Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc marzec

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc marzec

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc marzec dla grupy IX „Sówki”:

SZTUKA BLISKO NAS:

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozwijanie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, z wykorzystaniem właściwych sposobów łączenia, montowania (materiały przyrodnicze, recyklingowe, plastyczne, spożywcze)
 • doskonalenie umiejętności wykonywania czynności precyzyjnych, np. składanie, zginanie papieru
 • wdrażanie do wykorzystywania zgromadzonych i wyeksponowanych w sali różnorodnych materiałów do samodzielnego działania, tworzenia według swoich pomysłów, z własnej inicjatywy
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad w trakcie zabaw konstrukcyjnych: oszczędnego gospodarowania materiałem, właściwego organizowania miejsca pracy i sprzątania po jej zakończeniu

 OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji wynikających z obcowania ze sztuką • kształtowanie świadomości wpływu aranżacji otoczenia na dobry nastrój
 • kształtowanie umiejętności czerpania radości i satysfakcji z wykonywanych czynności, w tym z własnej aktywności twórczej

OBSZAR SPOŁECZNY

 • doskonalenie umiejętności współdziałania podczas realizacji zadań zespołowych
 • kształtowanie postawy szacunku dla wytworów kultury
 • kształtowanie postawy zainteresowania wytworami kultury i sztuki
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, kultury i sztuki

 OBSZAR POZNAWCZY

 • poszerzanie słownictwa związanego z dziedzinami sztuki: malarstwo, muzyka, rzeźba, architektura
 • doskonalenie umiejętności przedstawiania zdarzeń, pojęć, zjawisk oraz wyrażania emocji poprzez obcowanie ze sztuką oraz różnorodne formy własnej ekspresji twórczej
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych poprzez układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych
 • poszerzanie znajomości liter – litery „w”, „W”
 • kształtowanie umiejętności czytania prostych wyrazów oraz tekstów zbudowanych z poznanych liter • poszerzanie wiadomości o zawodach artystycznych, o zajęciach związanych z tworzeniem
 • poszerzanie wiedzy na temat wyglądu i brzmienia instrumentów muzycznych
 • wdrażanie do wykorzystywania pełnej gamy barw, do eksperymentowania z mieszaniem kolorów
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania, kontynuowania rytmów i przekładania na inne reprezentacje
 • doskonalenie umiejętności porównywania i klasyfikowania przedmiotów ze względu na wybraną cechę
 • kształtowanie umiejętności określania i porównywania cech wielkościowych przedmiotów
 • doskonalenie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych
 • doskonalenie umiejętności tworzenia wieloetapowych konstrukcji, planowania, gromadzenia materiałów, ustalania sposobów ekspozycji poprzez udział w zespołowej realizacji projektów

RECEPTA NA ZDROWIE

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozumienie konieczności systematyczności w zakresie czynności higienicznych oraz powtarzalności w określonych sytuacjach
 • wdrażanie do samokontroli i dbałości o czystość własnego ciała oraz estetykę wyglądu
 • doskonalenie umiejętności dokładnego mycia zębów
 • wdrażanie do systematycznej dbałości o czystość przyborów łazienkowych
 • rozumienie znaczenia dbałości o higienę oraz dostrzeganie zagrożenia wynikającego z jej nieprzestrzegania

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności kontrolowania swojego zachowania podczas zabawy, pracy i odpoczynku
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i okazywania ich w sposób akceptowany społecznie

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do współdziałania z innymi dziećmi w zabawie, pracach użytecznych oraz podczas odpoczynku
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela
 • doskonalenie umiejętności komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi
 • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich oczekiwań wobec partnera zabawy
 • wdrażanie do bycia uważnym na komunikaty partnera zabawy oraz do respektowania jego oczekiwań

OBSZAR POZNAWCZY

 • wzbogacanie wiedzy na temat czynników mających znaczenie dla naszego zdrowia i kondycji
 • doskonalenie umiejętności rozumienia i wyjaśniania znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu, np. graficzne opisy, kodeksy, plakaty, sygnały dźwiękowe
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania znanych piktogramów do kodowania informacji, do tworzenia notatek, plakatów itp.
 • rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi z przestrzeganiem konsekwencji i zgodności czasu
 • rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter
 • kształtowanie umiejętności nadawania nazwy wyodrębnionemu zbiorowi elementów
 • doskonalenie umiejętności porządkowania przedmiotów według długości wzrastającej i malejącej
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się pojęciami dotyczącymi kierunku w przestrzeni z własnego punktu widzenia oraz z punktu widzenia innej osoby
 • kształtowanie pojęcia liczby dziewięć, poznanie cyfry „9”
 • rozpoznawanie cyfr oznaczających liczby od 0 do 9
 • dostrzeganie znaczenia liter oraz cyfr i numeracji w życiu codziennym
 • kształtowanie pojęcia stałości liczby elementów zbioru
 • kształtowanie umiejętności dodawania i odejmowania w zabawie oraz w sytuacjach użytkowych

KIEDYŚ I DZIŚ:

OBSZAR FIZYCZNY

 • rozwijanie umiejętności tworzenia konstrukcji płaskich i przestrzennych oraz kompozycji z różnorodnego materiału, wykorzystywanie właściwych sposobów łączenia, montowania
 • wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek, higienę i bezpieczeństwo podczas korzystania z nowoczesnej technologii
 • kształtowanie nawyku regularnego odpoczynku i systematycznego udziału w zabawach i ćwiczeniach ruchowych w sali i na świeżym powietrzu
 • wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa w zabawach kulinarnych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności kontrolowania swojego zachowania podczas zabawy, pracy i odpoczynku
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami i okazywania ich w sposób akceptowany społecznie

OBSZAR SPOŁECZNY

 • integrowanie się podczas planowania, przygotowywania i przeżywania wspólnej pracy i zabawy
 • budowanie pozytywnej atmosfery w grupie
 • wdrażanie do współdziałania z dziećmi podczas zabawy, w pracach użytecznych, podczas odpoczynku
 • wdrażanie do przyjmowania, tworzenia i respektowania zasad korzystania z nowoczesnej technologii
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych

OBSZAR POZNAWCZY

 • wdrażanie do korzystania z różnych źródeł, np. z książek, albumów oraz z nowoczesnej technologii jako źródła wiedzy, rozrywki, inspiracji
 • wzbogacanie słownictwa związanego z tematyką
 • budowanie dłuższych wypowiedzi, wyrażanie opinii i ocen, uzasadnianie ich
 • budzenie zainteresowań technicznych
 • doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu
 • doskonalenie techniki czytania przez czytanie prostych sylab i wyrazów
 • poszerzanie znajomości liter – litery „z”, „Z”
 • doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 9
 • kształtowanie umiejętności wyrażania ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy
 • doskonalenie umiejętności czytania obrazów, nazywania symboli oraz tworzenia własnych znaków, nadawania im znaczenia
 • doskonalenie orientacji w przestrzeni sieci kwadratowej
 • doskonalenie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)

NA TROPACH WIOSNY

OBSZAR FIZYCZNY

 • systematyczne uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz zajęciach gimnastycznych
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego dostosowania ubrania do pogody
 • wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych w trakcie zabaw
 • doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania ćwiczeń graficznych oraz czynności samoobsługowych
 • doskonalenie słuchu fonematycznego oraz aparatu mowy podczas ćwiczeń słuchowych i ortofonicznych

OBSZAR EMOCJONALNY

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji wywoływanych przez kontakt z przyrodą
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

OBSZAR SPOŁECZNY

 • kształtowanie postawy zainteresowania i troski o przyrodę
 • rozpoznawanie wartości obowiązkowości w wypełnianiu codziennych obowiązków
 • wdrażanie do współpracy poprzez realizację zadań zespołowych
 • wdrażanie do uważnego słuchania i wykonywania poleceń nauczyciela

OBSZAR POZNAWCZY

 • kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej
 • doskonalenie umiejętności odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości
 • doskonalenie umiejętności postrzegania książek jako źródła przyjemnych emocji, pasjonujących historii oraz wiedzy o świecie, dostrzegania znaczenia umiejętności czytania w codziennym życiu
 • wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „c” „C”
 • rozwijanie umiejętności czytania sylab i prostych wyrazów zbudowanych z poznanych liter oraz wyrazów do czytania globalnego
 • kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowo-wyrazowej
 • doskonalenie umiejętności porównywania liczebności zbiorów, stosowania znaków , =, ustalania równoliczności zbiorów, rozumienia pojęcia „o ile więcej?”, „o ile mniej?”
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy
 • wdrażanie do prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych oraz brania udziału w zabawach badawczych, stawiania hipotez i wyciągania wniosków
 • poszerzanie pojęć związanych ze zmianami obserwowanymi w przyrodzie: stany skupienia wody
 • wspieranie rozwoju dziecięcego myślenia w zakresie stałości objętości
 • kształtowanie umiejętności wyrażania wiedzy i emocji dotyczących zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny
 • ilustrowanie zjawisk przyrodniczych poprzez różnorodne formy ekspresji: plastyczną, techniczną, muzyczną, mimiczną, ruchową

MORSKIE OPOWIEŚCI

OBSZAR FIZYCZNY

 • wdrażanie do systematycznego uczestniczenia w zabawach i ćwiczeniach w sali i na świeżym powietrzu
 • kształtowanie nawyku przestrzegania zasad zachowania zapewniających porządek i bezpieczeństwo własne oraz partnerów zabawy
 • wdrażanie do wykonywania czynności samoobsługowych, w tym czynności precyzyjnych, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł
 • wdrażanie do podejmowania zabaw konstrukcyjnych, majsterkowania, budowania
 • kształtowanie chwytów dłoni podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania

 OBSZAR EMOCJONALNY

 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji czekania na swoją kolej i rywalizacji
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej
 • kształtowanie postawy troski o otoczenie przyrodnicze

OBSZAR SPOŁECZNY

 • wdrażanie do współpracy, dzielenia się zadaniami, wykonywania przydzielonych zadań
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne
 • kształtowanie umiejętności wyrażania swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy • przejawianie poczucia własnej wartości jako osoby, wyrażanie szacunku wobec innych
 • odczuwanie i wyjaśnianie swoją przynależność do rodziny, grupy przedszkolnej

 OBSZAR POZNAWCZY

 • doskonalenie umiejętności rozumienia i wyjaśniania znaczenia umownych symboli i znaków znajdujących się w otoczeniu, np. alfabet Morse’a, sygnały świetlne, dźwiękowe
 • wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy
 • rozwijanie zainteresowania osiągnięciami, wynalazkami człowieka
 • wzbogacanie wiedzy na temat środków transportu, roślin i zwierząt wodnych
 • wdrażanie do wykonywania własnych eksperymentów językowych, nadawania znaczenia czynnościom, nazywania ich, tworzenia żartów językowych i sytuacyjnych
 • wdrażanie do uważnego słuchania i nadawania znaczenie swym doświadczeniom
 • rozwijanie zainteresowania literami i czytaniem, doskonalenie umiejętności rozpoznawania liter, odczytywania krótkich wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania, opowiadania o zdarzeniach z przedszkola, objaśniania kolejności zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układania historyjki obrazkowej, recytowania wierszy, układania i rozwiązywania zagadek
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania jakościowego i ilościowego przedmiotów
 • doskonalenie umiejętności tworzenia i odtwarzania rytmicznych układów
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania w zakresie 9
 • kształtowanie umiejętności tworzenia i odczytywania zapisów działań matematycznych
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania monet oraz rozumienia, do czego służą pieniądze
 • doskonalenie umiejętności tworzenia konstrukcji i impresji plastycznych inspirowanych przyrodą, materiałem naturalnym