Opłata za dyżur wakacyjny

6 maja, 2019

Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest uiszczenie opłaty za żywienie w kwocie 100 zł, przelewem na rachunek bankowy przedszkola   80 1030 1508 0000 0005 5065 3079 do dnia 10 maja 2019r.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka.