Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

DOBRO - Poznanie oznak zimy; umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy; dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw zimowych. Kształtowanie umiejętności odróżniania fałszu od prawdy; uświadomienie konieczności niesienia zimą pomocy ptakom. Nazywanie i odróżnianie figur geometrycznych; ćwiczenie sprawności manualnej podczas wycinania figur geometrycznych. Rozwijanie słuchu i poczucia rytmu; umiejętność tańca krokiem dostawnym; wyzwalanie ekspresji twórczej.

CORAZ ZIMNIEJ - Uświadamianie konieczności pomocy zwierzętom leśnym podczas zimy; kształtowanie umiejętności bycia dobrym poprzez  dokarmianie zwierząt zimą. Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; nabywanie i rozróżnianie pokarmu odpowiedniego dla ptaków; uwrażliwianie na potrzeby zwierząt zimą. Wymienienie sposobów ochrony psa przed zimnem podczas spaceru; rozwijanie umiejętności przeliczania; nabywanie poczucia odpowiedzialności za pupila. Poznanie pojęć zamrażanie i roztapianie; określanie nasycenia barw z użyciem przymiotników jasny/ciemny.

MIŁOŚĆ- Sposoby wyróżnia miłości; kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych; czekanie na swoją kolej podczas rozmowy. Zapoznanie z zawodem i pracą listonosza; określanie sytuacji/okazji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami; nabywanie umiejętności składania życzeń. Zdobywanie umiejętności szacowania pojemności; nabywanie sprawności w pracach gospodarczych. Rozwijanie ekspresji ruchowej. Utrwalanie podstawowych kolorów; usprawnianie zdolności manualnych podczas przygotowania ozdób na choinkę; czerpanie przyjemności z obdarowywania prezentami.

WESOŁYCH ŚWIĄT- Odczytywanie sygnałów niewerbalnych- ton głosu, gesty, wyraz twarzy jako podstawa do rozpoznawania emocji; nazywanie emocji. Przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja; utrwalanie nazw części ciała. Przeliczanie w dostępnym zakresie; składanie obrazka z części; kultywowanie zwyczaju świątecznego spotkania rodziny. Poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej; śpiewanie kolęd umiarkowanym głosem. Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem; umiejętność tworzenia prezentów.

KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH - Tworzenie rytmicznego układu według wzoru.  Określanie położenia: wysoko, nisko, wyżej, niżej, najwyżej, najniżej. Dostrzeganie różnic w wielkości i długości warzyw. Określanie cech wielkościowych (mały, duży, mniejszy, większy) i ilościowych (mało, dużo, więcej, mniej). Rozumienie określenia para. Kształcenie umiejętności układania elementów w szeregu, dobierania w pary. Rozwijanie umiejętności liczenia; posługiwanie się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3. Rozwijanie  umiejętności porównywania elementów przez nakładanie ich na siebie. Kształtowanie umiejętności tworzenia prostych kompozycji geometrycznych z gotowych elementów.

KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – zabawy ruchowe z elementem biegu, czworakowania, równowagi, skoku i rzutu. Zabawy orientacyjno – porządkowe, ruchowe ze śpiewem oraz naśladowcze.