Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc wrzesień

 1.  W przedszkolu. 

 • Zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem.
 • Poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom. 
 • Rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich.
 • Rozwijanie umiejętności pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby.
 • Rozwijanie umiejętności dokonywania oceny swoich zachowań w stosunku do przyjętych zasad i norm.
 • Poznanie i ustalanie zasad i norm obowiązujących w grupie. Stosowanie pojęć dotyczących położenia w przestrzeni.

 

2. Nasze przedszkole. 

 • Poznawanie i organizowanie kącików tematycznych.
 • Rozbudzanie zainteresowań i ciekawości poznawczej.
 • Przestrzeganie zasad zgodnej zabawy i prawa do korzystania z kącików przez kolegów i koleżanki.
 • Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy dźwiękowej i sylabowej wyrazów z głoskami: a, k.
 • Doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów poprzez stosowanie określeń: na, nad, pod, obok, po lewej, po prawej itp. 

 

3. Wakacyjne podróże - wspomnienia. 

 • Poznanie sposobów spędzania wakacji przez kolegów z grupy.
 • Przygotowanie kącika tematycznego: pamiątki i zdjęcia, rozpoznawanie oznaczeń i charakterystycznych miejsc na mapie Polski i Europy.
 • Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej wyrazów. Czytanie globalne wyrazów: Polska, Europa.  

4. Jestem bezpieczny. 

 • Poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
 • Rozwijanie kompetencji językowych w trakcie zabaw i wypowiedzi dzieci.
 • Rozumienie konieczności poruszania się bezpiecznie po oznaczonych przejściach dla pieszych.
 • Utrwalenie nazw figur geometrycznych.
 • Konstruowanie rytmów 2 – 3 elementowych.
 • Poznanie pracy policjanta.
 • Poznanie wyglądu i znaczenia sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych. 

 

Propozycje zajęć indywidualnych: 

- oglądanie książeczek – rozmowa nt. wybranej ilustracji, wysłuchanego tekstu; 

- słuchanie opowiadań, wierszy, bajek, piosenek; 

- rozwiązywanie zagadek związanych z tematyką zajęć; 

- swobodne rozmowy nt. bliskie dzieciom; 

- powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy; 

- ćwiczenia logopedyczne; 

- liczenie palców, przedmiotów itp.; 

- składanie w całość pociętych obrazków; 

- układanie puzzli, gier i układanek dydaktycznych; 

- rysowanie kredkami, flamastrami; 

- kolorowanie obrazka; 

- lepienie z plasteliny, gliny itp. 

- wycinanie nożyczkami nt. dowolny, określony; 

Rozwijanie  zainteresowań i zdolności dzieci np. plastycznych, matematycznych, językowych, muzycznych, przyrodniczych poprzez zajęcia organizowane w godzinach popołudniowych.