Ramowy rozkład dnia

 1. Ranek 7.00-8.20
  • Przychodzenie dzieci, zajęcia zespołowe i indywidualne, kompensacyjno-wyrównawcze, rozwijanie zainteresowań. Ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe.
  • Przygotowanie do śniadania. Śniadanie godz. 8.30
 2. Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze kształtujące:

* Umiejętności społeczne. * Umiejętności językowe. * Umiejętności poznawcze. * Umiejętności artystyczne. * Umiejętności ruchowe. * Umiejętności matematyczne. * Gotowość do nauki czytania i pisania.

 • Zabawy w ogrodzie ok. godz. 10.15.

– Przygotowanie do obiadu. Obiad godz. 11.45 – Odpoczynek po obiedzie (dzieci młodsze- leżakowanie)

* W związku z koniecznością ograniczenia liczby dzieci w ogrodzie przedszkolnym oraz konieczności dezynfekowania zabawek po każdej grupie, poszczególne oddziały wychodzą zgodnie z harmonogramem (po trzy grupy, każda grupa bawi się w wyznaczonej strefie)

3.  Zajęcia popołudniowe.

 • Podwieczorek godz. 14.30.
 • Zajęcia dodatkowe.
 • Czytanie dla dzieci.
 • Podsumowanie wrażeń.
 • Działalność teatralna.
 • Działania zespołowe, prace indywidualne.
 • Zabawy na powietrzu ok. godz. 14.50
 • Rozchodzenie się dzieci do domu.
Skip to content