Rekrutacja 2019/2020 informacja dot. dzieci zakwalifikowanych

12 kwietnia, 2019

W terminie od 10 kwietnia 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r. rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Potwierdzenie woli zapisu rodzic może składać osobiście w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane
lub elektronicznie, po zalogowaniu się na konto kandydata. Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu przez rodzica jest
wystarczające i nie wymaga złożenia w przedszkolu “papierowego” druku.

Procedura odwoławcza rozpoczyna się od 24 kwietnia od godz. 12.00, po opublikowaniu list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.