Aktualne informacje w naszym przedszkolu.

Podziękowania dla Rodziców

11 czerwca, 2021

W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Grzęda za upominki-parasolki, które przedszkolaki otrzymały z okazji Dnia Dziecka.

Gorące podziękowania dla artystów z Rodzicielskiej trupy teatralnej oraz nauczycielce, Pani Joannie Mućko za zaangażowanie i zorganizowanie przedstawienia dla dzieci “Rada Czarodzieja Śmiecha”, które mieliśmy przyjemność obejrzeć 7 czerwca. Sprawiło ono dzieciom ogromną frajdę, przebranych Rodziców nie rozpoznały nawet dzieci. Mamy nadzieje, że nie będzie to ostatnia premiera w naszym przedszkolu.

Ankieta

17 maja, 2021

Drodzy Rodzice!

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety.

Uzyskane wyniki posłużą podniesieniu jakości pracy przedszkola.

 

Rozpocznij ankietę!

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZOLA, DO KTÓREGO ZOSTAŁO ZAKWALIFIKOWANE należy składać
od dnia 23 kwietnia 2021 r.
(od godz. 13.00)
do dnia 29 kwietnia 2021 r. (do godz. 16.00)
 

Wolę zapisu można potwierdzić:

  • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata,

lub

  • składając druk w sekretariacie Przedszkola w godz. 8.00 – 16.00, ponadto dnia  28 kwietnia 2021 r.  w  godz. 8.00 – 17.30

Informacja dla Rodziców

16 kwietnia, 2021

W związku z trudną sytuacją pandemiczną, rząd podjął decyzję o przedłużeniu obowiązujących restrykcji do 25 kwietnia br.

Jedynym wyjątkiem jest otwarcie od poniedziałku 19 kwietnia żłobków i przedszkoli. Ponadto od 19 kwietnia dopuszcza się możliwość uprawiania sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu (do 25 osób) i uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Bezpieczeństwo to nasz priorytet, dlatego w trosce o zdrowie i życie dzieci oraz nauczycieli i pracowników, prosimy Państwa o stosowanie zasad reżimu sanitarnego. Przypominamy najważniejsze wytyczne, które obowiązują w naszym przedszkolu:

  • Do przedszkola mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz pracownicy i dzieci, których domownicy nie są zakażeni lub nie przebywają na kwarantannie.
  • Osoby przyprowadzające i odprowadzające dzieci muszą przestrzegać środków ostrożności – osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce lub nosić rękawiczki jednorazowe.
  • Opiekunowie dzieci z grupy I i II (zasada: jedno dziecko – jeden opiekun) mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej wyznaczonej przez dyrektora pod warunkiem zachowania 1,5 m dystansu.
  • Rodzice dzieci z pozostałych grup komunikują się z nauczycielem przez wideodomofon, oczekują na dziecko przed wejściem do placówki.
  • Inne osoby z zewnątrz mogą przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

 

Informacja dla Rodziców

9 kwietnia, 2021

W związku z przedłużeniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa do 18 kwietnia:

Żłobki i przedszkolanadal są nieczynne.

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Wyjątki w pracy placówek wychowania przedszkolnego:

Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce. Warunek – wniosek rodziców złożony do dyrektora przedszkola /szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi lub osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego.

Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Bez zmian pracują przedszkola specjalne, oddziały specjalne w przedszkolach ogólnodostępnych oraz oddziały przedszkolne specjalne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEiN z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 651)

 

Skip to content