Aktualne informacje w naszym przedszkolu.

MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU

7 grudnia, 2020
Nadszedł dzień, na który czekała większość, jak nie wszyscy… Ależ zrobiło się dzisiaj u nas czerwono i świątecznie, a to za sprawą wyjątkowego gościa. Nasze przedszkole odwiedził dzisiaj Św. Mikołaj. Przyszedł do dzieci z każdej grupy i zostawił piękne upominki.
Zachęcamy do naszej mikołajkowej galerii zdjęć 🙂

 

Dyżur Psychologa w przedszkolu

27 października, 2020

W związku ze wzrostem zachorowań i troską o bezpieczeństwo informujemy Państwa, że od dnia 26 października 2020r. Psycholog z Poradni nie pełni dyżuru w Przedszkolu nr 338 “Sosnowa Stacyjka” w Warszawie i jest dostępny dla rodziców w Poradni pod numerem telefonu 22 27 72 000 w następujących dniach:

poniedziałek      8-14

wtorek              16-19

środa                 12-15

czwartek           13-16

piątek                11-16

Prosimy o kontakt telefoniczny do Poradni,  w  wyżej wymienionych terminach, w celu umówienia wizyty.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Nauczycielom oraz Pracownikom administracji i obsługi Przedszkola nr 338 “Sosnowa Stacyjka” życzę dużo zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń, satysfakcji z pracy zawodowej i  szczęścia w życiu osobistym.

Mam ogromny zaszczyt pracować z zespołem  dobrych, życzliwych ludzi. W tym szczególnym dniu,  dziękuję za Waszą pracę i zaangażowanie, za wspólne tworzenie dobrej atmosfery w placówce.

Wszystkim Rodzicom oraz naszym Przedszkolakom dziękujemy za życzenia i współtworzenie dobrego klimatu “Sosnowej Stacyjki”.

 

Z poważaniem

Izabella Rudzka

dyr. P-la nr 338 “Sosnowa Stacyjka”

Warszawa, 14 października 2020 r.

 Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Nauczyciele i Wychowawcy,
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich tych, którzy uczestniczą w tak ważnym procesie nauczania i wychowania młodych ludzi – nauczycieli, wychowawców, pedagogów, a także pracowników oświaty. Z tej okazji chciałbym wyrazić mój największy szacunek i wdzięczność za wytrwałość, entuzjazm oraz profesjonalizm, z jakimi realizują Państwo swoje powołanie zawodowe.

W tym szczególnym dniu jeszcze bardziej uświadamiamy sobie, że praca nauczyciela to coś więcej niż godziny spędzone przy tablicy. To uwaga poświęcona podopiecznym,
a także dbałość o ich ciągły rozwój i bezpieczeństwo. To również dzielenie z uczniami
ich sukcesów i porażek, bycie blisko, wspieranie oraz zrozumienie potrzeb.

O tym, jak ważną rolę odgrywa wychowawczy aspekt pracy nauczyciela, przekonaliśmy się szczególnie w okresie czasowego zawieszenia zajęć. Sprostali Państwo wówczas konieczności nauczania na odległość, ale przede wszystkim na bieżąco wspierali swoich uczniów i ich rodziców. Państwa postawa – pełna rozwagi, spokoju, a także poczucia obowiązku – pomogła wielu młodym ludziom odnaleźć się w zupełnie nowych, niecodziennych okolicznościach.

Od początku września szkoły funkcjonują w warunkach podwyższonych standardów sanitarnych. Pierwsze tygodnie nowego roku szkolnego pokazały, że stosowanie się do wytycznych i zaleceń sprawdza się. Dziękuję za niezwykle świadome i pełne rozsądku podejście do kwestii bezpieczeństwa oraz za to, że uczą Państwo dzieci odpowiedzialności za siebie i innych.

Wyrażając wdzięczność za Państwa codzienne starania edukacyjne i wychowawcze, przekazuję również najlepsze życzenia oraz serdeczne pozdrowienia. Życzę Państwu wielu sukcesów, spełnienia zawodowego, a także nieustającej inspiracji – tak potrzebnej w pracy z młodymi ludźmi. Mam nadzieję, że osiągnięcia uczniów będą przynosiły Państwu radość i dawały poczucie dobrze spełnionego obowiązku.

Z wyrazami szacunku i sympatii

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo: Nauczyciele, Dyrektorzy, Pracownicy Oświaty!

Mili Uczniowie!

Dziś Wasz dzień: Święto Edukacji Narodowej. Obchodzimy je na pamiątkę ustanowienia w 1773 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej. Ale uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela odbywają się w większości krajów świata, począwszy od Czech czy Ukrainy, poprzez Meksyk i Brazylię, aż po Indie. To święto jest tak powszechne, ponieważ wiemy doskonale, jak istotną rolę w rozwoju człowieka i całej naszej cywilizacji pełni właśnie edukacja. A nauczyciele są jej najważniejszymi podmiotami. W dużej mierze od nich zależy przyszły sukces życiowy uczniów

Dlatego warto podkreślić, że edukacja to wartość. Nie koszt, nie obciążenie budżetów poszczególnych państw, tylko wartość. Dzięki codziennej, czasem radosnej, a czasem ciężkiej pracy nauczycieli, wykładowców, trenerów, powstają społeczeństwa: świadomi, dysponujący wiedzą, rozumiejący świat i umiejący ze sobą współpracować najpierw uczniowie, potem – obywatele.

Edukacja to także inwestycja. Wiele krajów, decydując się na przyznanie oświacie najwyższej rangi w priorytetach swoich działań, doprowadziło do skokowego wzrostu własnej siły gospodarczej i pozycji międzynarodowej. Edukacja pozwala szukać innowacyjnych rozwiązań problemów współczesnej rzeczywistości, napędza ludzką kreatywność, generuje rozwój technologiczny. Przedszkole, szkoła podstawowa, a później dalsze etapy nauki wyzwalają talenty i wiarę w możliwości umysłu. Każdy z nas, gdy był uczniem, podążał za swoimi nauczycielami – Mistrzami. Nieraz się z nimi spierając, nieraz buntując, a nieraz ślepo wierząc. Ale byli zawsze jak kotwica. Punkt odniesienia, nawet już w dorosłym życiu.

Edukacja jest jednak również wyzwaniem. Szczególnie teraz, w czasach pandemii i malejących środków na finansowanie polskiej oświaty. Jako Miasto Stołeczne Warszawa robimy, co w naszej mocy, by – na ile to możliwe – czuli się Państwo bezpiecznie. Nie na wszystko jednak mamy wpływ. Dziękując Wam za ogrom wysiłku, jaki włożyliście w prowadzenie zdalnego nauczania w ubiegłym roku szkolnym, i jaki każdego dnia wkładacie w przekazywanie wiedzy, pragniemy życzyć, by ta praca była w tym roku lżejsza, łatwiejsza. Ale przede wszystkim, by Polska doceniła Wasz trud, przyznając wreszcie, po wielu, wielu latach, edukacji należne jej pierwszeństwo w finansowaniu i prestiżu.

Edukacja to bowiem ludzie. Nauczyciele, dyrektorzy, pracownicy oświaty. Od ich podejścia do uczniów, pasji, chęci poznawania świata, dzielenia się doświadczeniem, zaangażowania w wychowywanie młodych pokoleń zależy sukces całego kraju. Nauczyciel to osoba zaufania publicznego. Dlatego tak ważne jest, by mógł swą pracę realizować w godnych warunkach, spokoju, z dala od bieżącej polityki i bez ciągłych zmian. Na efekty jego działania trzeba cierpliwie czekać; mają perspektywę kilkunastu lat, a nie jednej kadencji parlamentu. Wszystkie państwa, które osiągnęły wybitne wyniki w edukacji, zwróciły szkołom autonomię, poluzowały sztywne gorsety przepisów, podniosły prestiż nauczycieli i dały im czas na pracę z uczniami. To bowiem nauczyciel jest największym ekspertem w dziedzinie uczenia – wystarczy go wspierać systemowo, by rozwinął skrzydła. Wtedy nauka okaże się satysfakcjonująca i dla niego, i dla uczniów, i dla całego kraju.

Z nadzieją, że rok szkolny 2020/2021 będzie spełnieniem choć części Państwa zawodowych marzeń, czasem sięgania gwiazd oraz dobrych, pełnych wzajemnego szacunku, zrozumienia i zaufania relacji ze społecznościami, tworzącymi Wasze przedszkola, szkoły, placówki – Joanna Gospodarczyk Dyrektor Biura Edukacji

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

19 września, 2020

Już w najbliższy poniedziałek wielkie święto przedszkolaków. Zapraszamy do zapoznania się z ulotką 🙂 pięknego weekendu!

Skip to content