Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc marzec

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc marzec

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc marzec dla grupy IX „Sówki”:

SZTUKA BLISKO NAS:

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozwijanie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania (materiały przyrodnicze, recyklingowe, plastyczne, spożywcze)
 • doskonalenie umiejętności wykonywania czynności precyzyjnych, np. składanie, zginanie papieru
 • wdrażanie do wykorzystywania zgromadzonych i wyeksponowanych w sali różnorodnych materiałów do samodzielnego działania, tworzenia według swoich pomysłów, z własnej inicjatywy
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad w trakcie zabaw konstrukcyjnych: oszczędnego gospodarowania materiałem, właściwego organizowania miejsca pracy i sprzątania po jej zakończeniu

 OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji wynikających z obcowania ze sztuką • kształtowanie świadomości wpływu aranżacji otoczenia na dobry nastrój
 • kształtowanie umiejętności czerpania radości i satysfakcji z wykonywanych czynności, w tym z własnej aktywności twórczej

OBSZAR SPOŁECZNY

 • doskonalenie umiejętności współdziałania podczas realizacji zadań zespołowych
 • kształtowanie postawy szacunku dla wytworów kultury
 • kształtowanie postawy zainteresowania wytworami kultury i sztuki
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, kultury i sztuki

 OBSZAR POZNAWCZY

 • poszerzanie słownictwa związanego z dziedzinami sztuki: malarstwo, muzyka, rzeźba, architektura
 • doskonalenie umiejętności przedstawiania zdarzeń, pojęć, zjawisk oraz wyrażania emocji poprzez obcowanie ze sztuką oraz różnorodne formy własnej ekspresji twórczej
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych poprzez układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych
 • poszerzanie znajomości liter – litery „w”, „W”
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów oraz tekstów zbudowanych z poznanych liter • poszerzanie wiadomości o zawodach artystycznych, o zajęciach związanych z tworzeniem
 • poszerzanie wiedzy na temat wyglądu i brzmienia instrumentów muzycznych
 • wdrażanie do wykorzystywania pełnej gamy barw, do eksperymentowania z mieszaniem kolorów
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania, kontynuowania rytmów i przekładania na inne reprezentacje
 • doskonalenie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmiotów ze względu na wybraną cechę
 • kształtowanie umiejętności określania i porównywania cech wielkościowych przedmiotów
 • doskonalenie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych
 • doskonalenie umiejętności tworzenia wieloetapowych konstrukcji, planowania, gromadzenia materiałów, ustalania sposobów ekspozycji poprzez udział w zespołowej realizacji projektów

RECEPTA NA ZDROWIE

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozumienie konieczności systematyczności w zakresie czynności higienicznych oraz powtarzalności w określonych sytuacjach
 • wdrażanie do samokontroli i dbałości o czystość własnego ciała oraz estetykę wyglądu
 • doskonalenie umiejętności dokładnego mycia zębów
 • wdrażanie do systematycznej dbałości o czystość przyborów łazienkowych
 • rozumienie znaczenia dbałości o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności kontrolowania swojego zachowania podczas zabawy, pracy i odpoczynku
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i okazywania ich w sposób akceptowany społecznie

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do współdziałania z innymi dziećmi w zabawie, pracach użytecznych oraz podczas odpoczynku
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi
 • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich oczekiwań wobec partnera zabawy
 • wdrażanie do bycia uważnym na komunikaty partnera zabawy oraz do respektowania jego oczekiwań

OBSZAR POZNAWCZY

 • wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji
 • doskonalenie umiejętności rozumienia i wyjaśniania znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu, np. graficzne opisy, kodeksy, plakaty, sygnały dźwiękowe
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji, do tworzenia notatek, plakatów itp.
 • rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi z przestrzeganiem konsekwencji i zgodności czasu
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • kształtowanie umiejętności nadawania nazwy wyodrębnionemu zbiorowi elementów
 • doskonalenie umiejętności porządkowania przedmiotów według długości wzrastającej i malejącej
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia oraz z punktu widzenia innej osoby
 • kształtowanie pojęcia liczby dziewięć, poznanie cyfry „9”
 • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 9
 • dostrzeganie znaczenia liter oraz cyfr i numeracji w życiu codziennym
 • kształtowanie pojęcia stałości liczby elementów zbioru
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zabawie oraz w sytuacjach użytkowych

KIEDYŚ I DZIŚ:

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozwijanie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, wykorzystywanie właściwych sposobów łączenia, montowania
 • wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek, higienę i bezpieczeństwo podczas korzystania z nowoczesnej technologii
 • kształtowanie nawyku regularnego odpoczynku i systematycznego udziału w zabawach i ćwiczeniach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
 • wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa w zabawach kulinarnych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności kontrolowania swojego zachowania podczas zabawy, pracy i odpoczynku
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i okazywania ich w sposób akceptowany społecznie

OBSZAR SPOŁECZNY

 • integrowanie się podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy
 • budowanie pozytywnej atmosfery w grupie
 • wdrażanie do współdziałania z dziećmi podczas zabawy, w pracach użytecznych, podczas odpoczynku
 • wdrażanie do przyjmowania, tworzenia i respektowania zasad korzystania z nowoczesnej technologii
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych

OBSZAR POZNAWCZY

 • wdrażanie do korzystania z różnych źródeł, np. z książek, albumów oraz z nowoczesnej technologii jako źródła wiedzy, rozrywki, inspiracji
 • wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką
 • budowanie dłuższych wypowiedzi, wyrażanie opinii i ocen, uzasadnianie ich
 • budzenie zainteresowań technicznych
 • doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu
 • doskonalenie techniki czytania przez czytanie prostych sylab i wyrazów
 • poszerzanie znajomości liter – litery „z”, „Z”
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 9
 • kształtowanie umiejętności wyrażania ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy
 • doskonalenie umiejętności czytania obrazów, nazywania symboli oraz tworzenia własnych znaków, nadawania im znaczenia
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni sieci kwadratowej
 • doskonalenie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)

NA TROPACH WIOSNY

OBSZAR FIZYCZNY

 • systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz zajęciach gimnastycznych
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego dostosowania ubrania do pogody
 • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych w trakcie zabaw
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz czynności samoobsługowych
 • doskonalenie słuchu fonematycznego oraz aparatu mowy podczas ćwiczeń słuchowych i ortofonicznych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji wywoływanych przez kontakt z przyrodą
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie postawy zainteresowania i troski o przyrodę
 • rozpoznawanie wartości obowiązkowości w wypełnianiu codziennych obowiązków
 • wdrażanie do współpracy poprzez realizację zadań zespołowych
 • wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela

OBSZAR POZNAWCZY

 • kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej
 • doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości
 • doskonalenie umiejętności postrzegania książek jako źródła przyjemnych emocji, pasjonujących historii oraz wiedzy o świecie, dostrzegania znaczenia umiejętności czytania w codziennym życiu
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „c” „C”
 • rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter oraz wyrazów do czytania globalnego
 • kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowo-wyrazowej
 • doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, stosowania znaków , =, ustalania równoliczności zbiorów, rozumienia pojęcia „o ile więcej?”, „o ile mniej?”
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy
 • wdrażanie do prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych oraz brania udziału w zabawach badawczych, stawiania hipotez i wyciągania wniosków
 • poszerzanie pojęć związanych ze zmianami obserwowanymi w przyrodzie: stany skupienia wody
 • wspieranie rozwoju dziecięcego myślenia w zakresie stałości objętości
 • kształtowanie umiejętności wyrażania wiedzy i emocji dotyczących zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny
 • ilustrowanie zjawisk przyrodniczych poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną, mimiczną, ruchową

MORSKIE OPOWIEŚCI

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach w sali i na świeżym powietrzu
 • kształtowanie nawyku przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo własne oraz partnerów zabawy
 • wdrażanie do wykonywania czynności samoobsługowych, w tym czynności precyzyjnych, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł
 • wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych, majsterkowania, budowania
 • kształtowanie chwytów dłoni podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania

 OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji czekania na swoją kolej i rywalizacji
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
 • kształtowanie postawy troski o otoczenie przyrodnicze

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do współpracy, dzielenia się zadaniami, wykonywania przydzielonych zadań
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne
 • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy • przejawianie poczucia własnej wartości jako osoby, wyrażanie szacunku wobec innych
 • odczuwanie i wyjaśnianie swoją przynależność do rodziny, grupy przedszkolnej

 OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności rozumienia i wyjaśniania znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu, np. alfabet Morse’a, sygnały świetlne, dźwiękowe
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy
 • rozwijanie zainteresowania osiągnięciami, wynalazkami człowieka
 • wzbogacanie wiedzy na temat środków transportu, roślin i zwierząt wodnych
 • wdrażanie do wykonywania własnych eksperymentów językowych, nadawania znaczenia czynnościom, nazywania ich, tworzenia żartów językowych i sytuacyjnych
 • wdrażanie do uważnego słuchania i nadawania znaczenie swym doświadczeniom
 • rozwijanie zainteresowania literami i czytaniem, doskonalenie umiejętności rozpoznawania liter, odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania, opowiadania o zdarzeniach z przedszkola, objaśniania kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układania historyjki obrazkowej, recytowania wierszy, układania i rozwiązywania zagadek
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania jakościowego i ilościowego przedmiotów
 • doskonalenie umiejętności tworzenia i odtwarzania rytmicznych układów
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania w zakresie 9
 • kształtowanie umiejętności tworzenia i odczytywania zapisów działań matematycznych
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania monet oraz rozumienia, do czego służą pieniądze
 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji i impresji plastycznych inspirowanych przyrodą, materiałem naturalnym