Opłaty za przedszkole – zmiany od 01.09.2017r.

 

Opłaty za przedszkola od 01.09.2017r.

UCHWAŁA NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

Zgodnie z treścią uchwały w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m. st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m. st. Warszawę bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane będą w całym czasie ich pracy.

Oznacza to całkowitą likwidację opłat za zajęcia w przedszkolach.

NA   PODSTAWIE ZARZĄDZENIA   nr   1302/2017   PREZYDENTA   M.ST. WARSZAWY z dnia 3 sierpnia 2017 r. opłaty za  korzystanie z posiłków w przedszkolu  wnosi się w okresach miesięcznych z góry.

Informacje na temat opłat przekazywane będą Rodzicom drogą mailową, można też uzyskać informację o wysokości  opłaty w sekretariacie przedszkola w godz.  8.00 –  16.00, telefonicznie  lub przesłanie zapytania na maila:

p338@edu.um.warszawa.pl

  • Opłata za żywienie w każdym miesiącu jest płatna z góry.
  • Stawka dzienna wynosi 10 zł.
  • Każda zgłoszona nieobecność dziecka to odpis, który przechodzi na następny miesiąc.
  • W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka.
  • Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodzica z obowiązku wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie.
  • Należy zwracać uwagę na kwotę wpłaty, wszystkie niedopłaty i nadpłaty stanowią problem w późniejszych rozliczeniach.

W Przedszkolu nr 338 „Sosnowa Stacyjka” ustala się termin wnoszenia opłat    najpóźniej  do dnia   10  każdego  m-ca.

Opłaty wnosimy   na  konto   bankowe    WRD   przelewem :

Nr konta   :  80 1030 1508 0000 0005 5065 3079

W naszym przedszkolu informacji udzielają:
dyrektor Izabella Rudzka,
– wicedyrektor Izabela Staszałek
– kierownik gospodarczy Agnieszka Borecka
– sekretarka Anna Bielawska
 
nr tel. 228724146
 
 
 
 
 
Skip to content