Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na luty 2024

1. KARNAWAŁ – CZAS ZABAW: Karnawałowe tradycje – wzbogacanie wiedzy na temat polskich tradycji. zapoznanie z tradycjami związanymi z obchodami karnawału w Polsce; wdrażanie do słuchania tekstu literackiego ze zrozumieniem; Karnawałowe skojarzenia – tworzenie mapy myśli, kształtowanie poczucia rytmu; czerpanie radości ze wspólnej zabawy; Rodzaje balonów – rozmowa inspirowana fotografiami; tworzenie okazji do zabaw ruchowych i dydaktycznych z wykorzystaniem balonów; Papierowe serpentyny – zabawy matematyczne wspomagające zrozumienie stałości długości; Jak zostałem piratem? – rozmowa inspirowana historyjką obrazkową, wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się na jego temat; Bale w karnawale – zabawa doskonaląca umiejętność liczenia i spostrzegawczość wzrokową; zapoznanie ze zwyczajem obchodzenia karnawału w Brazylii; Karnawałowy pióropusz – wykonanie ozdobnej opaski na głowę; „Bale w karnawale” – rozmowa inspirowana treścią piosenki; zapoznanie ze specyfiką balów organizowanych w karnawale;


2. PROJEKT DOOKOŁA POLSKI: UKRAINA, CZECHY I SŁOWACJA: wymienianie wszystkich sąsiadów Polski, odnajdywanie ich na mapie; utworzenie kącika tematycznego w sali, wzbogacanie go o pamiątki przyniesione przez dzieci; Nauka podstawowych zwrotów związanych ze świętem: Happy Valentine’s Day, Heart, Kiss, Cupid, I love you,; prezentacja multimedialna, zapoznanie z tradycyjnymi obchodami święta oraz krajami anglojęzycznymi w których jest ono obchodzone : Wielka Brytania, USA; Zabawy tematyczne: "Cupid", Wykonanie kart Walentynkowych zorganizowanie „Poczty Walentynkowej; prezentacja symboli narodowych (flaga, godło, hymn), kolorowanie flagi Ukrainy, nauka prostych zwrotów w języku ukraińskim; praca plastyczna „Mój przyjaciel z Ukrainy” – zachęcanie do rozwijania motoryki małej; stworzenie kącika z literatura dziecięcą ukraińską, budowanie flagi ukraińskiej z wykorzystaniem różnych klocków; „Rukawyczka” – bajka ukraińska, praca z usłyszanym tekstem; malowanie farbami flagi czeskiej; „Bajki z dzieciństwa rodziców” – zapoznanie z bajkami produkcji czechosłowackiej, np. Krecik, Sąsiedzi, Rozbójnik Rumcajs, Bajki z mchu i paproci; wspólne wykonanie czeskiego knedla; „Jak wężowi urodziły się młode, a Cieszko je ratował” – zabawa dydaktyczna, rozwijanie prawidłowego formułowania wypowiedzi; poznanie podstawowych informacji dotyczących Słowacji: stolica, zabytki i atrakcje, symbole narodowe, strój ludowy, kuchnia zabawa dydaktyczna „Tik tak opowieść o czasie” – wysłuchanie bajki słowackiej


3. ZIMOWE POTRZEBY PTAKÓW: teatrzyk sylwet według utworu T. Fiutowskiej „Śniadanie wróbli” - rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą; rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej; słuchanie wiersza F. Kobryńczuka „Wróbelek” - uświadamianie konieczności dokarmiania ptaków zimą; rozwijanie sprawności manualnej; zabawa dydaktyczna „Zabawki o ptakach” – rozwijanie mowy i myślenia; Zabawy przy piosence „Ptasi bar” – rozwijanie poczucia rytmu; zabawa dydaktyczna „Pomagamy ptakom” – usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz rozwijanie słuchu fonematycznego; „Nasza ptaki” – wykonanie pracy przestrzennej z tektury i gałązek; rozwijanie sprawności manualnej i twórczej, korzystanie w pracy plastycznej z materiału naturalnego; historyjka obrazkowa „Pomagamy ptakom” – rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;


4. SIĘGAJ ŚMIAŁO PO MARZENIA: „Marzeniom na ratunek!” – wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego; „Gwiazdka z nieba” – rozwijanie sprawności w zakresie motoryki duże; Wyścig po marzenie – doskonalenie umiejętności dodawania; szukanie odpowiedzi na pytanie, czym są dziecięce marzenia i jak można je zrealizować; Misja Apollo 11 – przekazanie ciekawostek naukowych; „Bilet do marzeń” – rozwijanie umiejętności porównywania długości, rozwijanie kompetencji matematycznych; Statek kosmiczny – zabawa rozwijająca twórcze myślenie i umiejętność współpracy, kształtowanie kompetencji społecznych; rozwijanie sprawności fizycznej; „Marzenia o podróżach” – wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego; Pamiątki z plecaka – zabawa rozwijająca ekspresję słowno-ruchową; Mam marzenie – rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi w oparciu o ilustracje; doskonalenie kompetencji językowych; wspieranie rozwoju mowy; Kiedyś urosnę – zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność reagowania na sygnał dźwiękowy. rozwijanie sprawności fizycznej; „Goldfish” – zabawa językowa w ruchu; „Dziecięce marzenia” – wysłuchanie piosenki i rozmowa inspirowana jej treścią; Kolorowe marzenia – zabawa ruchowa rozwijająca precyzję ruchów i kreatywne myślenie; podsumowanie wiadomości na temat dziecięcych marzeń;

 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH :
Ćwiczenia oddechowe.
Ćwiczenia logopedyczne.
Rozmowy indywidualne na dowolny temat.
Czytanie książek, czasopism.
Kolorowanie.
Rysowanie farbami, kredkami.
Wcinanie nożyczkami, wydzieranie z papieru.
Układanie puzzli, gry dydaktyczne.
Układanie obrazka z fragmentów.
Konstruowanie z klocków na temat dowolny