Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na wrzesień

1. W PRZEDSZKOLU: dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół; kształtowanie postawy przyjacielskiej; budowanie przyjaznej atmosfery, integracja grupy; tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych; kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg jednej cechy; motywowanie do samodzielnego manipulowania przedmiotami; poznanie roli znaczków indywidualnych w przedszkolu; rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej; wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności
2. NASZE PRZEDSZKOLE: poznanie wartości przyjaźni, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat: przyjaźni i przyjaciół; wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie; poznanie roli pracowników przedszkola; rozwijanie kompetencji matematycznych; doskonalenie umiejętności klasyfikowania i logicznego myślenia; wdrażanie do szanowania wszystkich ludzi niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu; poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego; rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej, dostrzeganie wkładu wszystkich członków grupy w jej dobre codzienne funkcjonowanie; rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej;
3. JESTEM BEZPIECZNY: poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości; kształtowanie pojęcia „odwaga”, poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak); rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej u dzieci; wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywania zadań; poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych; rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw; wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów; poznanie roli tempa w utworze muzycznym; rozwijanie wrażliwości i ekspresji muzycznej; kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej, wzbogacenie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego; poznanie sposobu barwienia wody za pomocą bibuły; rozwijanie wyobraźni; motywowanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej od początku do końca;
4. POMOCNA DŁOŃ: poszerzanie wiedzy dzieci na temat wartości, jaką jest odwaga; rozwijanie umiejętności komunikacyjnych; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach; poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy; utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112; poznanie wyglądu cyfr 1 i 2; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek słownych; wdrażanie do przestrzegania ustalonych wcześniej umów; poznanie różnych dźwięków związanych z ulicą i pojazdami; utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym; utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka;


PROPOZYCJE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH :
Ćwiczenia oddechowe.
Ćwiczenia logopedyczne.
Rozmowy indywidualne na dowolny temat.
Czytanie książek, czasopism.
Kolorowanie.
Rysowanie farbami, kredkami.
Wcinanie nożyczkami, wydzieranie z papieru.
Układanie puzzli, gry dydaktyczne.
Układanie obrazka z fragmentów.
Konstruowanie z klocków na temat dowolny