Opłaty za żywienie w okresie wakacyjnym

29 czerwca, 2021

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że od 26 lipca 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r.  Przedszkole nr 338 “Sosnowa Stacyjka” jest NIECZYNNE. 

  • Informacja o opłatach za okres od 1 do 26 lipca 2021 zostanie przesłana  do 2 lipca 2021 r. , do osób, które złożyły deklarację korzystania z opieki przedszkolnej w okresie wakacyjnym.
  • Opłaty wnosimy do dnia 7 lipca 2021 r. . Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 1307 /2017 oraz nr 189/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy  w sprawie ustalenia korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach …, opłata za korzystanie z posiłków wnosi się z góry (§ 4 pkt 3). Należność będzie pomniejszona o odpisy za nieobecności w czerwcu.
  •  Informacja o opłacie  za żywienie w sierpniu , za okres od 13 do 31 sierpnia 2021 r., będzie przesłana od 02.08.2021 r. , do osób, które złożyły deklarację korzystania z opieki przedszkolnej. Opłatę należy wnieść do 10 sierpnia 2021 r.
  • Opłaty będą naliczane za cały okres opieki wakacyjnej w poszczególnych miesiącach.  Odpisy za nieobecności będą uwzględnione przy opłacie w kolejnym miesiącu. W przypadku zakończenia edukacji w naszej placówce, odpisy będą przekazane w pierwszej połowie września.

Życzymy miłych wakacji