Zawieszenie zajęć do 15 maja 2020 r.

5 maja, 2020

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w porozumieniu Organem Prowadzącym zajęcia w Przedszkolu nr 338 “Sosnowa Stacyjka” zostały zawieszone od 6 maja 2020r.  do 15 maja 2020 r.; zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) z  powodu konieczności dostosowania placówki do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej  i Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązujących w czasie epidemii COVID-19.