Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w czerwcu

Lato – czas  zabawy

 • poznawanie i dostrzeganie korzyści posiadania przyjaciół pochodzących z różnych stron świata;
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się i odkrywania siebie;
 • poznawanie wartości akceptacji ‘uświadamianie potrzeby akceptacji drugiej osoby taką, jaką jest, z jej wyglądem, zaletami i wadami
 • poznawanie praw dziecka oraz sposobów uzyskania pomocy
 • budzenie poczucia zaufania do drugiej osoby, pokonywanie lęków;
 • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi poprzez tworzenie ciągu dalszego opowiadania;
 • rozwijanie sprawności manualne
 • poznawanie zwyczajów rówieśników z różnych stron świata; doskonalenie umiejętności przeliczania; rozwijanie orientacji w przestrzeni; doskonalenie umiejętności posługiwania się nominałami pieniędzy 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł
 • nauka piosenki;
 • rozwijanie sprawności manualnej w trakcie posługiwania się nożyczkami;
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie koncentracji, uwagi i pamięci;

 

Bezpieczne wakacje

 • poznawanie zasad bezpiecznego odpoczywania, doskonalenie wypowiedzi poprzez tworzenie rymowanek;
 • rozwijanie umiejętności słuchania siebie nawzajem;
 • rozwijanie zainteresowań dzieci czasem wolnym i sposobami jego spędzania rozwijanie orientacji w przestrzeni;
 • poznawanie pracy ratownika wodnego;
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej i liczenie wyrazów w zdaniach;
 • przypomnienie zasad bezpiecznego sposobu spędzania czasu nad wodą
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, doliczania, odliczania i ustalania wyniku w zakresie 10;
 • rozwijanie umiejętności godzenia się z porażką przy przegranej w różnego rodzaju grach;
 • poznawanie ciekawostek dotyczących ludzi, zajęć w różnych stronach świata.

 

Już lato

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci
 • rozwijanie ciekawości i chęci aktywnego poznawania świata,
 • zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku i na charakterystyczne lata;
 • zapoznanie na zjawiska pogodowe występujące latem: tęcza, burza;
 • rozwijanie umiejętności dokonywania obserwacji i wnioskowania;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania eksperymentów i ćwiczeń badawczych;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, doliczania, odliczania i ustalania wyniku w zakresie 10;
 • nauka piosenki;
 • rozwijanie sprawności manualnej w trakcie posługiwania się nożyczkami;
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie koncentracji, uwagi i pamięci;
 • rozwijanie motoryki i ogólnej sprawności fizycznej;
 • rozwijanie słuchu muzycznego;
 • rozwijanie umiejętności tworzenia dłuższej wypowiedzi;

 

Letnie podróże

 • wyjaśnienie pojęcia: odpoczynek; rozwijanie umiejętności organizowania i porządkowania informacji; poznawanie sposobów odpoczywania;
 • rozwijanie umiejętności tworzenia dłuższej wypowiedzi;
 • poznawanie krajobrazu górskiego, w tym flory i fauny oraz życia górali;
 • doskonalenie percepcji słuchowej;
 • uwrażliwienie na zasady bezpieczeństwa podczas przebywania na wysokości;
 • poznawanie środowiska i krajobrazu związanego z jeziorami;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, doliczania, odliczania i ustalania wyniku w zakresie 10 oraz umiejętności mierzenia objętości płynów;
 • poznawanie krajobrazu morskiego oraz sposobów spędzania czasu wolnego nad morzem; dostrzeganie korzyści dla zdrowia, a także skutków i konsekwencji zanieczyszczania tego środowiska;
 • rozwijanie motoryki i ogólnej sprawności fizycznej;
 • rozwijanie słuchu muzycznego
 • poznawanie środowiska rzeki;
 • doskonalenie sprawności manualnej w trakcie wykonywania prac plastycznych;
 • dostrzeganie humoru i przenośni w znanych powiedzeniach; zwracanie uwagi na estetyczny sposób wykonania prac;
 • obserwacja zjawiska rozpuszczania się i tonięcia lub utrzymywania na powierzchni wody różnych przedmiotów w różnych roztworach.