Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc- maj

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ

DLA GRUPY VII „BIEDRONKI”

Książka- mój przyjaciel:

-wprowadzenie pojęcia wiedza rozumianego jako wartość i warunek rozwoju każdego człowieka; poznanie różnych źródeł zdobywania wiedzy; kształtowanie umiejętności budowania logicznych i poprawnych wypowiedzi; dawanie możliwości samodzielnego zdobywania wiedzy przez dzieci,

-wprowadzenie i tworzenie pojęć księgarnia, antykwariat; rozwijanie logicznego myślenia przez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy pojęciami; uświadamianie konieczności dbania o książki i właściwego sposobu korzystania z nich,

- wprowadzenie cyfry 0; rozwijanie umiejętności kodowania znakami czynności matematycznych; rozwijanie umiejętności dokonywania obserwacji i zapisywania jej wyników; dostrzeganie zmian w środowisku przyrodniczym w związku z porą roku; dawanie możliwości do współdziałania i samodzielnego zdobywania wiedzy,

- osłuchanie z „Piosenką o książkach”, nauka słów i melodii; kształtowanie sprawności, zwinności i szybkości dzieci; uświadamianie roli biblioteki jako miejsca rozwijania swoich zainteresowań i wiedzy,

- zapoznanie ze sposobem wykonania zakładki; kształtowanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas wykonywania ruchów precyzyjnych; dawanie możliwości poznawania elementów środowiska przyrodniczego i samodzielnego zdobywania wiedzy o nim; uświadamianie własnej odrębności i wzmacnianie poczucia własnej wartości,

Baśnie, bajki, legendy:

- wprowadzenie pojęcia legenda; rozwijanie umiejętności planowania działań w celu zdobycia wiadomości i wykonania zadań; rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci; uświadamianie znaczenia zespołu w zdobywaniu i gromadzeniu nowych doświadczeń,

- zapoznanie z literami ł, Ł; poznanie pracy pisarza i poety; rozwijanie słownika czynnego dzieci; ćwiczenie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci,

- wprowadzenie liczby 10; kształtowanie sprawności w dodawaniu i odejmowaniu oraz zapisywaniu czynności matematycznych za pomocą cyfr i znaków; rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci; uświadamianie przebiegu procesu tworzenia książki i ilości pracy włożonej w jej powstanie,

-  wprowadzenie figur tańca do utworu „King of the fairies”; uświadomienie wielu możliwości poznania tekstów literackich (książka papierowa, e-książka, audiobook); rozwijanie umiejętności planowania działania; rozumienie znaczenia współpracy dla osiągnięcia zamierzonego celu,

- kształtowanie sprawności manualnej dzieci; zapoznanie ze sposobem robienia ciekawego materiału plastycznego (rosnące farby); zachęcanie do dzielenia się doświadczeniami z innymi; budzenie poczucia własnej wartości; rozumienie znaczenia współpracy w celu osiągnięcia zamierzonego celu.

Rodzina razem się trzyma:

- wprowadzenie pojęcia rodzina rozumianego jako wartość; kształtowanie postaw prorodzinnych; uświadamianie wspierającej roli rodziny,

- wprowadzenie liter h, H; kształcenie sprawności manualnej, grafomotorycznej i koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozwijanie zainteresowania przeszłością swojej rodziny; budzenie zaufania do rówieśników,

- tworzenie formy męskiej i żeńskiej od nazw zawodów; doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania; kształtowanie logicznego myślenia w zabawach matematycznych i z kodowaniem; wyrażanie emocji i odczuć związanych z mamą w formie rysunku,

- wprowadzenie piosenki „Majowe życzenia”; kształtowanie umiejętności różnicowania metrum dwu- i trójdzielnego; rozwijanie koordynacji ruchowej, sprawności i zwinności dzieci; budzenie zainteresowania zajęciami rodziców; budzenie szacunku do pracy i zajęć wykonywanych przez rodziców,

- poznanie możliwości wykorzystania różnych technik do wykonania upominków dla rodziców; kształtowanie sprawności manualnej podczas cięcia, składania, naklejania; rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas rysowania po śladzie i kolorowania; uświadamianie sobie emocji związanych z rodzicami.

Ja i moi bliscy:

- wprowadzenie pojęcia dom rozumianego jako więź rodzinna; rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji i odczuć związanych z rodziną za pomocą mimiki, gestu i rysunku; uświadamianie znaczenia rodziny i budowania właściwych relacji pomiędzy jej członkami,

- wprowadzenie pojęć: prawo, obowiązek; rozwijanie umiejętności analizy oraz syntezy wzrokowej i słuchowej; kształtowanie umiejętności czytania; uświadamianie, że każdy ma prawa i obowiązki,

- rozwijanie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania; kształcenie myślenia logicznego podczas planowania i tworzenia gier; rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy podczas zabaw i prac na rzecz całej grupy,

-rozwijanie słownika czynnego dzieci przez wprowadzenie pojęć: kuzyn, kuzynka, ciocia, wujek; rozwijanie umiejętności wyczuwania przestrzeni podczas zabaw ruchowych i rytmicznych; budzenie zainteresowania relacjami pomiędzy osobami w rodzinie,

- kształtowanie sprawności manualnej podczas składania i sklejania papieru; rozwijanie kreatywności podczas tworzenia; rozwijanie przedsiębiorczości podczas planowania i przygotowywania uroczystości; stwarzanie możliwości do wspólnego spędzania czasu rodziców i dzieci