Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno- wychowawcze na miesiąc czerwiec

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC

DLA GRUPY VII „BIEDRONKI”

Lato- czas zabawy:

-wprowadzenie pojęcia szczęście rozumianego jako odczuwanie radości z życia; kształtowanie postawy otwartości, zadowolenia w relacjach z ludźmi; uświadamianie sobie, że każdy człowiek przeżywa różne emocje,

-poszerzanie słownika dzieci o pojęcia związane ze słońcem, światłem; doskonalenie umiejętności czytania; rozwijanie logicznego myślenia; stwarzanie możliwości do precyzyjnego wyrażania swoich myśli; podnoszenie poczucia własnej wartości,

- zapoznanie z popularnymi roślinami łąkowymi; doskonalenie umiejętności sprawnego dodawania i odejmowania oraz kodowania i dekodowania informacji; stwarzanie możliwości do uświadamiania sobie przez dzieci, czym jest szczęście i w jaki sposób przeżywają je różne osoby,

- kształtowanie wrażliwości muzycznej na barwę dźwięku i rytm; uświadamianie znaczenia małych zwierząt dla środowiska oraz konieczności ich ochrony,

- poznanie sposobu wykonania różnych zwierząt z wykorzystaniem koła; kształtowanie sprawności manualnej, grafomotorycznej, umiejętności komponowania elementów oraz myślenia przyczynowo- skutkowego; uświadamianie różnorodności gatunkowej łąki jako jednego z ekosystemów; dostrzeganie elementów przyrodniczych jako źródła doznań estetycznych

Idzie lato przez świat:

-wprowadzenie nazw roślin i zwierząt zamieszkujących staw; kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci; uświadamianie znaczenie i roli stawu dla życia zwierząt i człowieka,

- poszerzanie słownika czynnego dzieci o pojęcia związane z zawodem pszczelarza; rozwijanie umiejętności budowania logicznej i poprawnej wypowiedzi oraz argumentowania swojego zdania; uświadamianie znaczenia pszczół w produkcji zdrowej żywności i dla środowiska przyrodniczego,

- wprowadzenie pojęć pszczoła miodna, pszczoła murarka; poznanie życia i zwyczajów pszczół; rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania, porządkowania zgodnie z rosnącą liczbą elementów; uświadamianie konieczności pomagania owadom podczas upałów,

- rozwijanie umiejętności różnicowania rytmu i ilustrowania go za pomocą ruchu; stwarzanie możliwości do współdziałania i współpracy,

- poznanie możliwości, jakie daje malowanie na folii; kształtowanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw plastycznych i konstrukcyjnych; utrwalenie nazw miesięcy i pór roku; budzenie zaciekawienia zjawiskami przyrodniczymi związanymi z pogodą; uświadamianie znaczenia szczęścia dla wszystkich istot żywych

Żegnamy przedszkole:

- wprowadzenie pojęcia rozwaga rozumianego jako umiejętność realnego oceniania sytuacji i właściwego zachowania się w niej; kształtowanie umiejętności oceny działania; wdrażanie do bezpiecznego zachowania; uświadamianie konieczności refleksji nad swoim zachowaniem,

- zapoznanie z nazwami największych polskich jezior, wprowadzenie nazw polskich jezior do czytania globalnego; doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej i umiejętności czytania; rozwijanie logicznego myślenia; dawanie możliwości współdziałania i współpracy podczas zabaw,

- wprowadzenie nazw gór (Tatry, Bieszczady); doskonalenie umiejętności przeliczania, kodowania i dekodowania informacji; uświadamianie konieczności rozważnego zachowania się podczas wędrówek po górach,

- doskonalenie umiejętności realizowania podanych rytmów, rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci; uwrażliwianie na walory estetyczne krajobrazu nadmorskiego,

- poznanie różnorodnych możliwości wykorzystania papieru do konstruowania i komponowania prac plastycznych; rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej; stwarzanie możliwości do podejmowania współpracy podczas działań twórczych.

Do widzenia!:

-  rozwijanie umiejętności logicznego i zrozumiałego wypowiadania się na temat swoich odczuć; kształtowanie postawy otwartości i życzliwości w stosunku do nowo poznawanych osób; budzenie zaciekawienia tematem szkoły,

- doskonalenie umiejętności czytania – utrwalanie liter drukowanych i pisanych; rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej, koncentracji uwagi; stwarzanie okazji do mówienia o swoich emocjach i uświadomienia, że każdy je przeżywa,

- rozwijanie umiejętności tworzenia fabuły, np. gry planszowej; rozwijanie umiejętności precyzyjnego odmierzania, przeliczania, kodowania i dekodowania informacji podczas konstruowania gry; stwarzanie okazji do planowania działań i ich przeprowadzenia w zespole,

-  rozwijanie poczucia rytmu; utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach; uświadamianie znaczenia rozważnego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych,

- rozwijanie logicznego myślenia podczas pracy według instrukcji; doskonalenie sprawności manualnej podczas wypychania, składania i sklejania; uświadamianie znaczenia wartości jako norm wyznaczających kierunek aktywności społecznej