Kącik logopedy

Badania przesiewowe

11 września, 2020

Obecnie w przedszkolu odbywają się logopedyczne badania przesiewowe, które pozwolą na wyłonienie grupy dzieci wymagających terapii logopedycznej. Ocena stanu mowy dzieci odbędzie się podczas indywidualnego spotkania dziecka z logopedą. Elementy badania to: swobodna rozmowa z dzieckiem; wykonanie prób badawczych zawartych w „Teście do badań przesiewowych mowy dla dzieci przedszkolnych” I. Michalak- Widery; ocena budowy i […]

Czytaj Więcej