijanie sprawności motoryki małej, kształtowanie właściwej postawy ciała; rozwijanie wielu grup mięśniowych
 • nauka pracy zgodnie z instrukcją, rozwijanie słownika czynnego, wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych; utrwalenie wiedzy dotyczącej roli, rodzajów i znaczenia książek

Dbamy o Ziemię, naszą planetę:

 • poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach
 • rozwijanie postawy proekologicznej, dbanie o środowisko poprzez segregowanie odpadów, zapoznanie ze znaczeniem pojęcia recykling i surowce wtórne
 • rozwijanie pamięci słuchowej i logicznego myślenia, rozwijanie słownika czynnego, wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych oraz plastycznych, rozwijanie małej motoryki
 • wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych, rozwijanie sprawności motoryki małej, kształtowanie właściwej postawy ciała; rozwijanie wielu grup mięśniowych
 • rozwijanie poczucia rytmu; rozwijanie percepcji wzrokowej, rozwijanie słuchu fonematycznego