Aktualne informacje w naszym przedszkolu.

Informacja dla Rodziców

9 kwietnia, 2021

W związku z przedłużeniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa do 18 kwietnia:

Żłobki i przedszkolanadal są nieczynne.

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego:

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce. Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola /szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Bez zmian pracują przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziały przedszkolne specjalne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEiN z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 651)

 

Informacja dla Rodziców

26 marca, 2021

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, w dniach 27 marca – 9 kwietnia zamknięte zostaną żłobki i przedszkola.  Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

21 marca jest nie tylko pierwszym dniem wiosny, ale również od 2005 roku Światowym Dniem Zespołu Downa (taka data z racji na powielone chromosomy w 21 parze).  W tym wyjątkowym dniu  zwraca się szczególną uwagę na prawa osób z Zespołem Downa, a zwłaszcza na ich pełne uczestnictwo w życiu społecznym oraz zwiększa się świadomość otoczenia.

W poniedziałek, po Światowym Dniu Zespołu Downa zachęcamy dzieci do założenia do przedszkola kolorowych skarpetek – w paski, kropki, kwiatki, a nawet nie do pary 🙂

Jeśli skarpetki to za mało – można założyć kolorowe ubrania!

 

Zawieszenie zajęć

9 marca, 2021

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemiologiczny,  spowodowanym pozytywnym wynikiem testu na COVID 19 , u jednego z pracowników,  zostają zawieszone zajęcia w grupach:

III “Motylki”; VII “Biedronki”; VIII “Jeżyki”

Zawieszenie zajęć w tych grupach obowiązuje

                                                   od 10 do 15 marca 2021 r..

Życzę dużo zdrowia

Izabella Rudzka

Szanowni Państwo,

wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny 2021/22 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie zaznaczonych kryteriów,  należy składać :

w “punkcie podawczym”, w holu głównym Przedszkola nr 338 “Sosnowa Stacyjka”,   codziennie w godz. 10.00 -14.30;

ponadto w dniach :

10 marca 2021 r.  i  17 marca 2021 r.  w godz. 16.00 – 17.30.

Wyznaczając powyższe godziny przyjmowania wniosków, chcemy ograniczyć liczbę osób przebywających  w holu głównym placówki.

 

 

 

Szanowni Państwo,

od 23 lutego do 1 marca (do godziny 16.00) należy   złożyć w przedszkolu  pisemną deklaracje , potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej, w kolejnym roku szkolnym, w naszej placówce.  Deklaracje zbierane są w punkcie podawczym w holu głównym przedszkola, w wyżej wymienionym terminie, w godzinach 7.00 – 16.00, a dnia 24.02 (środa) do godz. 17.30.

Deklaracje do pobrania w placówce lub na stronie :Deklaracja_kontynuowanie wychowania przedszkolnego_druk

 

 

 

Zawieszenie zajęć

16 lutego, 2021

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z powodu wykrycia zakażenia Sars-Cov-2 u pracowników zostają zawieszone zajęcia w grupie III do dnia 26.02 oraz w grupie V do dnia 19.02.2021 r. 

W załączeniu zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 338 “Sosnowa Stacyjka” w sprawie zawieszenia zajęć   oraz opinia PPIS w  m. st. Warszawa.

Zarz. dyr. zawieszenie zajęć

Opinie_zawieszenie zajęć 16.02

Skip to content