Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY

SIŁY PRZYRODY- uświadomienie obecności i roli powietrza w życiu człowieka; rozumienie pojęcia czyste powietrze. Poszerzanie słownika czynnego o słowa: zawierucha, wicher, zefirek; rozumienie pojęć przyrodniczych. Odnajdywanie w otoczeniu kształtu koła; doskonalenie spostrzegawczości. Rozwijanie doświadczeń sensorycznych: aktywne uczestnictwo w zabawach ruchowych.

CZTERY ŻYWIOŁY- rozumienie znaczenia wody dla życia na Ziemi; uświadomienie potrzeby racjonalnego i oszczędnego gospodarowania wodą w codziennych sytuacjach, rozwijanie zainteresowań badawczych. Umiejętność postępowania w styczności z ogniem; nauka rozpoznawania niebezpieczeństwa; ćwiczenia w klasyfikowaniu i segregowaniu przedmiotów. Zdobywanie nowych doświadczeń z materiałem sypkim; rozwijanie zdolności kreowania obrazu z dostępnych materiałów przyrodniczych; ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z porażką.

WIELKA WYPRAWA- Rozróżnianie i nazywanie pojazdów powietrznych; kształtowanie postawy akceptacji siebie i swoich emocji. Rozwijanie kompetencji językowych; ćwiczenie umiejętności budowania wypowiedzi z użyciem przymiotników. Nabywanie zdolności matematycznych podczas zabaw z kodowaniem. Rozwijanie umiejętności odtwarzania rytmu i melodii głosem i ruchem; rozwijanie zamiłowania do śpiewu i zabaw rytmicznych. Zapoznanie z pojęciem maska karnawałowa; rozwijanie pomysłowości i kreatywności podczas przygotowania maski.

NASZE PODRÓZE- Poznanie zwodu fryzjera oraz podmiotów używanych podczas pracy. Wzbogacenie słownictwa o wyrazy związane z karnawałem; ćwiczenie uważnego słuchania poleceń i stosowania się do  nich. Nazywanie dekoracji karnawałowych i odróżnianie ich kształtów; kształtowanie wyobraźni przestrzennej. Dostrzeganie zmian charakteru muzyki; dostosowanie ruchów tanecznych do tempa. Pobudzanie ekspresji wzrokowej o dotykowej.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH - Tworzenie rytmicznego układu według wzoru.  Określanie położenia: wysoko, nisko, wyżej, niżej, najwyżej, najniżej. Dostrzeganie różnic w wielkości i długości warzyw. Określanie cech wielkościowych (mały, duży, mniejszy, większy) i ilościowych (mało, dużo, więcej, mniej). Rozumienie określenia para. Kształcenie umiejętności układania elementów w szeregu, dobierania w pary. Rozwijanie umiejętności liczenia; posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 7. Rozwijanie  umiejętności porównywania elementów przez nakładanie ich na siebie. Kształtowanie umiejętności tworzenia prostych kompozycji geometrycznych z gotowych elementów.

KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – zabawy ruchowe z elementem biegu, czworakowania, równowagi, skoku i rzutu. Zabawy orientacyjno – porządkowe, ruchowe ze śpiewem oraz naśladowcze.