Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc grudzień

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

DLA GRUPY VII „BIEDRONKI”

NADCHODZI ZIMA:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania, wnioskowania, oceny postępowania bohaterów; poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie odpowiedzialność; rozwijanie procesów myślowych (pamięć, uwaga dowolna);
 • poznanie liter k, K; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów; rozwijanie sprawności manualnej, sprawne operowanie przyborami plastycznymi;
 • wprowadzenie cyfry 4, doskonalenie umiejętności przeliczania; rozwijanie pamięci dowolnej, umiejętności modulowania głosu; dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, rozumienie pojęć śnieg i szron;
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania muzyki, doskonalenie umiejętności reagowania na sygnał słuchowy; zapoznanie z tematem pomagania zwierzętom w okresie zimowym, czytanie globalne wyrazów: sarna, lizawka, pokarm dla ptaków;
 • rozwijanie umiejętności dopasowania odpowiedniego ubrania do pory roku i pogody; kształtowanie nawyku dbania o swoje zdrowie; rozwijanie umiejętności posługiwania się materiałem plastycznym, komponowania, ozdabiania, a także poczucia smaku i estetyki.

 

CORAZ ZIMNIEJ:

 • poznanie różnych sposobów ogrzewania mieszkań w okresie zimy, zwrócenie uwagi na ekologiczne sposoby pozyskiwania ciepła; globalne czytanie wyrazów: kaloryfer, kominek, piec, drewno, kotłownia, solary;
 • poznanie liter y, Y; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów; rozumienie konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na lodzie;
 • poznanie sposobu pomiaru ciepła – zapoznanie z działaniem termometru; wprowadzenie cyfry 5, doskonalenie umiejętności dokładnego przeliczania; rozwijanie sprawności grafomotorycznej dzieci; poznanie znaczenia hodowli owiec, sposobu wykorzystania wełny; rozwijanie umiejętności układania historyjki obrazkowej oraz jej opowiadania;
 • poznanie sposobu przystosowania się zwierząt leśnych do warunków atmosferycznych (grubsze futro oraz zmiana zabarwienia sierści); rozwijanie umiejętności czytania globalnego wyrazów: lis, sarna, sowa; rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wzbogacanie słownictwa dzieci.

 

ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA:

 • kształtowanie uczucia życzliwości i chęci pomagania innym; rozwijanie umiejętności językowych, budowanie wypowiedzi poprawnej pod względem stylistycznym; wzbogacanie słownika dzieci o wyrażenia życzliwość i dobro;
 • zapoznanie ze zwyczajami świąt Bożego Narodzenia i rolą Świętego Mikołaja, budzenie świątecznego nastroju w grupie, rozwijanie poczucia współgospodarza sali, odpowiedzialności za świąteczny wystrój; wzbogacanie słownictwa dzieci o słowa lampiony, girlandy; rozwijanie sprawności manualnej oraz pomysłowości i inwencji twórczej dzieci;
 • rozwijanie wrażliwości, czerpanie radości z możliwości obdarowania bliskich osób własnoręcznie wykonanym prezentem; rozwijanie sprawności manualnych, pomysłowości, wyobraźni i poczucia estetyki;
 • podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych – kolędowanie, poszerzenie słownictwa dzieci o pojęcia: kolęda, pastorałka; poznanie zwyczajów bożonarodzeniowych: przygotowanie 12 potraw na Wigilię, dzielenie się opłatkiem, przygotowanie dodatkowego nakrycia dla niespodziewanego gościa, układanie sianka pod obrusem; podawanie nazw niektórych potraw                                                                                                                                                                                            

ŚWIĄTECZNY CZAS:

 • zapoznanie z warsztatem pracy aktora; kształtowanie pewności siebie, nabywanie umiejętności wcielania się w określoną rolę; rozwijanie wyobraźni i fantazji dzieci, budzenie wiary we własne siły;
 • poszerzenie słownictwa związanego z teatrem o pojęcia: reżyser, scenografia, sufler, kostiumograf; czytanie globalne wyrazów: teatr, scena, aktor, kurtyna, widownia, garderoba; rozwijanie artystycznych zainteresowań i zdolności dzieci;
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole (współpraca i współdecydowanie), posługiwania się różnorodnym materiałem plastycznym; rozwijanie poczucia rytmu, stwarzanie sytuacji do rytmicznej gry na instrumentach.