Ramowy rozkład dnia

 1. Ranek

  • Przychodzenie dzieci, zajęcia zespołowe i indywidualne, kompensacyjno-wyrównawcze, rozwijanie zainteresowań. Ćwiczenia poranne.
  • Przygotowanie do śniadania. Śniadanie godz. 8.30
 2. Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze kształtujące:

* Umiejętności społeczne. * Umiejętności językowe. * Umiejętności poznawcze. * Umiejętności artystyczne. * Umiejętności ruchowe. * Umiejętności matematyczne. * Gotowość do nauki czytania i pisania.

 • Zabawy w ogrodzie ok. godz. 10.45.

– Przygotowanie do obiadu. Obiad godz. 11.45 – Odpoczynek po obiedzie (dzieci młodsze- leżakowanie)

3.  Zajęcia popołudniowe.

 • Podwieczorek ok. godz. 14.45.
 • Zajęcia dodatkowe.
 • Czytanie dla dzieci.
 • Podsumowanie wrażeń.
 • Działalność teatralna.
 • Działania zespołowe, prace indywidualne.
 • Zabawy na powietrzu ok. godz. 14.30
 • Rozchodzenie się dzieci do domu.