Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc październik

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

DLA GRUPY VII „BIEDRONKI”

 

IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT:

 • poznanie charakterystycznych cech jesieni; kształtowanie umiejętności obserwowania otaczającej rzeczywistości, opowiadania o swoich przeżyciach, dzielenia się na forum emocjami, odczuciami; kształtowanie wrażliwości i umiejętności dostrzegania piękna otaczającego świata, kolorystyki jesiennego krajobrazu;
 • zapoznanie z literami m, M, kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej, umiejętności wyrażania emocji w formie plastycznej, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej; kształtowanie umiejętności posługiwania się pędzlem; czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów;
 • poznanie nazw drzew i ich owoców; kształtowanie umiejętności poprawnego przeliczania, prawidłowego ustawienia liczmanów do przeliczania, klasyfikowania przedmiotów wg 2 cech;
 • zapoznanie z melodią i słowami piosenki „Jesienny kujawiaczek”, określenie nastroju piosenki; kształtowanie umiejętności określania metrum trójdzielnego, rozwijanie słuchu muzycznego i zdolności wokalnych dzieci, doskonalenie poczucia rytmu; wdrażanie do estetycznego poruszania się przy muzyce, przyjmowanie odpowiedniej postawy ciała podczas tańca;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się kilkoma kolorami farb, rozwijanie sprawności manualnej, pomysłowości i inwencji twórczej; wdrażanie do dokładności i estetycznego wykonania pracy, kształtowanie nawyku utrzymania ładu i porządku wokół siebie; rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody.

 

JESIENNA PRZYRODA:

 • informacje o zwierzętach zapadających w sen zimowy, czytanie globalne; poszerzanie słownika biernego o nowe wyrażenia (hibernacja); rozbudzanie zainteresowania światem przyrody, życiem i zwyczajami zwierząt; wdrażanie do szanowania przyrody, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą;
 • zapoznanie z literami l, L, kształtowanie umiejętności analizy oraz syntezy sylabowej i głoskowej; przypomnienie wyglądu niektórych zwierząt egzotycznych, rozwijanie zainteresowań światem przyrodniczym; czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów;
 • wprowadzenie cyfry 1; kształtowanie umiejętności dokładnego przeliczania, określania liczebnikiem zbioru elementów, kształtowanie umiejętności tworzenia zbioru jednoelementowego; wzbogacanie wiedzy na temat sposobu przygotowania się leśnych zwierząt do zimy, budzenie wrażliwości na piękno przyrody;
 • zapoznanie ze sposobem przygotowania do zimy i przetrwania zimy przez owady, kształtowanie zainteresowań życiem i zwyczajami owadów; uświadomienie dzieciom znaczenia przyrody w życiu człowieka, piękna świata owadów, rozumienie zakazu niszczenia domów owadów (mrowisko, ul), rozwijanie wrażliwości na piękno otaczającego nas świata;
 • poznanie sposobu wykonania domku dla owadów, pogłębianie wiadomości nt. zwierząt żyjących w polskich lasach; rozwijanie sprawności manualnej, umiejętności współpracy w grupie; kształtowanie postaw proekologicznych, wrażliwości i chęci pomagania owadom w zimie;

 

KOSZYK PANI JESIENI:

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw krajowych warzyw i owoców; kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi na określony temat, posługiwania się przymiotnikami określającymi wielkość i kolor; kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych: wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa gotowane), zachęcenie do próbowania warzyw mniej znanych.
 • zapoznanie z literami t, T; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania sylab i krótkich wyrazów; zachęcanie do jedzenia owoców; czerpanie radości ze wspólnej zabawy i rywalizacji, umiejętność radzenia sobie w razie porażki.
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg 2 cech; kształtowanie umiejętności dokładnego przeliczania; ćwiczenie dodawania i odejmowania na zbiorach zastępczych – liczmanach; zdobywanie i poszerzanie wiadomości nt. warzyw, rozumienie znaczenia jedzenia surowych warzyw i owoców;
 • zapoznanie ze słowami piosenki „Przepis na zdrowie”, akcentowanie pierwszej miary taktu, zabawy rytmiczne; zapoznanie z nazwami grzybów jadalnych i niejadalnych, rozumienie homonimów (kozak, kurka); dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych (bogactwo grzybów), rozumienie znaczenia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna i uroku lasu (barwy, zapachy), czerpanie radości z obcowania z przyrodą (spacery po lesie, zbieranie grzybów);
 • poznanie sposobu wykorzystania materiału przyrodniczego w pracach plastycznych i zabawie; kształtowanie umiejętności dokładnego wycinania po linii prostej i falistej, cięcie nożyczkami różnych materiałów, rozwijanie wrażliwości estetycznej.

 

SKARBY JESIENI:

 • poznanie sposobu przechowywania żywności przez okres zimowy oraz nazw miejsc, w których przechowuje się zapasy (spiżarnia, piwnica); rozumienie znaczenia robienia zapasów i ich przechowywania przez zimę; wdrażanie do czerpania radości z dzielenia się zapasami z innymi;
 • zapoznanie z literami i, I; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania sylab i krótkich wyrazów; poznanie sposobu przechowywania warzyw w okresie zimowym (mrożenie); rozumienie znaczenia przygotowywania zapasów i ich przechowywania przez zimę;
 • wprowadzenie cyfry 2, doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczania, odszukiwanie nowo poznanej cyfry w życiu codziennym; poznanie sposobu przechowywania warzyw – kiszenie kapusty; rozwijanie samodzielności, radości z własnoręcznie przygotowanego przetworu;
 • poznanie sposobu przechowywania warzyw przez okres zimowy – suszenie; rozumienie znaczenia przygotowywania zapasów i ich przechowywania przez zimę; utrwalenie piosenki „Przepis na zdrowie”, doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych, ćwiczenia rytmiczne; wyrabianie umiejętności poruszania się w rzędach z zachowaniem równych odstępów;
 • poznanie sposobów przechowywania warzyw w okresie zimowym, poznanie różnych rodzajów przetworów wykonywanych i gromadzonych przez ludzi na zimę; rozumienie znaczenia zdrowego odżywiania dla dobrego zdrowia i samopoczucia; rozwijanie samodzielności podczas pracy, zachowanie bezpieczeństwa podczas posługiwania się nożem.