Informacja dla Rodziców dzieci zakwalifikowanych-potwierdzanie woli

23 kwietnia, 2021

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZOLA, DO KTÓREGO ZOSTAŁO ZAKWALIFIKOWANE należy składać
od dnia 23 kwietnia 2021 r.
(od godz. 13.00)
do dnia 29 kwietnia 2021 r. (do godz. 16.00)
 

Wolę zapisu można potwierdzić:

  • elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata,

lub

  • składając druk w sekretariacie Przedszkola w godz. 8.00 – 16.00, ponadto dnia  28 kwietnia 2021 r.  w  godz. 8.00 – 17.30