Informacja dla Rodziców-opieka od 18 maja

4 maja, 2020

Drodzy Rodzice,

przekazujemy informacje znajdujące się na stronach MEN:

“Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w ramach odmrażania gospodarki, nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania tych placówek. Placówki te będą przede wszystkim organizować zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Przedszkola muszą także stosować się do wytycznych opracowanych przez Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.”

“Możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania. Otwarcie przedszkoli to realna pomoc rodzicom.

W przypadku, gdy rodzice zdecydują się na pozostanie z dzieckiem w domu, do 24 maja będą mogli korzystać z zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8. roku życia.”

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi organizacji opieki w placówkach przedszkolnych.

Poniżej link do wytycznych przeciwepidemicznych GIS dotyczących przedszkoli:

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

Rodziców zainteresowanych opieką dla dzieci w przedszkolu prosimy o zapoznanie się z ankietą przekazaną przez BE:  ankieta opieka p-le

W związku ze zmianą organizacji pracy placówki (konieczność stosowania wytycznych GIS) podczas sprawowania opieki nad dziećmi, zainteresowanych Rodziców prosimy o zgłaszanie się do placówki mailowo lub telefonicznie w dniu jutrzejszym.

Sekretariat przedszkola czynny w godz. 8.00-16.00.

Wypełnioną ankietę podpisaną przez Rodziców, zeskanowaną lub jej zdjęcie należy przesłać mailem na adres przedszkola:   p338@edu.um.warszawa.pl – do 6maja do godz. 8.00.