Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc styczeń

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ

DLA GRUPY VII „BIEDRONKI”:

Projekt badawczy „Czas:

-  rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania, oceny postępowania bohaterów; budowanie wypowiedzi poprawnych pod względem stylistycznym; rozumienie konieczności pomagania innym, wyrabianie u dzieci chęci niesienia pomocy,

- poznanie liter z, Z; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów; poznanie urządzeń technicznych wykorzystywanych dawniej i dziś, poznanie historii powstania zegara, czytanie globalne wyrazu zegary,

- pamięciowe opanowanie dni tygodnia według kolejności występowania, czytanie globalne ich nazw; rozumienie pojęć: wczoraj, dziś, jutro oraz cykliczności występowania dni tygodnia; wprowadzenie znaku matematycznego +, doskonalenie umiejętności dodawania w zakresie 5.

- zapoznanie z piosenką „Zegary”; zabawy rytmiczne do piosenki z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych oraz ćwiczenia ortofoniczne na zgłoskach: bim-bam-bom, cyk-cyk; pamięciowe opanowanie nazw miesięcy, rozumienie zasady następstwa czas,

-  kształtowanie umiejętności posługiwania się zegarem, rozumienie przydatności zegarów w życiu codziennym

Młodsi i starsi:

- poznanie różnych sposobów pomagania osobom starszym, wdrażanie do uważnego słuchania dłuższych opowiadań; rozwijanie wrażliwości, chęci niesienia pomocy; budzenie szacunku dla babci i dziadka, wzmacnianie więzi rodzinnych,

-  poznanie liter b, B; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, czytanie globalne: balonowy bukiet; rozwijanie pomysłowości oraz kreatywności podczas wykonywania pracy plastycznej

- doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 6, stosowanie pojęcia: tyle samo; rozwijanie mowy dialogowej, umiejętności prowadzenia rozmowy, doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami

- utrwalenie piosenki „Zegary”, rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci i umiejętności różnicowania metrum 3- i 4-miarowego, ćwiczenia rytmiczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i plastikowych butelek; kształtowanie rodzinnych więzi, umiejętności opowiadania na konkretny temat; doskonalenie umiejętności konstruowania wielozdaniowych wypowiedzi i cierpliwego oczekiwania na możliwość zabrania głosu,

-  doskonalenie umiejętności prezentowania publiczności programu artystycznego przygotowanego z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, pokonywanie tremy przed publicznymi występami; czerpanie radości ze sprawienia niespodzianki bliskim, uczenie się sposobów wyrażania uczuć; wdrażanie do kulturalnego zachowywania się przy stole, okazywania szacunku osobom starszym

Sport to zdrowie:

- rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat, dostrzeganie cech pozytywnych; rozumienie pojęcia uczciwość; zapoznanie z wyglądem polskiej waluty, wprowadzenie pojęć: monety, bilon,

- poznanie liter n, N; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności rozwiązywania rebusów, samodzielnego odczytywania sylab oraz krótkich wyrazów; wzbogacanie słownictwa dzieci o nazwy sprzętów sportowych, czytanie globalne: narty, buty, gogle, kijki, kombinezon,

- poznanie nazw sportów zimowych, w których wykorzystuje się narty, sanki, łyżwy, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat; czytanie globalne wyrazów: narty, sanki, łyżwy oraz zdania: To sporty zimowe; rozwijanie umiejętności klasyfikowania figur geometrycznych według kilku cech,

- zapoznanie z piosenką „Sypie śnieżek”, rozwijanie umiejętności reagowania na kilka sygnałów dźwiękowych; rozwijanie pamięci słownej i muzycznej oraz wrażliwości słuchowej dzieci; doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,

- rozwijanie sprawności manualnej dzieci, pomysłowości, wyobraźni i poczucia estetyki; doskonalenie umiejętności czytania globalnego wyrazów: podium, zawodnik, kibic, medal; wzmacnianie poczucia własnej wartości przez stwarzanie sytuacji umożliwiających osiąganie sukcesów oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie z porażką.

Dbam o zdrowie:

-  poznanie zasad zdrowego stylu życia; kształtowanie postawy prozdrowotnej, rozwijanie świadomości istnienia zależności między prawidłowym odżywianiem, aktywnym stylem życia a zdrowiem; poszerzenie słownictwa dzieci o pojęcia: hartowanie, morsowanie

- poznanie liter s, S; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów; rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat

- wprowadzenie cyfry 6, doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczania; kształtowanie właściwych nawyków higienicznych – dostarczenie wiadomości i doświadczeń ułatwiających wdrożenie do tematu higieny osobistej; poznanie przyborów toaletowych niezbędnych do utrzymania higieny ciała, omówienie sposobu ich używania,

-  rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci; doskonalenie umiejętności rozpoznawania melodii walca, utrwalenie kroku walczyka; rozwijanie poczucia rytmu, stwarzanie sytuacji do rytmicznej gry na bum-bum rurkach

- : poznanie zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania się, zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem piramidy zdrowia; rozumienie prozdrowotnych korzyści ze spożywania owoców i warzyw, zwiększenia aktywności ruchowej oraz ograniczenia cukrów, zachęcenie do spożywania warzyw; rozwijanie samodzielności podczas komponowania zdrowej kanapki, umiejętności posługiwania się sztućcami