Informacja dla Rodziców

26 marca, 2021

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, w dniach 27 marca – 9 kwietnia zamknięte zostaną żłobki i przedszkola.  Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.