Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Opiekę psychologiczną w Przedszkolu nr 338 „Sosnowa Stacyjka” sprawuje pani mgr Urszula Studzińska, psycholog, mediator – pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 17 .

W roku szkolnym 2021/2022 pani psycholog pełni dyżur w przedszkolu w poniedziałki i środy w godzinach 8.00-11.00.

Dyżur psycholog pani Urszuli Studzińskiej w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Nr 17 – wtorek w godz. 12.00-16.00. Konsultacja z rodzicami wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu się – tel. Poradni 22 2772000

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 17

Warszawa-Międzylesie
ul. Żegańska 1
tel / fax 22 277-20-00

www.poradniawawer.pl

Poradnia oferuje diagnostyczne badania psychologiczne, porady dla rodziców i opiekunów na terenie Poradni i publicznych przedszkoli w czasie ustalonych dyżurów. Pracownicy Poradni przeprowadzają psychologiczne badania diagnostyczne służące ocenie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dziecka.

Wszelka pomoc świadczona przez pracowników Poradni jest udzielana bezpłatnie.

Zapraszamy codziennie w godzinach otwarcia przychodni, po osobistym lub telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.

Dla dzieci z autyzmem oraz wadami słuchu i wzroku orzecznictwo prowadzą następujące Poradnie:

 • orzecznictwo dla dzieci autystycznych – Poradnia Psychologiczna Pedagogiczna Nr 4, ul. Mińska 1/5, tel. 22 810 20 29
 • orzecznictwo dla dzieci z wadami wzroku i słuchu – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “TOP”, ul. Raszyńska 8/10, tel.22 822 77 17

Placówki wspierające dzieci, młodzież i dorosłych:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 link
 • TOP Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna link
 • Poradnia Rodzinna w Falenicy link
 • PZP Poradnia Zdrowia Psychicznego w Józefowie link
 • OPS Ośrodek Pomocy Społecznej link
 • UdR Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Uniwersytet dla Rodziców link
 • OPTA Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży link
 • MOP Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii link
 • Stowarzyszenie dla Rodzin link
 • Aslan Stowarzyszenie link
 • Komitet Ochrony Praw Dziecka link
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawna Fundacja Dzieci Niczyje) link
 • Niebieska Linia Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie link
 • Polskie Centrum Mediacji link
 • Nagle Sami link
Skip to content