Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń

  1. Płynie czas

-Poznanie pojęcia „szacunek” na podstawie wiersza; rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych.

-Nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności.

-Poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc); wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego

-Poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności.

  1. Sport to zdrowie

-Poszerzanie wiadomości dzieci na temat zdrowia jako wartości.

-Wdrażanie do dbania o własne zdrowie.

-Poznanie aktywnych sposobów spędzania czasu wolnego na śniegu; propagowanie zdrowego stylu życia.

-Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni; doskonalenie umiejętności przeliczania.

    3. Młodsi i starsi

-Poznanie wartości „szacunek” na podstawie przykładów; uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych.

-Poznanie bliskich członków rodzin dzieci (babć i dziadków).

-Poznanie pojęcia „para”.

  1. Projekt badawczy ,,Herbata’’

- poznawanie świata poprzez własną aktywność i zdobywanie wiedzy w bardzo naturalny, spontaniczny i samodzielny sposób; poprzez własne eksperymentowanie, badanie, wyprawy terenowe, obserwacje, dzieci szukają odpowiedzi na nurtujące je pytania, a tym samym zaspokajają potrzebę wrodzonej ciekawości poznania otaczającego je świata. Stworzenie siatki wiedzy na temat: Co chcielibyśmy wiedzieć o herbacie?; sporządzenie listy pytań do tematu; Herbata; stawianie hipotez do pytań; planowanie działań- w jaki sposób znaleźć odpowiedź na pytania, kto może pomóc? realizacja- badanie, eksperymentowanie poszukiwanie odpowiedzi na pytania i sprawdzanie hipotez, dokumentowanie: wpisywanie wyników i weryfikowanie hipotez: zabawy  badawcze: ,,W jakiej wodzie zaparzy się herbata?’’, ,,Do czego służy zaparzać?,  ,, Co to takiego jest imbryk’’ poprzez zmysł: wzroku, węchu, dotyku, smaku- wyciąganie wniosków po przeprowadzeniu doświadczeń- wykorzystywanie lupy, mikroskopu, wagi; podsumowanie zdobytej wiedzy(uzupełnienie siatki pojęć lub stworzenie nowej): Czego się dowiedzieliśmy? Prezentacja pracy plastycznej ,,Herbaciana filiżanka.

 Propozycje zajęć indywidualnych:

- kolorowanie obrazków ograniczonych konturem,
- kolorowanie obrazków wg kodu,
- kalkowanie obrazków,

- rysowanie i malowanie na dużych płaszczyznach z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi (kredki ołówkowe, pędzle, stempelki na palce),
- obrysowywanie szablonów; rysowanie po konturach,

- spontaniczne zabawy konstrukcyjne z poleceniem połóż z lewej strony, z prawej strony, przed sobą, obok itp.,
- naturalne sytuacje określające położenie przedmiotów w sali i terenie,

- rysowanie w powietrzu; rysowanie równoległych linii obiema rękami,
- ćwiczenia grafomotoryczne: zabawy palcami: uderzanie czubkami palców o blat stołu w różnym tempie, uderzanie palcem wskazującym jednej ręki w przestrzenie między palcami drugiej ręki, przeplatanie swoich palców;

- rozmowy na temat rodziny, różnych sytuacji dnia codziennego, przeczytanych wspólnie książeczek, historyjek obrazkowych,
- wprowadzenie zabaw w czasie których nazywane są uczucia i stany emocjonalne,
- czytanie dziecku bajek i opowiadań w których dobro zawsze wygrywa, gdzie akcentowane są poprawne zachowania.