Aktualne informacje w naszym przedszkolu.

Drodzy Rodzice,

przekazujemy informacje znajdujące się na stronach MEN:

“Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w ramach odmrażania gospodarki, nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania tych placówek. Placówki te będą przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Przedszkola muszą także stosować się do wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.”

“Możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Otwarcie przedszkoli to realna pomoc rodzicom.

W przypadku, gdy rodzice zdecydują się na pozostanie z dzieckiem w domu, do 24 maja będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8. roku życia.”

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi organizacji opieki w placówkach przedszkolnych.

Poniżej link do wytycznych przeciwepidemicznych GIS dotyczących przedszkoli:

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

Rodziców zainteresowanych opieką dla dzieci w przedszkolu prosimy o zapoznanie się z ankietą przekazaną przez BE:  ankieta opieka p-le

W związku ze zmianą organizacji pracy placówki (konieczność stosowania wytycznych GIS) podczas sprawowania opieki nad dziećmi, zainteresowanych Rodziców prosimy o zgłaszanie się do placówki mailowo lub telefonicznie w dniu jutrzejszym.

Sekretariat przedszkola czynny w godz. 8.00-16.00.

Wypełnioną ankietę podpisaną przez Rodziców, zeskanowaną lub jej zdjęcie należy przesłać mailem na adres przedszkola:   p338@edu.um.warszawa.pl – do 6maja do godz. 8.00.

 

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę planujemy otworzyć dla dzieci od 18 maja br.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego związane z funkcjonowaniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w trakcie epidemii COVID-19, przedstawione 30 kwietnia 2020 r. w godzinach popołudniowych, budzą wątpliwości i wymagają doprecyzowania. W trosce o bezpieczne warunki opieki i pracy w stołecznych placówkach, samorząd warszawski musi wspólnie z dyrektorami przedszkoli opracować procedurę i nową organizację. Jest to m.in. zakup środków ochrony osobistej oraz ustalenie warunków organizacji pracy przedszkoli (w tym naboru do grup o zmniejszonej o połowę liczebności).

Rozumiejąc, że w związku z wprowadzeniem II etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 część z Państwa zobowiązana jest wrócić do obowiązków zawodowych, zostaną podjęte wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej, w bezpiecznych warunkach, zapewnić opiekę najmłodszym warszawiakom. 

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę  planujemy otworzyć dla dzieci od 18 maja br.

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa decyzję o otwarciu przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż m.st. Warszawa podejmują ich organy prowadzące.

 

 

Drodzy Rodzice!

Zapraszamy Rodziców dzieci sześcioletnich z grupy VIII i IX, kończących edukację przedszkolną, po odbiór Informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole,  przygotowaną przez nauczycieli, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1700 z późn. zm.).

Informację prosimy odbierać w holu przedszkola w godz. 8.00-15.00 (z zachowaniem zalecanych środków ostrożności).

Życzenia Wielkanocne

8 kwietnia, 2020

Szanowni Państwo,
Drogie dzieci,

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Życzymy Wam, żeby te Święta napełniły Was siłą i radością. Niech uśmiech, optymizm towarzyszy Wam każdego dnia, abyście z ufnością i nadzieją patrzyli w przyszłość.

Dyrektor i Pracownicy
Przedszkola nr 338 ,,Sosnowa Stacyjka”
w Warszawie

 

 

 

 

Mazowiecka Policja Apeluje! 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

– rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

– a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.  

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. 

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego. 

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!