Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

DLA GRUPY VII „BIEDRONKI”

W PRZEDSZKOLU:

- wprowadzenie pojęcia dobre maniery rozumianego jako znajomość zwyczajów i norm towarzyskich obowiązujących w danej grupie, wskazanie przejawów dobrych manier; doskonalenie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych i właściwego zachowania się w różnych sytuacjach; nabieranie przeświadczenia o konieczności odpowiedniego zachowania się w codziennych sytuacjach w grupie, integracja grupy przedszkolnej

- ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie; rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, słuchowe różnicowanie samogłosek o, a, u, i; rozumienie konieczności przestrzegania ustalonych zasad

- różnicowanie pojęć prawa, lewa; kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie; nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych

- podawanie nazw części ciała; rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie; nabieranie przeświadczenia o konieczności właściwego zachowania się w codziennych sytuacjach w grupie

-globalne odczytywanie swojego imienia, podawanie nazw kącików w sali; rozwijanie inwencji twórczej dzieci; nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy  w osiąganiu celu.

 

NASZE PRZEDSZKOLE:

- poznanie wspierającej roli słów i rozmowy; kształtowanie umiejętności słuchania  i kulturalnego prowadzenia rozmowy; uświadamianie roli właściwego zachowania się   w różnych sytuacjach

- poszerzanie zasobu słownika dzieci w zabawie słowotwórczej; kształtowanie percepcji słuchowej – odszukiwanie słowa w słowie; uświadamianie roli właściwego zachowania się w różnych sytuacjach

- podawanie nazw zawodów wykonywanych przez pracowników przedszkola lub szkoły; poznanie zasady oznaczania strony prawej i lewej u innej osoby; rozwijanie świadomości w schemacie ciała w odniesieniu do innej osoby i umiejętności poruszania się w przestrzeni; uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola lub szkoły i szacunku do wykonywanej przez nie pracy

- rozwijanie sprawności motorycznej, przekładanie rytmu na ruch, rozwijanie wrażliwości słuchowej; uświadamianie roli właściwego zachowania się w różnych sytuacjach.

- pamięciowe opanowanie wiersza „Felek”; praca według instrukcji, rozwijanie sprawności manualnej; uświadamianie roli właściwego zachowania się w różnych sytuacjach

 

JESTEM BEZPIECZNY:

- wprowadzenie pojęcia odwaga rozumianego jako podejmowanie trudnych decyzji służących dobru oraz przeciwstawianie się złu; rozwijanie umiejętności porozumiewania się za pomocą werbalnych i niewerbalnych środków wypowiedzi; uświadamianie roli odwagi w codziennych sytuacjach w domu, przedszkolu lub szkole

- poznanie liter o, O, kształcenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów (budowanie modelu wyrazu); podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości w sytuacji zabawy

- wskazywanie i podawanie nazw figur geometrycznych, utrwalanie zasad przechodzenia przez jezdnię; rozwijanie umiejętności przekształcania rytmu ruchowego w graficzny; uświadamianie konieczności bezpiecznego zachowania się w ruchu pieszym

- utrwalanie nazw figur geometrycznych; rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie, kształtowanie umiejętności kulturalnego prowadzenia rozmowy;

- utrwalanie w zabawie zasad ruchu drogowego; utrwalenie litery o, O; budowanie właściwych relacji między dziećmi podczas współpracy w zabawie, podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości

 

POMOCNA DŁOŃ:

- rozwijanie słownika czynnego dzieci – poszerzanie znaczenia pojęcia odwaga; kształtowanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości w sytuacji zabawy

- poznanie liter a, A; kształcenie umiejętności dokonywania analizy oraz syntezy słuchowej   i wzrokowej wyrazów (budowanie modelu wyrazu); podejmowanie prób kulturalnego mówienia o swoich potrzebach

- utrwalanie nazw figur geometrycznych; kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji; stwarzanie sytuacji do rozwijania odwagi

– wspieranie i rozwijanie asertywności dzieci.

- wprowadzenie tańca „Polka doudlebska” – poznanie figur; kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas tańca; stwarzanie sytuacji do przezwyciężania nieśmiałości i lęku

-wykorzystanie materiałów odpadowych do konstruowania zabawek; kształcenie sprawności manualnej i kreatywności dzieci; podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości  w sytuacji zabawy

– rozwijanie asertywności.