Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK DLA GRUPY I PSZCZÓŁKI

Idzie jesień przez świat: Poznanie znaczenia empatii jako ważnej wartości; umiejętność rozpoznawania roślin jako elementów przyrody: uwrażliwianie  na piękno przyrody otaczające człowieka. Tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; poznanie oznaki jesieni występujących w przyrodzie, nabieranie sprawności motoryki małej. Rozumienie pojęć mały, duży; kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń mały, duży; wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych ludzi. Zapoznanie z instrumentem muzycznym - kołatką; wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi. Poznanie malarstwa o tematyce jesiennej; rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem z kolorem farby; kreowanie umiejętności wyrażania siebie w pracy plastycznej.

Jesienna przyroda: Poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych; nabywanie empatycznego stosunku do świata zwierząt. Zdobywanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego (mysz polna); stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych. Nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki/niski/wyższy/niższy/wysoko/nisko; wspomaganie w rozwijaniu zdolności określenia wyglądzie względu na kształt. Poznanie nowej metody uczenia się na pamięć (z użyciem symboli); rozwijanie pamięci poprzez naukę piosenki; uwrażliwianie na muzykę. Konstruowanie sylwet ptaków; kształtowanie umiejętności rozumienia malarstwa i jego przekazu.

Koszyk Pani Jesieni:  Uświadamianie konieczności dbania o własne zdrowie; określenie zasad zdrowego odżywiania; poznanie znaczenia zwrotu ,, ubierać się na cebulkę’’. Zapoznanie z wyglądem dyni, kształtowanie umiejętności opisywania go słowami, kształtowanie zainteresowań darami jesieni poprzez zabawy językowe. Utrwalanie nazw figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat) dostrzeganie kształtu koła w środowisku przyrodniczym. Łączenie pojęć dobry/zły z kolorami.

Skarby jesieni: Rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw; kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie. Zdobywanie wiadomości o kapuście; tworzenie okazji do eksperymentowania z produktami spożywczymi. Zdobywanie wiedzy na temat kukurydzy i produktów z niej powstałych; umiejętność nazywania produktów spożywczych.  Poznanie owoców i ich nazw; umiejętność rozróżniania owoców. Wykorzystanie ziemniaka do prac plastycznych; kształtowanie pomysłowości i twórczości.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH - Tworzenie rytmicznego układu według wzoru.  Określanie położenia: wysoko, nisko, wyżej, niżej, najwyżej, najniżej. Dostrzeganie różnic w wielkości i długości warzyw. Określanie cech wielkościowych (mały, duży, mniejszy, większy) i ilościowych (mało, dużo, więcej, mniej). Rozumienie określenia para. Kształcenie umiejętności układania elementów w szeregu, dobierania w pary. Rozwijanie umiejętności liczenia; posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3. Rozwijanie  umiejętności porównywania elementów przez nakładanie ich na siebie. Kształtowanie umiejętności tworzenia prostych kompozycji geometrycznych z gotowych elementów.

KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – zabawy ruchowe z elementem biegu, czworakowania, równowagi, skoku i rzutu. Zabawy orientacyjno – porządkowe, ruchowe ze śpiewem oraz naśladowcze.