Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc marzec dla gr VII

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC

DLA GRUPY VII „BIEDRONKI”

PROJEKT BADAWCZY „PRĄD”:

 • rozwijanie słownika dziecka o dawne pojęcia: kleks, kajet, łokieć jako jednostka miary; rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i formułowania pytań, rozwijanie percepcji słuchowej; kształtowanie postawy ciekawości, otwartości i chęci poznawania oraz odwagi w zadawaniu pytań;
 • wprowadzenie liter w, W, rozwijanie umiejętności czytania; rozwijanie sprawności grafomotorycznej i graficznej; kształtowanie świadomości ekologicznej, uświadamianie znaczenia wody dla życia i funkcjonowania ludzi;
 • wprowadzenie wyrazu telefon do czytania globalnego; rozwijanie myślenia operacyjnego dzieci przez ustawianie w kolejności i numerowanie; rozwijanie kreatywnego myślenia podczas konstruowania, zachęcanie do pracy w zespole;
 • wprowadzenie pojęcia sieć internetowa; rozwijanie sprawności, zwinności i koordynacji ruchowej; kształtowanie umiejętności ilustrowania metrum w piosenkach i utworach; kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych; uświadamianie niebezpieczeństw wiążących się z internetem;
 • wprowadzenie pojęć wynalazca, wynalazek; kształtowanie umiejętności planowania pracy, rozwijanie sprawności manualnej i kreatywnego myślenia dzieci; kształtowanie umiejętności budowania strategii w pokonywaniu codziennych trudności; uświadamianie znaczenia niektórych przedmiotów w życiu codziennym;

NADZCHODZI WIOSNA:

 • wprowadzenie pojęcia duma z pracy rozumianego jako poczucie wartości wykonanej lub wykonywanej pracy; kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym; doskonalenie umiejętności czytania i liczenia; rozwijanie poczucia własnej wartości i wartości działań podejmowanych na rzecz siebie i innych;
 • wprowadzenie liter c, C; kształtowanie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo- -ruchowo-słuchowej; uświadamianie znaczenia właściwego odżywiania (przyjmowania witamin w naturalnej postaci) dla zdrowia;
 • wprowadzenie cyfry 8; rozwijanie myślenia operacyjnego u dzieci; uświadamianie znaczenia ptaków dla człowieka;
 • rozwijanie umiejętności realizacji podanego rytmu; kształtowanie umiejętności wyraźnego i melodyjnego śpiewu; dostrzeganie zmian zachodzących w najbliższym środowisku w związku ze zmianą pory roku;
 • wprowadzenie pojęcia peleryna; kształtowanie sprawności manualnej w zakresie ruchów precyzyjnych; rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz zainteresowania otaczającym światem i zachodzącymi w nim zjawiskami;

WIOSNA TUŻ-TUŻ:

 • poznanie zawodu rolnika; podawanie nazw narzędzi i maszyn wykorzystywanych przez rolnika do pracy; kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym; rozwijanie przeświadczenia o znaczeniu rolnika jako producenta żywności;
 • poznanie liter j, J; kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej oraz koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej; rozwijanie umiejętności czytania; uświadamianie roli i znaczenia nabiału dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieci;
 • zapoznanie ze znakiem minus; kształtowanie myślenia operacyjnego w działaniach matematycznych; uświadamianie, jak ciężka i czasochłonna jest praca rolnika, rozumienie znaczenia odpowiedzialności za życie zwierząt w gospodarstwie;
 • zapoznanie z figurami tańca do utworu „Furman”; kształtowanie sprawności, szybkości i zwinności; rozwijanie umiejętności improwizacji do utworów muzycznych; uwrażliwianie na piękno otoczenia w czasie zmiany pór roku i przyrody budzącej się do życia;
 • wprowadzenie pojęć sianie, sadzenie; kształtowanie umiejętności wykonywania instrukcji; rozbudzanie zaciekawienia zjawiskami zachodzącymi w świecie przyrody w związku ze wzrostem roślin;

WIELKANOC – ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, BIJĄ DZWONY:

 • wprowadzenie pojęcia tradycja rozumianego jako przekazywanie obyczajów, poglądów, wierzeń, sposobów myślenia i zachowania, norm postępowania itp. z pokolenia na pokolenie; kształtowanie przeświadczenia o konieczności przekazywania dobrych tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych następnym pokoleniom;
 • poznanie zwyczajów ludowych związanych z Wielkanocą charakterystycznych dla regionu dziecka; doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej oraz czytania; kształtowanie myślenia operacyjnego dzieci; rozbudzanie zainteresowania najbliższym regionem, jego przeszłością, tradycjami;
 • rozwijanie sprawności w dodawaniu i odejmowaniu; kształtowanie myślenia operacyjnego; podtrzymywanie tradycji związanej z Wielkanocą; uświadamianie symboliki koszyka wielkanocnego i jego roli w tradycji;
 • wprowadzenie pojęć pisanki, kraszanki; kształtowanie umiejętności tworzenia fabuły opowiadania; rozwijanie wyobraźni dzieci; rozwijanie umiejętności czytania; podtrzymywanie tradycji związanej z Wielkanocą;
 • wprowadzanie pojęć określających cechy: lukrowana, kajmakowy, faszerowane; kształcenie umiejętności tworzenia wyrażeń poprawnych gramatycznie; wprowadzanie atmosfery radości; zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodziny, grupy przedszkolnej itp.