Procedury bezpieczeństwa

W załączonych dokumentach znajdują się procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu nr 338 “Sosnowa Stacyjka” wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola Nr 338 w Warszawie.

System bezpieczeństwa w Przedszkolu 338 2019

Instrukcja Alarmowa

Poniżej zamieszczamy również dokument pn. „BEZPIECZNA SZKOŁA. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i  cyfrowego uczniów” stanowiący zbiór rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły.

Dokument został opracowany w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej z udziałem ekspertów, po konsultacji z  innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

W imieniu Ministra Edukacji Narodowej zachęcamy do zapoznania się z załączonym materiałem. Można znaleźć go również na stronie internetowej ministerstwa.

BEZPIECZNA SZKOŁA. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Skip to content