Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze - grudzień 2022

1. NADCHODZI ZIMA: poznanie nowej wartości „cierpliwość”; rozpoznawanie i nazwanie sytuacji, w których trzeba być cierpliwym; kształtowanie pozytywnych cech charakteru; poznanie wyglądu różnych płatków śniegowych; kształtowanie umiejętności spostrzegania i szybkiego podejmowania decyzji; rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę; poznanie struktury utworu muzycznego (piosenki); rozwijanie wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej; nauka rozpoznawanie części piosenek (zwrotka, refren); poznanie sposobów ochrony przed zimnem; rozwijanie umiejętności rozpoznawania odzieży i podawania ich nazw.
2. ZWIERZĘTA PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO ZIMY: poznawanie sytuacji, w których wymagana jest cierpliwość; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; : wzbogacanie wiedzy przyrodniczej – zimowe mieszkania zwierząt; budowanie wypowiedzi poprawnej gramatycznie; Utrwalanie wiadomości na temat zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy; : „Orzeszki wiewiórki” – zabawy matematyczne połączone z wykonywaniem ćwiczenia. Określanie cech wielkości: mały, duży, większy, mniejszy. Liczenie w zakresie 5. Porównywanie liczebności: tyle samo, więcej mnie, o 1 więcej, o 1 mniej; słuchanie utworu „Niedźwiedź szuka mieszkania” – rozumienie określeń: dziupla, gawra, kopczyk z liści; posługiwanie się nazwami zwierząt; ćwiczenia z zakresu profilaktyki logopedycznej – usprawnianie ruchomych narządów mowy: warg, języka, policzków oraz podniebienia miękkiego i języczka gardłowego; „Jeż” – rysowanie pod dyktando w oparciu o wiersz E. Pyczek – wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania; samodzielne rysowanie podobizny jeża.
3. ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA: poznanie pojęcia „dobroczynność” na podstawie różnych przykładów; rozwijanie mowy komunikatywnej i myślenia przyczynowo skutkowego; pokazanie, jak przyjemne może być obdarowywanie innych; wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia; wzbogacenie wiedzy przyrodniczej; rozwijanie umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i szyszek; prezentacja swoich umiejętności przed rodzicami i zgromadzonymi gości; wdrażanie do właściwego zachowania się na scenie; wykonywanie piosenek i wierszyków wspólnie z całą grupą; poznanie roli światła w życiu człowieka nazw różnych urządzeń wytwarzających światło; rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk.
4. ULUBIONE ZAJĘCIA: poznanie dobroci jako wartości niosącej szczęście innym; kształtowanie postawy życzliwości; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków; ukazanie mocy jaką ma dobroć płynąca prosto z serca; poznanie cech wiatru; rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej; zapoznanie z pojęciem „rytmu” w matematyce, kształtowanie poczucia rytmu; doskonalenie umiejętności liczenia; poznanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania; rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu; poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych; doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej; rozwijanie motoryki małej; wdrażanie do zgodnej współpracy w grupach podczas wykonywania pracy plastycznej i dzielenia się materiałami.