Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY

SIŁY PRZYRODY- uświadomienie obecności i roli powietrza w życiu człowieka; rozumienie pojęcia czyste powietrze. Poszerzanie słownika czynnego o słowa: zawierucha, wicher, zefirek; rozumienie pojęć przyrodniczych. Odnajdywanie w otoczeniu kształtu koła; doskonalenie spostrzegawczości. Rozwijanie doświadczeń sensorycznych: aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych.

CZTERY ŻYWIOŁY- rozumienie znaczenia wody dla życia na Ziemi; uświadomienie potrzeby racjonalnego i oszczędnego gospodarowania wodą w codziennych sytuacjach, rozwijanie zainteresowań badawczych. Umiejętność postępowania w styczności z ogniem; nauka rozpoznawania niebezpieczeństwa; ćwiczenia w klasyfikowaniu i segregowaniu przedmiotów. Zdobywanie nowych doświadczeń z materiałem sypkim; rozwijanie zdolności kreowania obrazu z dostępnych materiałów przyrodniczych; ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z porażką.

WIELKA WYPRAWA- Rozróżnianie i nazywanie pojazdów powietrznych; kształtowanie postawy akceptacji siebie i swoich emocji. Rozwijanie kompetencji językowych; ćwiczenie umiejętności budowania wypowiedzi z użyciem przymiotników. Nabywanie zdolności matematycznych podczas zabaw z kodowaniem. Rozwijanie umiejętności odtwarzania rytmu i melodii głosem i ruchem; rozwijanie zamiłowania do śpiewu i zabaw rytmicznych. Zapoznanie z pojęciem maska karnawałowa; rozwijanie pomysłowości i kreatywności podczas przygotowania maski.

NASZE PODRÓZE- Poznanie zwodu fryzjera oraz podmiotów używanych podczas pracy. Wzbogacenie słownictwa o wyrazy związane z karnawałem; ćwiczenie uważnego słuchania poleceń i stosowania się do  nich. Nazywanie dekoracji karnawałowych i odróżnianie ich kształtów; kształtowanie wyobraźni przestrzennej. Dostrzeganie zmian charakteru muzyki; dostosowanie ruchów tanecznych do tempa. Pobudzanie ekspresji wzrokowej o dotykowej.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH - Tworzenie rytmicznego układu według wzoru.  Określanie położenia: wysoko, nisko, wyżej, niżej, najwyżej, najniżej. Dostrzeganie różnic w wielkości i długości warzyw. Określanie cech wielkościowych (mały, duży, mniejszy, większy) i ilościowych (mało, dużo, więcej, mniej). Rozumienie określenia para. Kształcenie umiejętności układania elementów w szeregu, dobierania w pary. Rozwijanie umiejętności liczenia; posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 7. Rozwijanie  umiejętności porównywania elementów przez nakładanie ich na siebie. Kształtowanie umiejętności tworzenia prostych kompozycji geometrycznych z gotowych elementów.

KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – zabawy ruchowe z elementem biegu, czworakowania, równowagi, skoku i rzutu. Zabawy orientacyjno – porządkowe, ruchowe ze śpiewem oraz naśladowcze.