Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc listopad

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

DLA GRUPY VII „BIEDRONKI”:

Nasza mała ojczyzna:

- poznanie nazwy kraju, rozwijanie umiejętności językowych: budowanie wypowiedzi poprawnej stylistycznie, wzbogacanie słownika dzieci o wyrażenia: ojczyzna, mała ojczyzna; doskonalenie umiejętności pamięciowego opanowania swojego adresu: miejscowość, nazwa ulicy (osiedla), numer domu (bloku, mieszkania); rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, globalne czytanie wyrazów: mapa, Polska, dom; rozwijanie sprawności manualnej podczas rysowania na dany temat,

- zapoznanie z literami d, D; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej; czerpanie radości z samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów,

- doskonalenie umiejętności dokładnego liczenia, dodawania elementów; poznanie zasad funkcjonowania urzędu miejskiego, pracy burmistrza, obejrzenie siedziby władz miejskich; kształtowanie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania; kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych; doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji,

- utrwalenie nazwy własnej miejscowości, herbu i położenia na mapie Polski; kształtowanie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw obiektów charakterystycznych dla swojej miejscowości (domów w stylu świder- majer),

- zapoznanie z wyglądem strojów regionalnych, kształtowanie tożsamości narodowej poprzez pielęgnowanie tradycji regionalnych, budzenie świadomości narodowej dzięki poznawaniu folkloru, identyfikowanie się z regionem

Polska- moja ojczyzna:

- poznanie historii powstania państwa polskiego na podstawie legendy „O Lechu i orle białym”, kształtowanie szacunku do własnego państwa, kształtowanie postaw patriotycznych; rozwijanie zainteresowań historią kraju,

- poznanie polskich symboli narodowych (godło, hymn, flaga), kształtowanie umiejętności przyjmowania odpowiedniej postawy podczas śpiewania hymnu państwowego, rozwijanie poczucia tożsamości z krajem ojczystym; rozwijanie pamięci słuchowej podczas zapamiętywania słów wiersza; rozwijanie słownictwa dzieci, rozwijanie zainteresowań słowem drukowanym oraz umiejętności globalnego odczytywania wyrazów,

- kształtowanie umiejętności przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, ustalanie stałości liczby elementów w zbiorze; rozwijanie umiejętności współpracy; poznanie nazw kolejnych stolic Polski, rozwijanie szacunku do własnego kraju,

- przybliżenie wiadomości o sławnych Polakach, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,

- zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości; kształtowanie miłości i szacunku do symboli narodowych

Moje hobby:

- rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat, poszerzanie słownictwa czynnego dzieci; rozumienie pojęcia wyobraźnia; wyrabianie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi, stosowania spójników i przyimków,

- poznanie liter e, E; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z samodzielnego odczytywania sylab i krótkich wyrazów; wyrabianie umiejętności poprawnego formułowania wypowiedzi i stosowania poprawnych form fleksyjnych,

- wprowadzenie cyfry 3, doskonalenie umiejętności przeliczania; rozwijanie sprawności grafomotorycznej dzieci; rozbudzanie zainteresowań przyrodniczo-technicznych, rozwijanie wyobraźni podczas tworzenia prac plastycznych,

- ćwiczenia wyrabiające słuch wysokościowy; rozwijanie umiejętności rytmicznych i wokalnych dzieci oraz ich słuchu muzycznego; wdrażanie do estetycznego poruszania się przy muzyce, przyjmowania odpowiedniej postawy ciała podczas tańca,

- doskonalenie umiejętności posługiwania się kilkoma kolorami farb, rozwijanie sprawności manualnej, pomysłowości i inwencji twórczej; wdrażanie do dokładności i estetycznego wykonania pracy, kształtowanie nawyku utrzymania ładu i porządku wokół siebie; uwrażliwienie na piękno jesiennej przyrody

Ulubione zajęcia:

- rozwijanie wyobraźni dzieci i umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozumienie pojęć: zdanie prawdziwe, zdanie fałsz,

- poznanie liter u, U; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej

oraz głoskowej, doskonalenie umiejętności samodzielnego odczytywania sylab oraz krótkich wyrazów;

rozwijanie umiejętności układania zdań z określonym wyrażeniem,

-  doskonalenie umiejętności badania i porównywania liczebności zbiorów, wprowadzenie znaku matematycznego =; rozwijanie umiejętności odczytywania działań matematycznych; wdrażanie do szanowania cudzej własności, rozwijanie umiejętności dzielenia się zabawkami,

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty co dziennego użytku; rozwijanie słuchu muzycznego, umiejętności rytmicznych i wokalnych dzieci, doskonalenie poczucia rytmu; rozwijanie umiejętności i śpiewania dźwięku wyższego lub niższego od podanego,

- rozwijanie umiejętności projektowania i planowania pracy; rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia, postaw twórczych; wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samodzielnie wykonanego zadania

Projekt badawczy "Pieniądze":

- budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka,

- budowanie wiedzy na temat historii pieniądza i szeroko pojętej edukacji ekonomicznej,

- łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu domowego niezbędnego do utrzymania rodziny,

- kształtowanie nawyków racjonalnego gospodarowania pieniędzmi,

- wzbogacanie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z pieniędzmi i ich produkcją,

- rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z samodzielnie przeprowadzonych eksperymentów i doświadczeń,

- porównywanie sposobu wytwarzania pieniędzy dawniej i obecnie,

- stosowanie w praktyce słów awers, rewers,

- zrozumienie potrzeby oszczędzania, poznanie sposobu przetrzymywania pieniędzy,

- zapoznanie z instytucją użyteczności publicznej jaką jest bank,

- nazywanie i klasyfikowanie produktów ze względu na miejsce ich zakupu (sklepy),

- rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się pieniędzmi w sytuacjach wymiany: kupno- sprzedaż