Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na wrzesień

1. W PRZEDSZKOLU: dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół; kształtowanie postawy przyjacielskiej; budowanie przyjaznej atmosfery, integracja grupy; tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych; kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg jednej cechy; motywowanie do samodzielnego manipulowania przedmiotami; poznanie roli znaczków indywidualnych w przedszkolu; rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej; wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności
2. NASZE PRZEDSZKOLE: poznanie wartości przyjaźni, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat: przyjaźni i przyjaciół; wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie; poznanie roli pracowników przedszkola; rozwijanie kompetencji matematycznych; doskonalenie umiejętności klasyfikowania i logicznego myślenia; wdrażanie do szanowania wszystkich ludzi niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu; poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego; rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej, dostrzeganie wkładu wszystkich członków grupy w jej dobre codzienne funkcjonowanie; rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej;
3. JESTEM BEZPIECZNY: poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości; kształtowanie pojęcia „odwaga”, poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak); rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej u dzieci; wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywania zadań; poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych; rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw; wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów; poznanie roli tempa w utworze muzycznym; rozwijanie wrażliwości i ekspresji muzycznej; kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej, wzbogacenie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego; poznanie sposobu barwienia wody za pomocą bibuły; rozwijanie wyobraźni; motywowanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej od początku do końca;
4. POMOCNA DŁOŃ: poszerzanie wiedzy dzieci na temat wartości, jaką jest odwaga; rozwijanie umiejętności komunikacyjnych; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach; poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy; utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112; poznanie wyglądu cyfr 1 i 2; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek słownych; wdrażanie do przestrzegania ustalonych wcześniej umów; poznanie różnych dźwięków związanych z ulicą i pojazdami; utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym; utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka;


PROPOZYCJE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH :
Ćwiczenia oddechowe.
Ćwiczenia logopedyczne.
Rozmowy indywidualne na dowolny temat.
Czytanie książek, czasopism.
Kolorowanie.
Rysowanie farbami, kredkami.
Wcinanie nożyczkami, wydzieranie z papieru.
Układanie puzzli, gry dydaktyczne.
Układanie obrazka z fragmentów.
Konstruowanie z klocków na temat dowolny