Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK DLA GRUPY I PSZCZÓŁKI

Idzie jesień przez świat: Poznanie znaczenia empatii jako ważnej wartości; umiejętność rozpoznawania roślin jako elementów przyrody: uwrażliwianie  na piękno przyrody otaczające człowieka. Tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; poznanie oznaki jesieni występujących w przyrodzie, nabieranie sprawności motoryki małej. Rozumienie pojęć mały, duży; kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń mały, duży; wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych ludzi. Zapoznanie z instrumentem muzycznym - kołatką; wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi. Poznanie malarstwa o tematyce jesiennej; rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem z kolorem farby; kreowanie umiejętności wyrażania siebie w pracy plastycznej.

Jesienna przyroda: Poszerzanie wiadomości dotyczących zwierząt leśnych; nabywanie empatycznego stosunku do świata zwierząt. Zdobywanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego (mysz polna); stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych. Nabywanie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki/niski/wyższy/niższy/wysoko/nisko; wspomaganie w rozwijaniu zdolności określenia wyglądzie względu na kształt. Poznanie nowej metody uczenia się na pamięć (z użyciem symboli); rozwijanie pamięci poprzez naukę piosenki; uwrażliwianie na muzykę. Konstruowanie sylwet ptaków; kształtowanie umiejętności rozumienia malarstwa i jego przekazu.

Koszyk Pani Jesieni:  Uświadamianie konieczności dbania o własne zdrowie; określenie zasad zdrowego odżywiania; poznanie znaczenia zwrotu ,, ubierać się na cebulkę’’. Zapoznanie z wyglądem dyni, kształtowanie umiejętności opisywania go słowami, kształtowanie zainteresowań darami jesieni poprzez zabawy językowe. Utrwalanie nazw figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat) dostrzeganie kształtu koła w środowisku przyrodniczym. Łączenie pojęć dobry/zły z kolorami.

Skarby jesieni: Rozpoznawanie wyglądu, smaku i koloru owoców i warzyw; kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o swoje zdrowie. Zdobywanie wiadomości o kapuście; tworzenie okazji do eksperymentowania z produktami spożywczymi. Zdobywanie wiedzy na temat kukurydzy i produktów z niej powstałych; umiejętność nazywania produktów spożywczych.  Poznanie owoców i ich nazw; umiejętność rozróżniania owoców. Wykorzystanie ziemniaka do prac plastycznych; kształtowanie pomysłowości i twórczości.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH - Tworzenie rytmicznego układu według wzoru.  Określanie położenia: wysoko, nisko, wyżej, niżej, najwyżej, najniżej. Dostrzeganie różnic w wielkości i długości warzyw. Określanie cech wielkościowych (mały, duży, mniejszy, większy) i ilościowych (mało, dużo, więcej, mniej). Rozumienie określenia para. Kształcenie umiejętności układania elementów w szeregu, dobierania w pary. Rozwijanie umiejętności liczenia; posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3. Rozwijanie  umiejętności porównywania elementów przez nakładanie ich na siebie. Kształtowanie umiejętności tworzenia prostych kompozycji geometrycznych z gotowych elementów.

KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – zabawy ruchowe z elementem biegu, czworakowania, równowagi, skoku i rzutu. Zabawy orientacyjno – porządkowe, ruchowe ze śpiewem oraz naśladowcze.