Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

DOBRO - Poznanie oznak zimy; umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy; dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw zimowych. Kształtowanie umiejętności odróżniania fałszu od prawdy; uświadomienie konieczności niesienia zimą pomocy ptakom. Nazywanie i odróżnianie figur geometrycznych; ćwiczenie sprawności manualnej podczas wycinania figur geometrycznych. Rozwijanie słuchu i poczucia rytmu; umiejętność tańca krokiem dostawnym; wyzwalanie ekspresji twórczej.

CORAZ ZIMNIEJ - Uświadamianie konieczności pomocy zwierzętom leśnym podczas zimy; kształtowanie umiejętności bycia dobrym poprzez  dokarmianie zwierząt zimą. Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; nabywanie i rozróżnianie pokarmu odpowiedniego dla ptaków; uwrażliwianie na potrzeby zwierząt zimą. Wymienienie sposobów ochrony psa przed zimnem podczas spaceru; rozwijanie umiejętności przeliczania; nabywanie poczucia odpowiedzialności za pupila. Poznanie pojęć zamrażanie i roztapianie; określanie nasycenia barw z użyciem przymiotników jasny/ciemny.

MIŁOŚĆ- Sposoby wyróżnia miłości; kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych; czekanie na swoją kolej podczas rozmowy. Zapoznanie z zawodem i pracą listonosza; określanie sytuacji/okazji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami; nabywanie umiejętności składania życzeń. Zdobywanie umiejętności szacowania pojemności; nabywanie sprawności w pracach gospodarczych. Rozwijanie ekspresji ruchowej. Utrwalanie podstawowych kolorów; usprawnianie zdolności manualnych podczas przygotowania ozdób na choinkę; czerpanie przyjemności z obdarowywania prezentami.

WESOŁYCH ŚWIĄT- Odczytywanie sygnałów niewerbalnych- ton głosu, gesty, wyraz twarzy jako podstawa do rozpoznawania emocji; nazywanie emocji. Przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja; utrwalanie nazw części ciała. Przeliczanie w dostępnym zakresie; składanie obrazka z części; kultywowanie zwyczaju świątecznego spotkania rodziny. Poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej; śpiewanie kolęd umiarkowanym głosem. Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem; umiejętność tworzenia prezentów.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH - Tworzenie rytmicznego układu według wzoru.  Określanie położenia: wysoko, nisko, wyżej, niżej, najwyżej, najniżej. Dostrzeganie różnic w wielkości i długości warzyw. Określanie cech wielkościowych (mały, duży, mniejszy, większy) i ilościowych (mało, dużo, więcej, mniej). Rozumienie określenia para. Kształcenie umiejętności układania elementów w szeregu, dobierania w pary. Rozwijanie umiejętności liczenia; posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3. Rozwijanie  umiejętności porównywania elementów przez nakładanie ich na siebie. Kształtowanie umiejętności tworzenia prostych kompozycji geometrycznych z gotowych elementów.

KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – zabawy ruchowe z elementem biegu, czworakowania, równowagi, skoku i rzutu. Zabawy orientacyjno – porządkowe, ruchowe ze śpiewem oraz naśladowcze.