Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - październik 2023

  1. JESIENNA PRZYRODA: poznawanie warunków życia wybranych gatunków zwierząt, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, w tym również przygotowań zwierząt do zimy, budzenie wrażliwości na otaczające piękno przyrody; poznawanie wybranych gatunków zwierząt i środowiska ich życia, zapoznanie ze zmianami w wyglądzie i zachowaniu zwierząt ze względu na porę roku, inspirowanie zabaw z elementami dramy, doskonalenie percepcji wzrokowo-słuchowo-ruchowej; poznawanie warunków życia wybranych gatunków zwierząt wraz ze zmieniającą się porą roku, doskonalenie umiejętności prawidłowego liczenia obiektów, budzenie zainteresowań otaczającą przyrodą, w tym potrzeb zwierząt w związku z nadchodzeniem zimy; poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy, poznawanie zmian w wyglądzie zwierząt jako element przygotowań do zimy, rozwijanie umiejętności i sprawności manualnych w trakcie wykonywania prac plastyczno-technicznych;
  2. KOSZYK PANI JESIENI: poznanie wartości jaką jest pracowitość i jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt, wyjaśnianie znaczenia słowa plon; poznawanie roślinności uprawianej na polu, rozumienie potrzeby i celów uprawiania roślin przez człowieka, doskonalenie percepcji słuchowej; poznawanie gatunków owoców, porównywanie ich wglądu, miejsca pochodzenia, ciężaru, kształtu itp., kształtowanie umiejętności liczenia, porównywanie liczebności zbiorów; poznawanie wybranych środowisk i ich charakterystycznej roślinności, dostrzeganie różnorodnych materiałów jako źródło ekspresji twórczej, łączenie ich, poznawanie urządzeń elektrycznych i zasad bezpieczeństwa w trakcie korzystania z nich, rozwijanie umiejętności wyrażania własnych obserwacji w formie plastycznej; świętowanie Dnia Edukacji Narodowej poprzez występ przed społecznością przedszkolną;
  3. SKARBY JESIENI:: poznawanie miejsc przeznaczonych do przechowywania jesiennych darów dla ludzi i zwierząt, doskonalenie umiejętności klasyfikowania obiektów, budzenie zainteresowania pracą pszczelarza i życiem pszczół; zwrócenie uwagi na rolę jaką odgrywają w życiu człowieka i zwierząt wybrane rośliny, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności rozróżniani głoski „i” w nagłosie wyrazów; doskonalenie umiejętności doliczania i odejmowania , poznawanie i nazywanie przetworów jesiennych, promowanie zdrowego stylu odżywiania się; poznawanie utworów muzyki klasycznej, doskonalenie motoryki małej i dużej, podziwianie piękna jesiennych krajobrazów; poznawanie sposobów przygotowywania się ludzi do zimy, w tym przetwarzania owoców i warzyw, kształtowanie umiejętności korzystania z udostępnionych materiałów i przyborów do prezentowania własnych doświadczeń w pracach plastycznych, doskonalenie umiejętności słuchania i wyrażania muzyki ruchem
  4. PROJEKT BADAWCZY – ZIEMNIAK: rozmowy nieformalne i formalne –związane z tematem; (różne rodzaje ZIEMNIAKÓW) obserwowanie, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami; tworzenie historii osobistych- własne doświadczenia dzieci (ujawnienie wiedzy i rozumienie); swobodne zabawytematyczne rekwizytami (indywidualnie, w zespole); stworzenie słownika z trudnymi wyrazami związanymi z tematem; stworzenie siatki wiedzy dzieci na temat CO CHCIELIBYŚMY WIEDZIEĆ O ZIEMNIAKU? (zebranie dotychczasowych doświadczeń i spostrzeżeń dzieci); sporządzenie listy pytań do tematu: ZIEMNIAK; stawianie hipotez do pytań;planowanie działań- w jaki sposób znaleźć odpowiedź na pytania, kto może pomóc? badanie, eksperymentowanie, poszukiwanie odpowiedzi na pytania i sprawdzanie hipotez, dokumentowanie; wpisywanie wyników i weryfikowanie hipotez; inspirowanie zainteresowań  poznawczych dzieci; budowanie wiedzy wspólnej dla całej grupy; -wprowadzenie wyrazu do globalnego czytania : ziemniak;  -stworzenie kącika badawczego- zgromadzenie różnych rodzajów ziemniaków; -obserwacja - szkicowanie ziemniaków- zwrócenie uwagi na ich wygląd,  właściwości, odmiany, pochodzenie); -używanie określeń potocznych i gwarowych ziemniaków, -zabawa badawcza ,,Jaki jest ziemniak i czy coś ukrywa w środku?: badanie właściwości ziemniaka (waga, wielkość, porównywanie)  poprzez zmysł: wzroku, węchu, dotyku, smaku- wyciąganie wniosków po przeprowadzeniu doświadczeń- wykorzystaniem lupy, mikroskopu, wagi, miarki krawieckiej; -zabawy badawcze z mąką ziemniaczaną- np. Znikające obrazki; -wysłuchanie opowiadania H, Łochockiej ,,O wróbelku  Elemelku, o ziemniaku i bąbelku’’; -rozmowa w oparciu o ilustracje ,,Etapy wyrastania ziemniaków’’- posadzenie ziemniaka do doniczki z ziemią- obserwacja; -wykonanie krochmalu; -wykonanie frytek lub sałatki ziemniaczanej; przygotowanie masy ziemniaczanej do zrobienia placków- degustacja; -zawody sportowe z użyciem ziemniaków’’-wdrażanie do współdziałania w zespole; -zabawy matematyczne ,,Ziemniak do ziemniaka’’ (klasyfikacja); określanie ilości  : Ile ich jest?, przeliczanie, określanie wielkości; -wykonanie pracy plastycznej inspirowanej tematem: Ziemniaczany stwór; -zabawa ruchowa  w kole ,,Gorący ziemniak’’;  -gra planszowa ,,Gorący ziemniak’’
  5. PROJEKT DOOKOŁA EUROPY – WIELKA BRYTANIA: “Gdzie się wybieramy?” prezentacja ilustracji ważnych miejsc Wielkiej Brytanii i odgadywanie przez dzieci kraju; · “Co wiemy o tym kraju?” burza mózgów · Zapoznanie z flagą, hymnem i miejscem a mapie Wielkiej Brytanii (zwrócenie uwagi na to, że jest ona wyspą); · “Lot do Anglii” zabawa ruchowo naśladowcza · “Powitanie” utrwalanie zwrotów w języku angielskim · Wykonanie flag do paszportów· “Z wizytą u Króla” zapoznanie dzieci z monarchą Anglii; oglądanie ilustracji Króla Karola oraz Królowej Elżbiety; Rozmowa o tym, że u w naszym kraju też kiedyś rządzili królowie · „Król i królowa” – zabawa ruchowa · „Five o’clock” – zabawa dydaktyczna; Odgadywanie po ilustracjach angielskiego zwyczaju; zwrócenie uwag na tarczę zegara i cyfrę 5; zorganizowanie wspólnej herbatki z dziećmi w przedszkolu · „Zegary” – zabawa ruchowa · Spacer po Londynie” – zabawa dydaktyczna; Oglądanie zdjęć ważnych miejsc znajdujących się w Londynie; zwrócenie uwagi na ilustrację czerwonego piętrowego autobusu, który jest symbolem kraju; · “Jadą autobusy” zabawa ruchowa; · “Spacerowy rejs po Tamizie” - zabawa ruchowa z wykorzystaniem wstążek przy melodii „Skye boat song”· “Jaka jest dziś pogoda?” opisywanie pogody z pomocą ilustracji. Budowanie zdań poprawnych gramatycznie · “Rysuję pogodę” samodzielne rysowanie prostych znaków graficznych pogody - słońce, chmury, deszcz, burza, mgła · „Pogodowe rytmy” wykorzystanie przygotowanych obrazków do układania rytmów; · Ćwiczenie grafomotoryczne „Dokończ rytm”; układanie rytmów pogodowych · „Wprowadzenie - depesza” wprowadzenie do tematu poprzez przeczytanie depeszy o zaginionym niedźwiadku; „Zamazana fotografia” próba odtworzenia misia pop przeczytaniu opisu. Ćwiczenie sprawności grafomotorycznej; · „Którędy do Londynu” przedstawienie misia i przeczytanie fragmentu książki „Miś zwany Padington” · „Padington” zabawa słowotwórcza, nazywanie ewentualnych misiów od nazw okolicznych stacji · „Gimnastyka pociągowa” kształtowanie ogólnej sprawności ruchowej

 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH :

Ćwiczenia oddechowe.

Ćwiczenia logopedyczne.

Rozmowy indywidualne na dowolny temat.

Czytanie książek, czasopism.

Kolorowanie.

Rysowanie farbami, kredkami.

Wcinanie nożyczkami, wydzieranie z papieru.

Układanie puzzli, gry dydaktyczne.

Układanie obrazka z fragmentów.

Konstruowanie z klocków na temat dowolny