Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc luty

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY

DLA GRUPY VII „BIEDRONKI”

 

SIŁA PRZYRODY:

 • kształtowanie postaw proekologicznych, właściwego stosunku do ochrony środowiska, wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska (segregacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu); rozumienie znaczenia wyrażenia surowce wtórne, bioodpady; kształtowanie umiejętności czytania globalnego wyrazów: papier, szkło, plastik, bio;
 • budzenie wrażliwości na piękno Ziemi dzięki ukazaniu jej różnorodności, bogactwa fauny i flory; zapoznanie z niebezpieczeństwami zagrażającymi środowisku naturalnemu ze strony człowieka; kształtowanie postaw proekologicznych przez właściwe zachowanie i działanie na rzecz środowiska naturalnego; wprowadzenie znaków matematycznych mniejszości i większości „<, >”;
 • zapoznanie z niektórymi minerałami występującymi w ziemi oraz z zawodem geologa; rozwijanie zainteresowań światem przyrodniczym; poszerzenie słownictwa dzieci o nazwy minerałów: halit, ametyst;
 • zapoznanie dzieci z obiegiem wody w przyrodzie na podstawie opowiadania, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
 • budzenie świadomości ekologicznej dzieci i kształtowanie postaw proekologicznych; wdrażanie dzieci do racjonalnego gospodarowania wodą; rozumienie znaczenia wody dla życia zwierząt i roślin, a także zagrożeń ze strony wody jako żywiołu.

 

CZTERY ŻYWIOŁY:

 • zapoznanie z powietrzem – żywiołem potrzebnym i groźnym; kształtowanie umiejętności dostrzegania walorów czystego powietrza; budzenie świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych;
 • zapoznanie ze sposobami wykorzystania powietrza przez człowieka; poznanie niektórych właściwości powietrza podczas eksperymentowania; doskonalenie umiejętności pracy w zespole;
 • poznanie żywiołu ognia, zagrożeń i korzyści, które niesie; rozumienie zakazu zabawy zapałkami, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach;
 • kształtowanie umiejętności rozumowania przyczynowo-skutkowego, rozumienie zakazu zabawy ogniem; rozwijanie wrażliwości słuchowej podczas instrumentacji wiersza, rozwijanie twórczej inwencji muzycznej; utrwalenie kroku walca i polki;
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wzbogacanie wiadomości na temat wulkanów; czytanie globalne: Etna, wulkan, lawa, krater, erupcja; rozwijanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania, budzenie wiary we własne możliwości i umiejętności.

 

WIELKA WYPRAWA:

 • kształtowanie umiejętności odkrywania, dostrzegania w najbliższym otoczeniu nowych rzeczy, zjawisk; rozwijanie ciekawości i wrażliwości na walory otocznia;
 • poznanie liter r, R, kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej; czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów; doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw różnych pojazdów, dzielenia ich na powietrzne, wodne i lądowe;
 • zapoznanie z cyfrą 7, doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczania; rozwijanie sprawności grafomotorycznej dzieci; zapoznanie z różnymi pojazdami poruszającymi się w powietrzu, ćwiczenie logicznego myślenia, rozbudzanie zainteresowań technicznych dzieci;
 • poznanie pojazdów poruszających się na wodzie; rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu przez tworzenie akompaniamentu do muzyki, rozwijanie umiejętności przekładania rytmu dźwiękowego na rytm ruchowy; czerpanie radości ze wspólnych zabaw muzyczno-ruchowych;
 • nabywanie umiejętności obserwowania, wnioskowania na podstawie pracy z mapą, rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci; rozwijanie umiejętności planowania i konstruowania gry planszowej; utrwalenie nazw środków transportu.     

NASZE PODRÓŻE:

 • rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego różnorodności; poszerzenie słownika dzieci o wyrażenia dotyczące nazw geograficznych: Antarktyda, Himalaje, czytanie globalne wyrazów las tropikalny, wydmy, piramidy, pustynia; uwrażliwienie na piękno fauny i flory; zachęcenia do odkrywania świata w trakcie oglądania prezentacji multimedialnej;
 • zapoznanie z ciekawostkami podróżniczymi, rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci; poznanie liter g, G; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej; czerpanie radości z samodzielnego czytania tekstu.
 • zapoznanie dzieci z położeniem biegunów północnego i południowego, poznanie środowiska życia Inuitów (zwanych Eskimosami), sposobem ich ubierania się, przemieszczania, budowania domów; zapoznanie z terminem polarnik, czytanie globalne wyrazów: polarnik, igloo, Inuita;
 • zapoznanie ze zwierzętami zamieszkującymi Arktykę i Antarktydę, rozwijanie zainteresowań światem zwierząt, rozwijanie słownictwa czynnego dzieci;
 • zapoznanie dzieci z położeniem równika, wzbogacanie słownictwa o wyrażenia: równik, Sahara, Afryka, Brazylia; poznanie nazw i wyglądu zwierząt żyjących w ciepłych rejonach świata, rozwijanie umiejętności czytania, poszerzenie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego zwierząt dziko żyjących; rozwijanie zdolności plastyczno-technicznych.

 

MALI ODKRYWCY:

 • wprowadzenie pojęcia dociekliwość rozumianego jako chęć dowiedzenia się i zrozumienia jak najwięcej; rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi i formułowania pytań; rozwijanie percepcji słuchowej dzieci; kształtowanie postawy ciekawości, otwartości i chęci poznawania oraz odwagi w zadawaniu pytań;
 • poznanie liter p, P, kształcenie umiejętności czytania prostych wyrazów wprowadzanych podczas zabaw, rozwijanie czynnego słownika dziecka; budzenie zaciekawienia zjawiskami zachodzącymi w otaczającym świecie i zachęcanie do zadawania pytań; uświadamianie znaczenia umiejętności współpracy w zespole;
 • wprowadzenie pojęcia astronauta; kształtowanie umiejętności rozwiązywania i tworzenia zadań tekstowych; rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji; pobudzanie ciekawości poznawczej dzieci;
 • poszerzanie zasobu słownika czynnego dzieci o pojęcia załoga, kapitan; kształcenie umiejętności utrzymania pulsu rytmicznego, rozwijanie wyobraźni twórczej;
 • poznanie nazw planet wchodzących w skład Układu Słonecznego; kształtowanie umiejętności planowania, realizacji działań i rozwiązywania problemów podczas prac konstrukcyjnych; pobudzanie myślenia i umiejętności wnioskowania podczas sytuacji badawczych, uświadamianie roli współpracy podczas wykonywania prac zespołowych.