Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - grudzień 2022

1. NADCHODZI ZIMA: poznanie nowej wartości „cierpliwość”; rozpoznawanie i nazwanie sytuacji, w których trzeba być cierpliwym; kształtowanie pozytywnych cech charakteru; poznanie wyglądu różnych płatków śniegowych; kształtowanie umiejętności spostrzegania i szybkiego podejmowania decyzji; rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę; poznanie struktury utworu muzycznego (piosenki); rozwijanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej; nauka rozpoznawanie części piosenek (zwrotka, refren); poznanie sposobów ochrony przed zimnem; rozwijanie umiejętności rozpoznawania odzieży i podawania ich nazw.
2. ZWIERZĘTA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO ZIMY: poznawanie sytuacji, w których wymagana jest cierpliwość; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; : wzbogacanie wiedzy przyrodniczej – zimowe mieszkania zwierząt; budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie; Utrwalanie wiadomości na temat zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy; : „Orzeszki wiewiórki” – zabawy matematyczne połączone z wykonywaniem ćwiczenia. Określanie cech wielkości: mały, duży, większy, mniejszy. Liczenie w zakresie 5. Porównywanie liczebności: tyle samo, więcej mnie, o 1 więcej, o 1 mniej; słuchanie utworu „Niedźwiedź szuka mieszkania” – rozumienie określeń: dziupla, gawra, kopczyk z liści; posługiwanie się nazwami zwierząt; ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej – usprawnianie ruchomych narządów mowy: warg, języka, policzków oraz podniebienia miękkiego i języczka gardłowego; „Jeż” – rysowanie pod dyktando w oparciu o wiersz E. Pyczek – wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania; samodzielne rysowanie podobizny jeża.
3. ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA: poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów; rozwijanie mowy komunikatywnej i myślenia przyczynowo skutkowego; pokazanie, jak przyjemne może być obdarowywanie innych; wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia; wzbogacenie wiedzy przyrodniczej; rozwijanie umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i szyszek; prezentacja swoich umiejętności przed rodzicami i zgromadzonymi gości; wdrażanie do właściwego zachowania się na scenie; wykonywanie piosenek i wierszyków wspólnie z całą grupą; poznanie roli światła w życiu człowieka nazw różnych urządzeń wytwarzających światło; rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk.
4. ULUBIONE ZAJĘCIA: poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym; kształtowanie postawy życzliwości; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków; ukazanie mocy jaką ma dobroć płynąca prosto z serca; poznanie cech wiatru; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej; zapoznanie z pojęciem „rytmu” w matematyce, kształtowanie poczucia rytmu; doskonalenie umiejętności liczenia; poznanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania; rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu; poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych; doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej; rozwijanie motoryki małej; wdrażanie do zgodnej współpracy w grupach podczas wykonywania pracy plastycznej i dzielenia się materiałami.